Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thorrud Gård As
Juridisk navn:  Thorrud Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32818118
Fjellsveien 145 Fjellsveien 145 Fax:
3035 Drammen 3035 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 979276605
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/9/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Eiker Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.2%
Resultat  
  
140.08%
Egenkapital  
  
234.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.340.000 2.711.000 2.427.000 2.817.000 2.326.000
Resultat: 101.000 -252.000 -241.000 -64.000 -249.000
Egenkapital: 144.000 43.000 294.000 535.000 745.000
Regnskap for  Thorrud Gård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.340.000 2.711.000 2.427.000 2.817.000 2.326.000
Driftskostnader -3.239.000 -2.953.000 -2.661.000 -2.874.000 -2.580.000
Driftsresultat 100.000 -242.000 -234.000 -57.000 -254.000
Finansinntekter 7.000 0 0 4.000
Finanskostnader -6.000 -10.000 -6.000 -8.000 0
Finans 1.000 -10.000 -6.000 -8.000 4.000
Resultat før skatt 101.000 -252.000 -241.000 -64.000 -249.000
Skattekostnad 0 -146.000 54.000
Årsresultat 101.000 -252.000 -241.000 -210.000 -196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 146.000
Sum omløpsmidler 739.000 721.000 594.000 856.000 972.000
Sum eiendeler 739.000 721.000 594.000 856.000 1.118.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 -57.000 194.000 435.000 645.000
Sum egenkapital 144.000 43.000 294.000 535.000 745.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 596.000 678.000 300.000 322.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 740.000 721.000 594.000 857.000 1.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.333.000 2.711.000 2.427.000 2.817.000 2.323.000
Andre inntekter 7.000 0 0 3.000
Driftsinntekter 3.340.000 2.711.000 2.427.000 2.817.000 2.326.000
Varekostnad -2.843.000 -2.602.000 -2.331.000 -2.497.000 -2.188.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -351.000 -330.000 -377.000 -392.000
Driftskostnader -3.239.000 -2.953.000 -2.661.000 -2.874.000 -2.580.000
Driftsresultat 100.000 -242.000 -234.000 -57.000 -254.000
Finansinntekter 7.000 0 0 4.000
Finanskostnader -6.000 -10.000 -6.000 -8.000 0
Finans 1.000 -10.000 -6.000 -8.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 101.000 -252.000 -241.000 -210.000 -196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 146.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 146.000
Varebeholdning 490.000 491.000 481.000 527.000 515.000
Kundefordringer 137.000 74.000 76.000 199.000 175.000
Andre fordringer 113.000 156.000 38.000 67.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 63.000 245.000
Sum omløpsmidler 739.000 721.000 594.000 856.000 972.000
Sum eiendeler 739.000 721.000 594.000 856.000 1.118.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 -57.000 194.000 435.000 645.000
Sum egenkapital 144.000 43.000 294.000 535.000 745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 155.000 282.000 196.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 377.000 396.000 104.000 322.000 373.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 596.000 678.000 300.000 322.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 740.000 721.000 594.000 857.000 1.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 43.000 294.000 534.000 599.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 2 2 2.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.4 1 1.2
Soliditet 19.5 6.0 49.5 62.4 66.6
Resultatgrad 3.0 -8.9 -9.6 -10.9
Rentedekningsgrad 16.7 -24.2 -7.1
Gjeldsgrad 4.1 15.8 1 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 14.5 -33.6 -39.4 -6.7 -22.4
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex