Thorsen Eiendom AS
Juridisk navn:  Thorsen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32887505
Postboks 41 3. Etasje Bragernes Torg 4 Fax:
3001 Drammen 3017 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 983201407
Aksjekapital: 3.892.980 NOK
Etableringsdato: 2/26/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Drammen Revisjon AS
Regnskapsfører: Malling & Co Forvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.58%
Resultat  
  
70.98%
Egenkapital  
  
13%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.085.000 3.103.000 4.022.000 4.120.000 4.074.000
Resultat: 1.915.000 1.120.000 2.926.000 2.665.000 2.339.000
Egenkapital: 12.985.000 11.491.000 11.617.000 8.826.000 6.747.000
Regnskap for  Thorsen Eiendom AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.085.000 3.103.000 4.022.000 4.120.000 4.074.000
Driftskostnader -1.170.000 -1.983.000 -1.060.000 -1.332.000 -1.601.000
Driftsresultat 1.915.000 1.120.000 2.962.000 2.788.000 2.473.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -37.000 -124.000 -135.000
Finans 1.000 -37.000 -124.000 -135.000
Resultat før skatt 1.915.000 1.120.000 2.926.000 2.665.000 2.339.000
Skattekostnad -421.000 -246.000 -644.000 -586.000 -514.000
Årsresultat 1.494.000 874.000 2.282.000 2.079.000 1.824.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.033.000 12.220.000 12.894.000 12.464.000 12.046.000
Sum omløpsmidler 2.553.000 2.600.000 2.192.000 1.013.000 1.975.000
Sum eiendeler 14.586.000 14.820.000 15.086.000 13.477.000 14.021.000
Sum opptjent egenkapital 7.208.000 5.714.000 5.840.000 5.058.000 2.980.000
Sum egenkapital 12.985.000 11.491.000 11.617.000 8.826.000 6.747.000
Sum langsiktig gjeld 610.000 594.000 573.000 3.826.000 4.295.000
Sum kortsiktig gjeld 992.000 2.735.000 2.896.000 826.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 14.587.000 14.820.000 15.086.000 13.477.000 14.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.085.000 3.103.000 3.591.000 0 0
Andre inntekter 431.000 4.120.000 4.074.000
Driftsinntekter 3.085.000 3.103.000 4.022.000 4.120.000 4.074.000
Varekostnad -431.000 0 0
Lønninger -114.000 -114.000 -110.000 -114.000 0
Avskrivning -186.000 -182.000 -179.000 -165.000 -150.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -870.000 -1.687.000 -340.000 -1.053.000 -1.451.000
Driftskostnader -1.170.000 -1.983.000 -1.060.000 -1.332.000 -1.601.000
Driftsresultat 1.915.000 1.120.000 2.962.000 2.788.000 2.473.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -37.000 -124.000 -135.000
Finans 1.000 -37.000 -124.000 -135.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 0 -1.500.000
Årsresultat 1.494.000 874.000 2.282.000 2.079.000 1.824.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 12.033.000 12.220.000 12.894.000 12.464.000 11.651.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 12.033.000 12.220.000 12.894.000 12.464.000 11.651.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 395.000
Sum anleggsmidler 12.033.000 12.220.000 12.894.000 12.464.000 12.046.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 661.000 1.983.000 20.000 0 1.010.000
Andre fordringer 54.000 76.000 231.000 290.000 35.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.838.000 541.000 1.942.000 723.000 929.000
Sum omløpsmidler 2.553.000 2.600.000 2.192.000 1.013.000 1.975.000
Sum eiendeler 14.586.000 14.820.000 15.086.000 13.477.000 14.021.000
Sum opptjent egenkapital 7.208.000 5.714.000 5.840.000 5.058.000 2.980.000
Sum egenkapital 12.985.000 11.491.000 11.617.000 8.826.000 6.747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 610.000 594.000 573.000 548.000 517.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 610.000 594.000 573.000 3.826.000 4.295.000
Leverandørgjeld 46.000 81.000 752.000 0 21.000
Betalbar skatt 405.000 226.000 619.000 555.000 507.000
Skyldig offentlige avgifter -5.000 202.000 142.000 195.000
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 545.000 1.226.000 25.000 128.000 758.000
Sum kortsiktig gjeld 992.000 2.735.000 2.896.000 826.000 2.980.000
Sum gjeld og egenkapital 14.587.000 14.820.000 15.086.000 13.477.000 14.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.561.000 -135.000 -704.000 187.000 -1.005.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.0 0.8 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 2.6 1.0 0.8 1.2 0.7
Soliditet 89.0 77.5 77.0 65.5 48.1
Resultatgrad 62.1 36.1 73.6 67.7 60.7
Rentedekningsgrad 80.1 22.5 18.3
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 13.1 7.6 19.6 20.7 17.6
Signatur
09.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex