Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
The Grown-Up Travel Company As
Juridisk navn:  The Grown-Up Travel Company As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99724521
c/o Andrew Higgs Lauvåsbakken 18 c/o Andrew Higgs Lauvåsbakken 18 Fax:
7540 Klæbu 7540 Klæbu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 988692816
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Delta Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.2%
Resultat  
  
-82.51%
Egenkapital  
  
89.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 484.000 469.000 64.000 489.000 515.000
Resultat: 32.000 183.000 -184.000 -104.000 15.000
Egenkapital: -3.000 -28.000 -169.000 -22.000 60.000
Regnskap for  The Grown-Up Travel Company As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 484.000 469.000 64.000 489.000 515.000
Driftskostnader -447.000 -282.000 -239.000 -574.000 -491.000
Driftsresultat 37.000 187.000 -176.000 -85.000 24.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -9.000 -18.000 -9.000
Finans -5.000 -4.000 -9.000 -18.000 -9.000
Resultat før skatt 32.000 183.000 -184.000 -104.000 15.000
Skattekostnad -8.000 -42.000 38.000 22.000 -5.000
Årsresultat 24.000 141.000 -146.000 -82.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 46.000 88.000 51.000 29.000
Sum omløpsmidler 55.000 60.000 29.000 69.000 124.000
Sum eiendeler 93.000 106.000 117.000 120.000 153.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 -178.000 -319.000 -172.000 -90.000
Sum egenkapital -3.000 -28.000 -169.000 -22.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96.000 134.000 286.000 142.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 106.000 117.000 120.000 153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 484.000 469.000 64.000 489.000 515.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 484.000 469.000 64.000 489.000 515.000
Varekostnad 0 -36.000 -128.000 0
Lønninger -288.000 -4.000 -3.000 -329.000 -382.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -278.000 -200.000 -117.000 -109.000
Driftskostnader -447.000 -282.000 -239.000 -574.000 -491.000
Driftsresultat 37.000 187.000 -176.000 -85.000 24.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -9.000 -18.000 -9.000
Finans -5.000 -4.000 -9.000 -18.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 141.000 -146.000 -82.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 46.000 88.000 51.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 46.000 88.000 51.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 60.000 0 17.000 93.000
Andre fordringer 1.000 0 28.000 52.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 0 1.000 0 8.000
Sum omløpsmidler 55.000 60.000 29.000 69.000 124.000
Sum eiendeler 93.000 106.000 117.000 120.000 153.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 -178.000 -319.000 -172.000 -90.000
Sum egenkapital -3.000 -28.000 -169.000 -22.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 36.000 66.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 18.000 4.000 6.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 111.000 247.000 69.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 134.000 286.000 142.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 106.000 117.000 120.000 153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 -74.000 -257.000 -73.000 31.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.1 0.5 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.1 0.5 1.3
Soliditet -3.2 -26.4 -144.4 -18.3 39.2
Resultatgrad 7.6 39.9 -17.4 4.7
Rentedekningsgrad 7.4 23.4 -19.6 -4.7 2.7
Gjeldsgrad -32.0 -4.8 -1.7 -6.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 39.8 180.2 -150.4 -70.8 15.7
Signatur
24.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex