Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thomas Nortvedt Advokat Mna
Juridisk navn:  Thomas Nortvedt Advokat Mna
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64003900
Postboks 34 Idrettsveien 5 Fax: 64911301
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 976178610
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/1996 1
Foretakstype: ENK
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Pedersen & Skogholt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.76%
Resultat  
  
9.36%
Egenkapital  
  
-8.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.454.000 3.147.000 2.966.000 2.882.000 2.893.000
Resultat: 2.349.000 2.148.000 1.980.000 1.964.000 1.962.000
Egenkapital: 688.000 748.000 450.000 687.000 841.000
Regnskap for  Thomas Nortvedt Advokat Mna
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.454.000 3.147.000 2.966.000 2.882.000 2.893.000
Driftskostnader -1.102.000 -1.002.000 -989.000 -915.000 -926.000
Driftsresultat 2.351.000 2.145.000 1.977.000 1.967.000 1.967.000
Finansinntekter 1.000 11.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -8.000 -2.000 -5.000 -6.000
Finans -2.000 3.000 3.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 2.349.000 2.148.000 1.980.000 1.964.000 1.962.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.349.000 2.148.000 1.980.000 1.964.000 1.962.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 63.000 33.000 33.000 506.000
Sum omløpsmidler 745.000 791.000 554.000 709.000 427.000
Sum eiendeler 802.000 854.000 587.000 742.000 933.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 748.000 0 0 841.000
Sum egenkapital 688.000 748.000 450.000 687.000 841.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 106.000 136.000 55.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 802.000 854.000 586.000 742.000 932.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.454.000 3.147.000 2.966.000 2.882.000 2.893.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.454.000 3.147.000 2.966.000 2.882.000 2.893.000
Varekostnad -30.000 0 0 0 0
Lønninger -104.000 -122.000 -76.000 0 -31.000
Avskrivning -6.000 -13.000 0 0 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -962.000 -867.000 -913.000 -915.000 -760.000
Driftskostnader -1.102.000 -1.002.000 -989.000 -915.000 -926.000
Driftsresultat 2.351.000 2.145.000 1.977.000 1.967.000 1.967.000
Finansinntekter 1.000 11.000 5.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -8.000 -2.000 -5.000 -6.000
Finans -2.000 3.000 3.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.349.000 2.148.000 1.980.000 1.964.000 1.962.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 63.000 33.000 33.000 506.000
Sum varige driftsmidler 57.000 63.000 33.000 33.000 506.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 63.000 33.000 33.000 506.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 48.000 7.000 38.000 378.000
Andre fordringer 526.000 406.000 380.000 462.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 200.000 338.000 167.000 209.000 2.000
Sum omløpsmidler 745.000 791.000 554.000 709.000 427.000
Sum eiendeler 802.000 854.000 587.000 742.000 933.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 748.000 0 0 841.000
Sum egenkapital 688.000 748.000 450.000 687.000 841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 92.000 47.000 113.000 30.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 59.000 23.000 24.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 106.000 136.000 55.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 802.000 854.000 586.000 742.000 932.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 631.000 685.000 418.000 654.000 336.000
Likviditetsgrad 1 6.5 7.5 4.1 12.9 4.7
Likviditetsgrad 2 6.5 7.5 4.1 12.9 4.7
Soliditet 85.8 87.6 76.8 92.6 90.2
Resultatgrad 68.1 68.2 66.7 68.3 6
Rentedekningsgrad 783.7 268.1 988.5 393.4 327.8
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 293.3 252.5 338.2 265.2 211.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex