Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thon Vica As
Juridisk navn:  Thon Vica As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23080000
Postboks 489 Sentrum Stenersgata 2 Fax: 78434299
0105 Oslo 50 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974359421
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Olav Thon Gruppen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.77%
Resultat  
  
65.17%
Egenkapital  
  
5.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 983.000 1.011.000 346.000 166.000 988.000
Resultat: 332.000 201.000 -390.000 -198.000 595.000
Egenkapital: 4.674.000 4.415.000 4.258.000 4.129.000 3.963.000
Regnskap for  Thon Vica As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 983.000 1.011.000 346.000 166.000 988.000
Driftskostnader -613.000 -722.000 -663.000 -302.000 -319.000
Driftsresultat 371.000 289.000 -317.000 -137.000 669.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -89.000 -73.000 -62.000 -74.000
Finans -39.000 -89.000 -73.000 -62.000 -74.000
Resultat før skatt 332.000 201.000 -390.000 -198.000 595.000
Skattekostnad -73.000 -44.000 104.000 60.000 -138.000
Årsresultat 259.000 157.000 -287.000 -139.000 457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.730.000 8.927.000 9.162.000 9.181.000 9.309.000
Sum omløpsmidler 324.000 275.000 783.000 485.000 49.000
Sum eiendeler 9.054.000 9.202.000 9.945.000 9.666.000 9.358.000
Sum opptjent egenkapital 4.107.000 3.848.000 3.691.000 3.562.000 3.397.000
Sum egenkapital 4.674.000 4.415.000 4.258.000 4.129.000 3.963.000
Sum langsiktig gjeld 335.000 331.000 303.000 283.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 4.045.000 4.456.000 5.384.000 5.254.000 5.140.000
Sum gjeld og egenkapital 9.054.000 9.202.000 9.945.000 9.666.000 9.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 0 0 0
Andre inntekter 982.000 1.011.000 346.000 166.000 988.000
Driftsinntekter 983.000 1.011.000 346.000 166.000 988.000
Varekostnad -1.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -197.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -415.000 -595.000 -536.000 -175.000 -192.000
Driftskostnader -613.000 -722.000 -663.000 -302.000 -319.000
Driftsresultat 371.000 289.000 -317.000 -137.000 669.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -89.000 -73.000 -62.000 -74.000
Finans -39.000 -89.000 -73.000 -62.000 -74.000
Konsernbidrag 0 416.000 304.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 259.000 157.000 -287.000 -139.000 457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.080.000 8.877.000 9.112.000 9.131.000 9.259.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 600.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.680.000 8.877.000 9.112.000 9.131.000 9.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 8.730.000 8.927.000 9.162.000 9.181.000 9.309.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 274.000 225.000 226.000 29.000 29.000
Andre fordringer 49.000 50.000 557.000 456.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 324.000 275.000 783.000 485.000 49.000
Sum eiendeler 9.054.000 9.202.000 9.945.000 9.666.000 9.358.000
Sum opptjent egenkapital 4.107.000 3.848.000 3.691.000 3.562.000 3.397.000
Sum egenkapital 4.674.000 4.415.000 4.258.000 4.129.000 3.963.000
Sum avsetninger til forpliktelser 335.000 331.000 303.000 283.000 254.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 335.000 331.000 303.000 283.000 254.000
Leverandørgjeld 4.000 2.000 3.000 0 24.000
Betalbar skatt 70.000 16.000 0 8.000 100.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 31.000 77.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.903.000 4.407.000 5.303.000 5.247.000 5.015.000
Sum kortsiktig gjeld 4.045.000 4.456.000 5.384.000 5.254.000 5.140.000
Sum gjeld og egenkapital 9.054.000 9.202.000 9.945.000 9.666.000 9.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.721.000 -4.181.000 -4.601.000 -4.769.000 -5.091.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Soliditet 51.6 4 42.8 42.7 42.4
Resultatgrad 37.7 28.6 -91.6 -82.5 67.7
Rentedekningsgrad 9.5 3.2 -4.3 -2.2 9
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.3 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.1 -3.2 -1.4 7.1
Signatur
28.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex