Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thomas Angells Stiftelser
Juridisk navn:  Thomas Angells Stiftelser
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73538140
Bispegata 4 Bispegata 4 Fax: 73538149
7013 Trondheim 7013 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 938662843
Aksjekapital: 13.225.909 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/1767 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Folde Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.89%
Resultat  
  
-17.31%
Egenkapital  
  
8.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.658.000 14.064.000 12.727.000 11.905.000 11.399.000
Resultat: 3.573.000 4.321.000 2.674.000 1.115.000 2.116.000
Egenkapital: 46.691.000 43.150.000 38.859.000 36.222.000 35.137.000
Regnskap for  Thomas Angells Stiftelser
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.658.000 14.064.000 12.727.000 11.905.000 11.399.000
Driftskostnader -10.180.000 -9.883.000 -10.337.000 -11.122.000 -9.464.000
Driftsresultat 3.478.000 4.180.000 2.390.000 783.000 1.935.000
Finansinntekter 202.000 244.000 366.000 848.000 278.000
Finanskostnader -105.000 -102.000 -81.000 -516.000 -97.000
Finans 97.000 142.000 285.000 332.000 181.000
Resultat før skatt 3.573.000 4.321.000 2.674.000 1.115.000 2.116.000
Skattekostnad -32.000 -31.000 -37.000 -30.000 -20.000
Årsresultat 3.541.000 4.290.000 2.637.000 1.085.000 2.096.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.292.000 43.354.000 39.455.000 39.020.000 38.198.000
Sum omløpsmidler 10.135.000 10.588.000 10.208.000 10.019.000 10.309.000
Sum eiendeler 55.427.000 53.942.000 49.663.000 49.039.000 48.507.000
Sum opptjent egenkapital 25.723.000 22.182.000 17.892.000 15.240.000 14.156.000
Sum egenkapital 46.691.000 43.150.000 38.859.000 36.222.000 35.137.000
Sum langsiktig gjeld 6.765.000 9.095.000 8.845.000 11.374.000 12.203.000
Sum kortsiktig gjeld 1.972.000 1.698.000 1.958.000 1.443.000 1.166.000
Sum gjeld og egenkapital 55.428.000 53.943.000 49.663.000 49.039.000 48.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.355.000 4.648.000 3.988.000 3.722.000 3.236.000
Andre inntekter 9.303.000 9.416.000 8.739.000 8.183.000 8.164.000
Driftsinntekter 13.658.000 14.064.000 12.727.000 11.905.000 11.399.000
Varekostnad -1.198.000 -1.169.000 -778.000 -803.000 -839.000
Lønninger -4.253.000 -5.000.000 -5.180.000 -4.616.000 -4.426.000
Avskrivning -772.000 -611.000 -427.000 -387.000 -589.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.957.000 -3.103.000 -3.952.000 -5.316.000 -3.610.000
Driftskostnader -10.180.000 -9.883.000 -10.337.000 -11.122.000 -9.464.000
Driftsresultat 3.478.000 4.180.000 2.390.000 783.000 1.935.000
Finansinntekter 202.000 244.000 366.000 848.000 278.000
Finanskostnader -105.000 -102.000 -81.000 -516.000 -97.000
Finans 97.000 142.000 285.000 332.000 181.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.541.000 4.290.000 2.637.000 1.085.000 2.096.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.441.000 26.661.000 23.681.000 23.410.000 23.178.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.388.000 1.230.000 310.000 147.000 167.000
Sum varige driftsmidler 29.829.000 27.891.000 23.992.000 23.557.000 23.345.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.463.000 15.463.000 15.463.000 15.463.000 14.853.000
Sum anleggsmidler 45.292.000 43.354.000 39.455.000 39.020.000 38.198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 881.000 1.179.000 960.000 1.063.000 728.000
Andre fordringer 251.000 333.000 158.000 223.000 183.000
Sum investeringer 47.000 46.000 45.000 1.920.000 1.621.000
Kasse, bank 8.957.000 9.031.000 9.046.000 6.813.000 7.778.000
Sum omløpsmidler 10.135.000 10.588.000 10.208.000 10.019.000 10.309.000
Sum eiendeler 55.427.000 53.942.000 49.663.000 49.039.000 48.507.000
Sum opptjent egenkapital 25.723.000 22.182.000 17.892.000 15.240.000 14.156.000
Sum egenkapital 46.691.000 43.150.000 38.859.000 36.222.000 35.137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 117.000 1.208.000 1.864.000 4.036.000 4.514.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.765.000 9.095.000 8.845.000 11.374.000 12.203.000
Leverandørgjeld 663.000 529.000 645.000 190.000 312.000
Betalbar skatt 32.000 33.000 37.000 39.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 757.000 622.000 767.000 685.000 368.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 521.000 514.000 509.000 529.000 445.000
Sum kortsiktig gjeld 1.972.000 1.698.000 1.958.000 1.443.000 1.166.000
Sum gjeld og egenkapital 55.428.000 53.943.000 49.663.000 49.039.000 48.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.163.000 8.890.000 8.250.000 8.576.000 9.143.000
Likviditetsgrad 1 5.1 6.2 5.2 6.9 8.8
Likviditetsgrad 2 5.1 6.2 5.2 6.9 8.8
Soliditet 84.2 8 78.2 73.9 72.4
Resultatgrad 25.5 29.7 18.8 6.6 1
Rentedekningsgrad 33.1 4 29.5 1.5 19.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.6 8.2 5.5 3.3 4.6
Signatur
04.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex