Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thomas Tivoli AS
Juridisk navn:  Thomas Tivoli AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97561107
Magnus Hamlanders Veg 5 Magnus Hamlanders Veg 5 Fax: 45399555
2406 Elverum 2406 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 983502822
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.08%
Resultat  
  
-26.97%
Egenkapital  
  
10.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.086.000 18.072.000 20.166.000 19.340.000 17.578.000
Resultat: 2.126.000 2.911.000 3.649.000 3.706.000 1.483.000
Egenkapital: 17.324.000 15.637.000 13.141.000 11.359.000 8.573.000
Regnskap for  Thomas Tivoli AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.086.000 18.072.000 20.166.000 19.340.000 17.578.000
Driftskostnader -16.105.000 -15.268.000 -16.600.000 -15.696.000 -16.144.000
Driftsresultat 1.981.000 2.804.000 3.566.000 3.644.000 1.433.000
Finansinntekter 143.000 108.000 88.000 89.000 121.000
Finanskostnader 2.000 -1.000 -5.000 -27.000 -72.000
Finans 145.000 107.000 83.000 62.000 49.000
Resultat før skatt 2.126.000 2.911.000 3.649.000 3.706.000 1.483.000
Skattekostnad -439.000 -414.000 -868.000 -920.000 -380.000
Årsresultat 1.687.000 2.497.000 2.781.000 2.786.000 1.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.207.000 11.808.000 5.904.000 6.227.000 6.811.000
Sum omløpsmidler 8.691.000 5.128.000 10.272.000 7.218.000 4.564.000
Sum eiendeler 18.898.000 16.936.000 16.176.000 13.445.000 11.375.000
Sum opptjent egenkapital 14.924.000 13.237.000 10.741.000 8.959.000 6.173.000
Sum egenkapital 17.324.000 15.637.000 13.141.000 11.359.000 8.573.000
Sum langsiktig gjeld 637.000 374.000 446.000 480.000 1.674.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 924.000 2.589.000 1.605.000 1.128.000
Sum gjeld og egenkapital 18.898.000 16.935.000 16.176.000 13.444.000 11.375.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.674.000 17.802.000 19.653.000 19.312.000 17.255.000
Andre inntekter 1.412.000 271.000 512.000 28.000 323.000
Driftsinntekter 18.086.000 18.072.000 20.166.000 19.340.000 17.578.000
Varekostnad -911.000 -739.000 -1.254.000 -1.245.000 -1.147.000
Lønninger -6.509.000 -5.799.000 -6.204.000 -5.670.000 -5.512.000
Avskrivning -1.665.000 -1.654.000 -1.128.000 -1.020.000 -984.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.020.000 -7.076.000 -8.014.000 -7.761.000 -8.501.000
Driftskostnader -16.105.000 -15.268.000 -16.600.000 -15.696.000 -16.144.000
Driftsresultat 1.981.000 2.804.000 3.566.000 3.644.000 1.433.000
Finansinntekter 143.000 108.000 88.000 89.000 121.000
Finanskostnader 2.000 -1.000 -5.000 -27.000 -72.000
Finans 145.000 107.000 83.000 62.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 1.687.000 2.497.000 2.781.000 2.786.000 1.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.837.000 9.604.000 4.479.000 4.619.000 5.007.000
Driftsløsøre 214.000 360.000 553.000 476.000 413.000
Sum varige driftsmidler 9.050.000 9.964.000 5.032.000 5.095.000 5.420.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.157.000 1.844.000 872.000 1.132.000 1.392.000
Sum anleggsmidler 10.207.000 11.808.000 5.904.000 6.227.000 6.811.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 414.000 502.000 2.694.000 1.011.000 636.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.277.000 4.626.000 7.577.000 6.207.000 3.928.000
Sum omløpsmidler 8.691.000 5.128.000 10.272.000 7.218.000 4.564.000
Sum eiendeler 18.898.000 16.936.000 16.176.000 13.445.000 11.375.000
Sum opptjent egenkapital 14.924.000 13.237.000 10.741.000 8.959.000 6.173.000
Sum egenkapital 17.324.000 15.637.000 13.141.000 11.359.000 8.573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 637.000 374.000 261.000 299.000 310.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 637.000 374.000 446.000 480.000 1.674.000
Leverandørgjeld 128.000 105.000 117.000 142.000 290.000
Betalbar skatt 176.000 301.000 905.000 931.000 354.000
Skyldig offentlige avgifter 332.000 234.000 258.000 163.000 132.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 301.000 283.000 1.310.000 369.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 924.000 2.589.000 1.605.000 1.128.000
Sum gjeld og egenkapital 18.898.000 16.935.000 16.176.000 13.444.000 11.375.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.754.000 4.204.000 7.683.000 5.613.000 3.436.000
Likviditetsgrad 1 9.3 5.5 4 4.5 4.0
Likviditetsgrad 2 9.3 5.5 4 4.5 4.1
Soliditet 91.7 92.3 81.2 84.5 75.4
Resultatgrad 1 15.5 17.7 18.8 8.2
Rentedekningsgrad -990.5 2 713.2 1 21.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.2 17.2 22.6 27.8 13.7
Signatur
18.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex