Thor R Nilsen AS
Juridisk navn:  Thor R Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35968750
Skjerkøyveien 54 Skjerkøyveien 54 Fax: 35968751
3962 Stathelle 3962 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 822758592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/18/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.98%
Resultat  
  
-34.27%
Egenkapital  
  
5.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 76.113.000 69.204.000 50.079.000 55.593.000 42.111.000
Resultat: 2.747.000 4.179.000 1.506.000 3.041.000 1.334.000
Egenkapital: 20.959.000 19.829.000 17.778.000 17.228.000 16.229.000
Regnskap for  Thor R Nilsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 76.113.000 69.204.000 50.079.000 55.593.000 42.111.000
Driftskostnader -73.106.000 -64.530.000 -48.507.000 -52.245.000 -40.405.000
Driftsresultat 3.006.000 4.675.000 1.573.000 3.347.000 1.706.000
Finansinntekter 103.000 44.000 347.000 -43.000 232.000
Finanskostnader -363.000 -539.000 -414.000 -261.000 -605.000
Finans -260.000 -495.000 -67.000 -304.000 -373.000
Resultat før skatt 2.747.000 4.179.000 1.506.000 3.041.000 1.334.000
Skattekostnad -716.000 -929.000 -355.000 -993.000 -342.000
Årsresultat 2.031.000 3.250.000 1.151.000 2.049.000 992.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.132.000 18.600.000 17.748.000 17.124.000 18.242.000
Sum omløpsmidler 24.209.000 24.751.000 25.640.000 20.541.000 13.853.000
Sum eiendeler 42.341.000 43.351.000 43.388.000 37.665.000 32.095.000
Sum opptjent egenkapital 20.859.000 19.729.000 17.678.000 17.128.000 16.129.000
Sum egenkapital 20.959.000 19.829.000 17.778.000 17.228.000 16.229.000
Sum langsiktig gjeld 1.277.000 1.342.000 1.050.000 1.246.000 1.788.000
Sum kortsiktig gjeld 20.105.000 22.181.000 24.560.000 19.192.000 14.078.000
Sum gjeld og egenkapital 42.341.000 43.352.000 43.388.000 37.666.000 32.095.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 73.722.000 68.369.000 49.814.000 55.593.000 42.111.000
Andre inntekter 2.391.000 835.000 265.000 0 0
Driftsinntekter 76.113.000 69.204.000 50.079.000 55.593.000 42.111.000
Varekostnad -66.584.000 -58.172.000 -43.154.000 -45.780.000 -36.050.000
Lønninger -4.120.000 -3.669.000 -3.233.000 -3.100.000 -2.594.000
Avskrivning -305.000 -335.000 -232.000 -232.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.097.000 -2.354.000 -1.888.000 -3.133.000 -1.623.000
Driftskostnader -73.106.000 -64.530.000 -48.507.000 -52.245.000 -40.405.000
Driftsresultat 3.006.000 4.675.000 1.573.000 3.347.000 1.706.000
Finansinntekter 103.000 44.000 347.000 -43.000 232.000
Finanskostnader -363.000 -539.000 -414.000 -261.000 -605.000
Finans -260.000 -495.000 -67.000 -304.000 -373.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -1.200.000 -600.000 -600.000 -200.000
Årsresultat 2.031.000 3.250.000 1.151.000 2.049.000 992.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 188.000 208.000 229.000 250.000 271.000
Maskiner anlegg 78.000 0 0 0
Driftsløsøre 988.000 1.195.000 960.000 1.172.000 1.743.000
Sum varige driftsmidler 1.176.000 1.481.000 1.190.000 1.422.000 2.013.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.956.000 17.119.000 16.559.000 15.702.000 16.229.000
Sum anleggsmidler 18.132.000 18.600.000 17.748.000 17.124.000 18.242.000
Varebeholdning 9.390.000 6.553.000 6.138.000 1.870.000 1.470.000
Kundefordringer 757.000 104.000 1.800.000 474.000 2.186.000
Andre fordringer 8.259.000 10.273.000 11.671.000 12.091.000 7.517.000
Sum investeringer 193.000 194.000 238.000 100.000 132.000
Kasse, bank 4.736.000 6.412.000 5.543.000 5.726.000 2.298.000
Sum omløpsmidler 24.209.000 24.751.000 25.640.000 20.541.000 13.853.000
Sum eiendeler 42.341.000 43.351.000 43.388.000 37.665.000 32.095.000
Sum opptjent egenkapital 20.859.000 19.729.000 17.678.000 17.128.000 16.129.000
Sum egenkapital 20.959.000 19.829.000 17.778.000 17.228.000 16.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 97.000 7.000 75.000 111.000 150.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.089.000 5.597.000 8.721.000 3.312.000 4.256.000
Sum langsiktig gjeld 1.277.000 1.342.000 1.050.000 1.246.000 1.788.000
Leverandørgjeld 117.000 468.000 40.000 35.000 189.000
Betalbar skatt 625.000 997.000 391.000 1.032.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 503.000 1.097.000 1.111.000 484.000 551.000
Utbytte -900.000 -1.200.000 -600.000 -600.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 14.871.000 12.821.000 13.696.000 13.729.000 8.905.000
Sum kortsiktig gjeld 20.105.000 22.181.000 24.560.000 19.192.000 14.078.000
Sum gjeld og egenkapital 42.341.000 43.352.000 43.388.000 37.666.000 32.095.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.104.000 2.570.000 1.080.000 1.349.000 -225.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 1 0.9
Soliditet 49.5 45.7 4 45.7 50.6
Resultatgrad 3.9 6.8 3.1 6 4.1
Rentedekningsgrad 8.3 8.7 3.8 12.8 2.8
Gjeldsgrad 1.0 1.2 1.4 1.2 1
Total kapitalrentabilitet 7.3 10.9 4.4 8.8 6
Signatur
19.01.2009
SIGNATUR HVER FOR SEG:
ERIK FREDIN NILSEN
THOR ROEN NILSEN
WENCHE NILSEN
Prokurister
19.01.2009
PROKURA HVER FOR SEG:
THOR ROEN NILSEN
ERIK FREDIN NILSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex