Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thesania As
Juridisk navn:  Thesania As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51501190
Kilden Kjøpesenter Gartnerveien 15 5. etasje Kilden Kjøpesenter Gartnerveien 15 Fax: 51501199
4016 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 990956782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Rott Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
179.15%
Egenkapital  
  
-7.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 251.000 811.000 2.737.000 13.802.000
Resultat: 3.601.000 1.290.000 1.644.000 2.459.000 7.359.000
Egenkapital: 5.489.000 5.961.000 5.799.000 6.837.000 5.100.000
Regnskap for  Thesania As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 251.000 811.000 2.737.000 13.802.000
Driftskostnader -54.000 -92.000 -210.000 -345.000 -6.490.000
Driftsresultat -54.000 160.000 602.000 2.393.000 7.312.000
Finansinntekter 3.655.000 1.130.000 1.043.000 67.000 50.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -2.000
Finans 3.655.000 1.130.000 1.042.000 67.000 48.000
Resultat før skatt 3.601.000 1.290.000 1.644.000 2.459.000 7.359.000
Skattekostnad -764.000 -257.000 -373.000 -722.000 -1.955.000
Årsresultat 2.838.000 1.033.000 1.272.000 1.737.000 5.404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 1.489.000 3.745.000 4.898.000 3.960.000
Sum omløpsmidler 7.996.000 5.249.000 3.110.000 3.767.000 4.055.000
Sum eiendeler 8.296.000 6.738.000 6.855.000 8.665.000 8.015.000
Sum opptjent egenkapital 5.389.000 5.861.000 5.699.000 6.737.000 5.000.000
Sum egenkapital 5.489.000 5.961.000 5.799.000 6.837.000 5.100.000
Sum langsiktig gjeld 310.000 388.000 507.000 661.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 2.497.000 388.000 549.000 1.167.000 2.514.000
Sum gjeld og egenkapital 8.296.000 6.737.000 6.855.000 8.665.000 8.015.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 251.000 811.000 897.000 11.302.000
Andre inntekter 0 0 0 1.841.000 2.500.000
Driftsinntekter 0 251.000 811.000 2.737.000 13.802.000
Varekostnad 0 -41.000 -149.000 -149.000 -1.812.000
Lønninger 0 0 0 0 -2.888.000
Avskrivning 0 0 0 0 -540.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -51.000 -61.000 -196.000 -1.250.000
Driftskostnader -54.000 -92.000 -210.000 -345.000 -6.490.000
Driftsresultat -54.000 160.000 602.000 2.393.000 7.312.000
Finansinntekter 3.655.000 1.130.000 1.043.000 67.000 50.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -2.000
Finans 3.655.000 1.130.000 1.042.000 67.000 48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -404.000
Utbytte -3.310.000 -870.000 -2.310.000 0 -4.228.000
Årsresultat 2.838.000 1.033.000 1.272.000 1.737.000 5.404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 1.159.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 1.159.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 1.489.000 3.745.000 4.898.000 2.801.000
Sum anleggsmidler 300.000 1.489.000 3.745.000 4.898.000 3.960.000
Varebeholdning 0 0 0 0 15.000
Kundefordringer 0 0 72.000 209.000 257.000
Andre fordringer 3.000 3.000 0 6.000 8.000
Sum investeringer 785.000 562.000 220.000 100.000 640.000
Kasse, bank 3.708.000 3.684.000 1.818.000 2.849.000 3.083.000
Sum omløpsmidler 7.996.000 5.249.000 3.110.000 3.767.000 4.055.000
Sum eiendeler 8.296.000 6.738.000 6.855.000 8.665.000 8.015.000
Sum opptjent egenkapital 5.389.000 5.861.000 5.699.000 6.737.000 5.000.000
Sum egenkapital 5.489.000 5.961.000 5.799.000 6.837.000 5.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 310.000 388.000 507.000 661.000 401.000
Gjeld til kredittinstitutt 150.000 0 0 554.000 554.000
Sum langsiktig gjeld 310.000 388.000 507.000 661.000 401.000
Leverandørgjeld 4.000 4.000 22.000 2.000 185.000
Betalbar skatt 841.000 376.000 527.000 462.000 1.318.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 223.000
Utbytte -3.310.000 -870.000 -2.310.000 0 -4.228.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 8.000 0 149.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 2.497.000 388.000 549.000 1.167.000 2.514.000
Sum gjeld og egenkapital 8.296.000 6.737.000 6.855.000 8.665.000 8.015.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.499.000 4.861.000 2.561.000 2.600.000 1.541.000
Likviditetsgrad 1 3.2 13.5 5.7 3.2 1.6
Likviditetsgrad 2 3.2 13.5 5.7 3.2 1.7
Soliditet 66.2 88.5 84.6 78.9 63.6
Resultatgrad 63.7 74.2 87.4 53.0
Rentedekningsgrad 6 3681.0
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.2 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 43.4 19.1 2 28.4 91.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex