The Edit As
Juridisk navn:  The Edit As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vikavegen 25B Vikavegen 25B Fax:
7055 Ranheim 7055 Ranheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 926436724
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/6/2021 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 147.000
Resultat: -53.000
Egenkapital: -23.000
Regnskap for  The Edit As
Resultat 2021
Driftsinntekter 147.000
Driftskostnader -200.000
Driftsresultat -53.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -53.000
Skattekostnad
Årsresultat -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 22.000
Sum eiendeler 22.000
Sum opptjent egenkapital -53.000
Sum egenkapital -23.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 45.000
Sum gjeld og egenkapital 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 147.000
Varekostnad
Lønninger -179.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -21.000
Driftskostnader -200.000
Driftsresultat -53.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 10.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 12.000
Sum omløpsmidler 22.000
Sum eiendeler 22.000
Sum opptjent egenkapital -53.000
Sum egenkapital -23.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 15.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 31.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000
Sum gjeld og egenkapital 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.000
Likviditetsgrad 1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet -104.5
Resultatgrad -36.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.0
Total kapitalrentabilitet -240.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex