Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
The British International School Of Stavanger
Juridisk navn:  The British International School Of Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51950250
Gauselbakken 107 Gauselbakken 107 Fax: 51950251
4032 Stavanger 4032 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 976108884
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 12/31/1978
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kjell Haver Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.98%
Resultat  
  
-88.94%
Egenkapital  
  
-9.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 58.175.000 56.490.000 57.811.000 62.697.000 62.825.000
Resultat: -9.362.000 -4.955.000 -171.000 -933.000 4.169.000
Egenkapital: 90.413.000 99.774.000 104.729.000 104.900.000 106.959.000
Regnskap for  The British International School Of Stavanger
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 58.175.000 56.490.000 57.811.000 62.697.000 62.825.000
Driftskostnader -71.825.000 -63.390.000 -57.402.000 -62.695.000 -60.861.000
Driftsresultat -13.650.000 -6.899.000 409.000 2.000 1.964.000
Finansinntekter 4.495.000 2.250.000 -475.000 1.109.000 2.325.000
Finanskostnader -207.000 -306.000 -106.000 -2.044.000 -121.000
Finans 4.288.000 1.944.000 -581.000 -935.000 2.204.000
Resultat før skatt -9.362.000 -4.955.000 -171.000 -933.000 4.169.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.362.000 -4.955.000 -171.000 -933.000 4.169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.295.000 38.706.000 44.298.000 47.932.000 47.699.000
Sum omløpsmidler 83.348.000 68.004.000 66.750.000 64.152.000 68.009.000
Sum eiendeler 100.643.000 106.710.000 111.048.000 112.084.000 115.708.000
Sum opptjent egenkapital 90.213.000 99.574.000 104.529.000 104.700.000 106.759.000
Sum egenkapital 90.413.000 99.774.000 104.729.000 104.900.000 106.959.000
Sum langsiktig gjeld 368.000 409.000 455.000 499.000 561.000
Sum kortsiktig gjeld 9.863.000 6.527.000 5.865.000 6.685.000 8.188.000
Sum gjeld og egenkapital 100.644.000 106.710.000 111.049.000 112.084.000 115.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.706.000 43.491.000 45.923.000 48.463.000 47.715.000
Andre inntekter 14.468.000 12.999.000 11.889.000 14.234.000 15.111.000
Driftsinntekter 58.175.000 56.490.000 57.811.000 62.697.000 62.825.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -45.345.000 -42.538.000 -39.043.000 -41.388.000 -37.930.000
Avskrivning -6.409.000 -6.259.000 -6.507.000 -6.091.000 -4.341.000
Nedskrivning -2.146.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.925.000 -14.593.000 -11.852.000 -15.216.000 -18.590.000
Driftskostnader -71.825.000 -63.390.000 -57.402.000 -62.695.000 -60.861.000
Driftsresultat -13.650.000 -6.899.000 409.000 2.000 1.964.000
Finansinntekter 4.495.000 2.250.000 -475.000 1.109.000 2.325.000
Finanskostnader -207.000 -306.000 -106.000 -2.044.000 -121.000
Finans 4.288.000 1.944.000 -581.000 -935.000 2.204.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.362.000 -4.955.000 -171.000 -933.000 4.169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.465.000 37.454.000 42.935.000 45.939.000 46.108.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.734.000 1.252.000 1.364.000 1.993.000 1.591.000
Sum varige driftsmidler 17.199.000 38.706.000 44.298.000 47.932.000 47.699.000
Sum finansielle anleggsmidler 97.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.295.000 38.706.000 44.298.000 47.932.000 47.699.000
Varebeholdning 67.000 252.000 375.000 306.000 340.000
Kundefordringer 439.000 434.000 364.000 583.000 474.000
Andre fordringer 4.249.000 3.746.000 3.994.000 3.267.000 4.212.000
Sum investeringer 49.780.000 42.125.000 42.538.000 30.259.000 49.450.000
Kasse, bank 28.814.000 21.447.000 19.481.000 29.737.000 13.533.000
Sum omløpsmidler 83.348.000 68.004.000 66.750.000 64.152.000 68.009.000
Sum eiendeler 100.643.000 106.710.000 111.048.000 112.084.000 115.708.000
Sum opptjent egenkapital 90.213.000 99.574.000 104.529.000 104.700.000 106.759.000
Sum egenkapital 90.413.000 99.774.000 104.729.000 104.900.000 106.959.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 561.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 368.000 409.000 455.000 499.000 561.000
Leverandørgjeld 1.379.000 956.000 406.000 1.232.000 3.104.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.255.000 3.414.000 2.999.000 2.634.000 3.260.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.228.000 2.156.000 2.460.000 2.819.000 1.824.000
Sum kortsiktig gjeld 9.863.000 6.527.000 5.865.000 6.685.000 8.188.000
Sum gjeld og egenkapital 100.644.000 106.710.000 111.049.000 112.084.000 115.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.485.000 61.477.000 60.885.000 57.467.000 59.821.000
Likviditetsgrad 1 8.5 10.4 11.4 9.6 8.3
Likviditetsgrad 2 8.4 10.4 11.3 9.6 8.3
Soliditet 89.8 93.5 94.3 93.6 92.4
Resultatgrad -23.5 -12.2 0.7 0 3.1
Rentedekningsgrad -65.9 -22.5 3.9 0 35.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -9.1 -4.4 -0.1 1 3.7
Signatur
05.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex