The B Bodø As
Juridisk navn:  The B Bodø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Outsourcia AS Hegdehaugsveien 31 Havnegata 1 Fax:
0352 Oslo 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 824201552
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 11/20/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 100.000
Resultat: -34.000
Egenkapital: -4.000
Regnskap for  The B Bodø As
Resultat 2020
Driftsinntekter 100.000
Driftskostnader -134.000
Driftsresultat -34.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -34.000
Skattekostnad
Årsresultat -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 101.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital -34.000
Sum egenkapital -4.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 105.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 100.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -134.000
Driftskostnader -134.000
Driftsresultat -34.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 100.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 101.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital -34.000
Sum egenkapital -4.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 105.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 105.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0
Soliditet -4.0
Resultatgrad -34.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -26.3
Total kapitalrentabilitet -33.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex