Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thorendahl As
Juridisk navn:  Thorendahl As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23253400
Nils Hansens Vei 2B Nils Hansens Vei 2B Fax: 23253401
0666 Oslo 666 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 963265433
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 12/13/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pensum Business Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.5%
Resultat  
  
-85.99%
Egenkapital  
  
-19.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 249.121.000 225.440.000 155.124.000 148.793.000 151.835.000
Resultat: 3.275.000 23.384.000 9.303.000 18.466.000 2.704.000
Egenkapital: 6.584.000 8.179.000 6.346.000 6.103.000 6.182.000
Regnskap for  Thorendahl As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 249.121.000 225.440.000 155.124.000 148.793.000 151.835.000
Driftskostnader -245.400.000 -201.471.000 -144.836.000 -130.767.000 -148.217.000
Driftsresultat 3.722.000 23.970.000 10.288.000 18.026.000 3.617.000
Finansinntekter 5.000 12.000 1.121.000 1.120.000 3.000
Finanskostnader -452.000 -598.000 -2.106.000 -680.000 -916.000
Finans -447.000 -586.000 -985.000 440.000 -913.000
Resultat før skatt 3.275.000 23.384.000 9.303.000 18.466.000 2.704.000
Skattekostnad -804.000 -5.201.000 -2.309.000 -4.075.000 -622.000
Årsresultat 2.471.000 18.183.000 6.994.000 14.391.000 2.082.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.244.000 1.812.000 1.701.000 14.228.000 15.622.000
Sum omløpsmidler 63.594.000 79.978.000 61.755.000 46.525.000 53.284.000
Sum eiendeler 65.838.000 81.790.000 63.456.000 60.753.000 68.906.000
Sum opptjent egenkapital 5.084.000 6.679.000 4.846.000 4.603.000 4.682.000
Sum egenkapital 6.584.000 8.179.000 6.346.000 6.103.000 6.182.000
Sum langsiktig gjeld 2.774.000 6.050.000 849.000 2.484.000 1.658.000
Sum kortsiktig gjeld 56.481.000 67.562.000 56.261.000 52.166.000 61.066.000
Sum gjeld og egenkapital 65.839.000 81.791.000 63.456.000 60.753.000 68.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 249.121.000 225.440.000 155.124.000 148.793.000 151.797.000
Andre inntekter 0 0 0 38.000
Driftsinntekter 249.121.000 225.440.000 155.124.000 148.793.000 151.835.000
Varekostnad -196.523.000 -155.026.000 -107.771.000 -102.069.000 -117.533.000
Lønninger -30.208.000 -30.064.000 -22.411.000 -20.098.000 -22.711.000
Avskrivning -390.000 -452.000 -432.000 -780.000 -883.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.279.000 -15.929.000 -14.222.000 -7.820.000 -7.090.000
Driftskostnader -245.400.000 -201.471.000 -144.836.000 -130.767.000 -148.217.000
Driftsresultat 3.722.000 23.970.000 10.288.000 18.026.000 3.617.000
Finansinntekter 5.000 12.000 1.121.000 1.120.000 3.000
Finanskostnader -452.000 -598.000 -2.106.000 -680.000 -916.000
Finans -447.000 -586.000 -985.000 440.000 -913.000
Konsernbidrag -4.146.000 -16.424.000 -6.165.000 -12.794.000 0
Utbytte 0 -660.000 -1.717.000 0
Årsresultat 2.471.000 18.183.000 6.994.000 14.391.000 2.082.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.232.000 960.000 685.000 1.568.000 2.170.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.232.000 960.000 685.000 1.568.000 2.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.012.000 851.000 1.016.000 12.660.000 13.452.000
Sum anleggsmidler 2.244.000 1.812.000 1.701.000 14.228.000 15.622.000
Varebeholdning 0 0 0 400.000
Kundefordringer 62.685.000 78.147.000 59.275.000 44.959.000 51.940.000
Andre fordringer 909.000 1.821.000 2.040.000 1.559.000 943.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 439.000 6.000 0
Sum omløpsmidler 63.594.000 79.978.000 61.755.000 46.525.000 53.284.000
Sum eiendeler 65.838.000 81.790.000 63.456.000 60.753.000 68.906.000
Sum opptjent egenkapital 5.084.000 6.679.000 4.846.000 4.603.000 4.682.000
Sum egenkapital 6.584.000 8.179.000 6.346.000 6.103.000 6.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.774.000 6.050.000 849.000 2.484.000 1.658.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.000 33.945.000
Sum langsiktig gjeld 2.774.000 6.050.000 849.000 2.484.000 1.658.000
Leverandørgjeld 26.335.000 18.301.000 23.127.000 11.231.000 15.274.000
Betalbar skatt 3.593.000 0 2.037.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.069.000 3.345.000 2.389.000 3.927.000 3.904.000
Utbytte 0 -660.000 -1.717.000 0
Annen kortsiktig gjeld 27.621.000 45.916.000 28.048.000 35.286.000 7.943.000
Sum kortsiktig gjeld 56.481.000 67.562.000 56.261.000 52.166.000 61.066.000
Sum gjeld og egenkapital 65.839.000 81.791.000 63.456.000 60.753.000 68.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.113.000 12.416.000 5.494.000 -5.641.000 -7.782.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9
Soliditet 10.0 1 1 1 9
Resultatgrad 1.5 10.6 6.6 12.1 2.4
Rentedekningsgrad 8.2 40.1 4.9 26.5 3.9
Gjeldsgrad 9.0 9 9 9 10.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 29.3 1 31.5 5.3
Signatur
05.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex