Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thermax As
Juridisk navn:  Thermax As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33329970
Åshaugveien 62A Åshaugveien 62A Fax: 22906801
3170 Sem 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 984757514
Aksjekapital: 131.250 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 8/1/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Progressum Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.61%
Resultat  
  
107.16%
Egenkapital  
  
29.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.163.000 6.882.000 7.717.000 6.001.000 4.452.000
Resultat: 694.000 335.000 628.000 849.000 410.000
Egenkapital: 2.054.000 1.585.000 2.004.000 1.517.000 846.000
Regnskap for  Thermax As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.163.000 6.882.000 7.717.000 6.001.000 4.452.000
Driftskostnader -7.130.000 -6.439.000 -7.065.000 -5.112.000 -3.991.000
Driftsresultat 1.033.000 444.000 651.000 890.000 461.000
Finansinntekter 7.000 18.000 0 2.000 0
Finanskostnader -346.000 -128.000 -23.000 -43.000 -51.000
Finans -339.000 -110.000 -23.000 -41.000 -51.000
Resultat før skatt 694.000 335.000 628.000 849.000 410.000
Skattekostnad -225.000 -101.000 -142.000 -197.000 -98.000
Årsresultat 469.000 234.000 487.000 652.000 311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 606.000 810.000 766.000 125.000
Sum omløpsmidler 2.825.000 2.128.000 1.658.000 1.274.000 2.765.000
Sum eiendeler 2.890.000 2.734.000 2.468.000 2.040.000 2.890.000
Sum opptjent egenkapital 1.923.000 1.454.000 1.873.000 1.386.000 734.000
Sum egenkapital 2.054.000 1.585.000 2.004.000 1.517.000 846.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 36.000 4.000 102.000 1.210.000
Sum kortsiktig gjeld 807.000 1.113.000 459.000 421.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 2.890.000 2.734.000 2.467.000 2.040.000 2.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.163.000 6.720.000 7.717.000 5.983.000 4.452.000
Andre inntekter 162.000 0 18.000 0
Driftsinntekter 8.163.000 6.882.000 7.717.000 6.001.000 4.452.000
Varekostnad -5.400.000 -4.585.000 -4.812.000 -3.273.000 -2.253.000
Lønninger -793.000 -939.000 -1.021.000 -720.000 -606.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -42.000 -34.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -915.000 -893.000 -1.190.000 -1.085.000 -1.078.000
Driftskostnader -7.130.000 -6.439.000 -7.065.000 -5.112.000 -3.991.000
Driftsresultat 1.033.000 444.000 651.000 890.000 461.000
Finansinntekter 7.000 18.000 0 2.000 0
Finanskostnader -346.000 -128.000 -23.000 -43.000 -51.000
Finans -339.000 -110.000 -23.000 -41.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -653.000 0 0 0
Årsresultat 469.000 234.000 487.000 652.000 311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 48.000 60.000 75.000 125.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 38.000 125.000 60.000 0
Sum varige driftsmidler 29.000 38.000 125.000 60.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 519.000 624.000 631.000 0
Sum anleggsmidler 65.000 606.000 810.000 766.000 125.000
Varebeholdning 1.000.000 1.066.000 692.000 671.000 460.000
Kundefordringer 768.000 576.000 83.000 168.000 488.000
Andre fordringer 46.000 52.000 65.000 41.000 -1.000
Sum investeringer 0 0 1.762.000
Kasse, bank 1.010.000 434.000 818.000 395.000 56.000
Sum omløpsmidler 2.825.000 2.128.000 1.658.000 1.274.000 2.765.000
Sum eiendeler 2.890.000 2.734.000 2.468.000 2.040.000 2.890.000
Sum opptjent egenkapital 1.923.000 1.454.000 1.873.000 1.386.000 734.000
Sum egenkapital 2.054.000 1.585.000 2.004.000 1.517.000 846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 36.000 3.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 507.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 36.000 4.000 102.000 1.210.000
Leverandørgjeld 181.000 28.000 0 0 41.000
Betalbar skatt 232.000 68.000 140.000 193.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 323.000 398.000 164.000 111.000 169.000
Utbytte -653.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 619.000 155.000 116.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 807.000 1.113.000 459.000 421.000 835.000
Sum gjeld og egenkapital 2.890.000 2.734.000 2.467.000 2.040.000 2.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.018.000 1.015.000 1.199.000 853.000 1.930.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.9 3.6 3 3.3
Likviditetsgrad 2 2.3 1.0 2.1 1.4 2.8
Soliditet 71.1 58.0 81.2 74.4 29.3
Resultatgrad 12.7 6.5 8.4 14.8 10.4
Rentedekningsgrad 3.0 3.5 28.3 20.7 9
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.2 0.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 36.0 16.9 26.4 43.7 15.9
Signatur
09.08.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2022
Daglig leder alene eller styret i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex