Thorleif Aas AS
Juridisk navn:  Thorleif Aas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69811539
Idrettsveien 34 Idrettsveien 34 Fax: 69811570
1870 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Viken Marker
Org.nr: 910052845
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/14/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.13%
Resultat  
  
-206.1%
Egenkapital  
  
-17.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.323.000 8.445.000 8.073.000 9.721.000 8.132.000
Resultat: -753.000 -246.000 -301.000 1.358.000 177.000
Egenkapital: 2.843.000 3.431.000 3.623.000 3.857.000 2.824.000
Regnskap for  Thorleif Aas AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.323.000 8.445.000 8.073.000 9.721.000 8.132.000
Driftskostnader -7.004.000 -8.601.000 -8.262.000 -8.351.000 -7.913.000
Driftsresultat -682.000 -155.000 -188.000 1.370.000 220.000
Finansinntekter 4.000 3.000 9.000 16.000 8.000
Finanskostnader -75.000 -94.000 -122.000 -29.000 -51.000
Finans -71.000 -91.000 -113.000 -13.000 -43.000
Resultat før skatt -753.000 -246.000 -301.000 1.358.000 177.000
Skattekostnad 166.000 54.000 66.000 -324.000 -68.000
Årsresultat -588.000 -192.000 -235.000 1.034.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.313.000 4.562.000 5.272.000 6.110.000 2.551.000
Sum omløpsmidler 4.483.000 4.058.000 3.559.000 3.396.000 4.836.000
Sum eiendeler 7.796.000 8.620.000 8.831.000 9.506.000 7.387.000
Sum opptjent egenkapital 2.743.000 3.331.000 3.523.000 3.757.000 2.724.000
Sum egenkapital 2.843.000 3.431.000 3.623.000 3.857.000 2.824.000
Sum langsiktig gjeld 3.719.000 3.899.000 4.079.000 4.594.000 3.094.000
Sum kortsiktig gjeld 1.234.000 1.291.000 1.130.000 1.054.000 1.469.000
Sum gjeld og egenkapital 7.796.000 8.621.000 8.832.000 9.505.000 7.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.323.000 8.325.000 7.933.000 8.921.000 8.132.000
Andre inntekter 120.000 140.000 800.000 0
Driftsinntekter 6.323.000 8.445.000 8.073.000 9.721.000 8.132.000
Varekostnad -180.000 -1.010.000 118.000 -286.000 -541.000
Lønninger -2.787.000 -3.083.000 -3.459.000 -3.334.000 -3.065.000
Avskrivning -1.415.000 -1.709.000 -1.515.000 -717.000 -1.332.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.622.000 -2.799.000 -3.406.000 -4.014.000 -2.975.000
Driftskostnader -7.004.000 -8.601.000 -8.262.000 -8.351.000 -7.913.000
Driftsresultat -682.000 -155.000 -188.000 1.370.000 220.000
Finansinntekter 4.000 3.000 9.000 16.000 8.000
Finanskostnader -75.000 -94.000 -122.000 -29.000 -51.000
Finans -71.000 -91.000 -113.000 -13.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -588.000 -192.000 -235.000 1.034.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 550.000 385.000 330.000 264.000 589.000
Fast eiendom 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.724.000 4.139.000 4.903.000 5.807.000 1.924.000
Sum varige driftsmidler 2.762.000 4.178.000 4.942.000 5.846.000 1.962.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.313.000 4.562.000 5.272.000 6.110.000 2.551.000
Varebeholdning 1.400.000 1.152.000 1.974.000 1.125.000 1.325.000
Kundefordringer 263.000 667.000 328.000 523.000 131.000
Andre fordringer 202.000 53.000 60.000 787.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.617.000 2.186.000 1.197.000 961.000 3.317.000
Sum omløpsmidler 4.483.000 4.058.000 3.559.000 3.396.000 4.836.000
Sum eiendeler 7.796.000 8.620.000 8.831.000 9.506.000 7.387.000
Sum opptjent egenkapital 2.743.000 3.331.000 3.523.000 3.757.000 2.724.000
Sum egenkapital 2.843.000 3.431.000 3.623.000 3.857.000 2.824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.719.000 3.899.000 4.079.000 4.594.000 3.094.000
Leverandørgjeld 118.000 151.000 229.000 185.000 209.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 527.000 528.000 296.000 262.000 657.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 589.000 611.000 605.000 607.000 603.000
Sum kortsiktig gjeld 1.234.000 1.291.000 1.130.000 1.054.000 1.469.000
Sum gjeld og egenkapital 7.796.000 8.621.000 8.832.000 9.505.000 7.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.249.000 2.767.000 2.429.000 2.342.000 3.367.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.1 3.1 3.2 3.3
Likviditetsgrad 2 2.5 2.3 1.4 2.2 2.4
Soliditet 36.5 39.8 4 40.6 38.2
Resultatgrad -10.8 -1.8 -2.3 14.1 2.7
Rentedekningsgrad -9.1 -1.6 -1.5 47.2 4.3
Gjeldsgrad 1.7 1.5 1.4 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet -8.7 -1.8 14.6 3.1
Signatur
08.10.2009
FIRMAET TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex