Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thore Tvetene AS
Juridisk navn:  Thore Tvetene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33188213
Brunlanesveien 1356 Brunlanesveien 1356 Fax: 33188343
3296 Nevlunghavn 3296 Nevlunghavn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 977529484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-65.22%
Resultat  
  
-115.28%
Egenkapital  
  
-7.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.029.000 2.959.000 2.054.000 1.714.000 1.447.000
Resultat: -114.000 746.000 64.000 -7.000 -434.000
Egenkapital: 1.094.000 1.183.000 612.000 568.000 580.000
Regnskap for  Thore Tvetene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.029.000 2.959.000 2.054.000 1.714.000 1.447.000
Driftskostnader -1.151.000 -2.223.000 -2.001.000 -1.728.000 -1.894.000
Driftsresultat -123.000 735.000 53.000 -15.000 -447.000
Finansinntekter 12.000 14.000 15.000 14.000 17.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -3.000 -6.000 -5.000
Finans 9.000 9.000 12.000 8.000 12.000
Resultat før skatt -114.000 746.000 64.000 -7.000 -434.000
Skattekostnad 25.000 -175.000 -19.000 -5.000 107.000
Årsresultat -90.000 571.000 45.000 -12.000 -328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 222.000 185.000 227.000 257.000
Sum omløpsmidler 1.096.000 1.429.000 864.000 818.000 694.000
Sum eiendeler 1.297.000 1.651.000 1.049.000 1.045.000 951.000
Sum opptjent egenkapital 994.000 1.083.000 512.000 468.000 480.000
Sum egenkapital 1.094.000 1.183.000 612.000 568.000 580.000
Sum langsiktig gjeld 0 74.000 53.000 186.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 394.000 383.000 292.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 1.297.000 1.651.000 1.048.000 1.046.000 952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.049.000 2.823.000 2.163.000 1.714.000 1.444.000
Andre inntekter -20.000 136.000 -109.000 0 3.000
Driftsinntekter 1.029.000 2.959.000 2.054.000 1.714.000 1.447.000
Varekostnad -371.000 -301.000 -80.000 -4.000 0
Lønninger -443.000 -911.000 -911.000 -966.000 -876.000
Avskrivning -46.000 -35.000 -23.000 -24.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -976.000 -987.000 -734.000 -980.000
Driftskostnader -1.151.000 -2.223.000 -2.001.000 -1.728.000 -1.894.000
Driftsresultat -123.000 735.000 53.000 -15.000 -447.000
Finansinntekter 12.000 14.000 15.000 14.000 17.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -3.000 -6.000 -5.000
Finans 9.000 9.000 12.000 8.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 571.000 45.000 -12.000 -328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 2.000 79.000 98.000 104.000
Fast eiendom 60.000 73.000 87.000 102.000 117.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 147.000 19.000 27.000 36.000
Sum varige driftsmidler 174.000 220.000 106.000 129.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 201.000 222.000 185.000 227.000 257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 803.000 645.000 187.000 452.000 74.000
Andre fordringer 14.000 57.000 72.000 89.000 101.000
Sum investeringer 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Kasse, bank 269.000 717.000 595.000 268.000 520.000
Sum omløpsmidler 1.096.000 1.429.000 864.000 818.000 694.000
Sum eiendeler 1.297.000 1.651.000 1.049.000 1.045.000 951.000
Sum opptjent egenkapital 994.000 1.083.000 512.000 468.000 480.000
Sum egenkapital 1.094.000 1.183.000 612.000 568.000 580.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 74.000 53.000 186.000 135.000
Leverandørgjeld 8.000 47.000 88.000 39.000 85.000
Betalbar skatt 0 98.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 45.000 55.000 42.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 205.000 240.000 212.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 203.000 394.000 383.000 292.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 1.297.000 1.651.000 1.048.000 1.046.000 952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 893.000 1.035.000 481.000 526.000 457.000
Likviditetsgrad 1 5.4 3.6 2.3 2.8 2.9
Likviditetsgrad 2 5.4 3.6 2.3 2.8 3.0
Soliditet 84.3 71.7 58.4 54.3 60.9
Resultatgrad 24.8 2.6 -0.9 -30.9
Rentedekningsgrad 1 17.7 -2.5 -86.0
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.7 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -8.6 45.4 6.5 -0.1 -45.2
Signatur
12.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.02.2021
PROKURA HVER FOR SEG
TVETENE THORE
PROKURA HVER FOR SEG
TVETENE ELISABETH
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex