Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thorstad Transport AS
Juridisk navn:  Thorstad Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95937563
Vormnesvegen 2 Vormnesvegen 2 Fax:
2160 Vormsund 2160 Vormsund
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 939025480
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fenstad Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.04%
Resultat  
  
103.54%
Egenkapital  
  
6.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.120.000 1.245.000 1.121.000 1.304.000 934.000
Resultat: 806.000 396.000 574.000 -46.000 -117.000
Egenkapital: 8.210.000 7.704.000 7.408.000 7.135.000 7.181.000
Regnskap for  Thorstad Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.120.000 1.245.000 1.121.000 1.304.000 934.000
Driftskostnader -1.244.000 -1.325.000 -1.145.000 -1.514.000 -1.451.000
Driftsresultat -125.000 -79.000 -25.000 -210.000 -516.000
Finansinntekter 931.000 478.000 619.000 169.000 400.000
Finanskostnader 0 -3.000 -20.000 -5.000 0
Finans 931.000 475.000 599.000 164.000 400.000
Resultat før skatt 806.000 396.000 574.000 -46.000 -117.000
Skattekostnad 0 0 0 0 36.000
Årsresultat 806.000 396.000 574.000 -46.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.290.000 5.415.000 4.620.000 4.643.000 4.735.000
Sum omløpsmidler 3.376.000 2.656.000 3.475.000 3.083.000 3.632.000
Sum eiendeler 8.666.000 8.071.000 8.095.000 7.726.000 8.367.000
Sum opptjent egenkapital 8.110.000 7.604.000 7.308.000 7.035.000 7.081.000
Sum egenkapital 8.210.000 7.704.000 7.408.000 7.135.000 7.181.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 456.000 367.000 687.000 592.000 1.186.000
Sum gjeld og egenkapital 8.666.000 8.071.000 8.095.000 7.727.000 8.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 835.000 996.000 690.000 677.000 652.000
Andre inntekter 284.000 249.000 431.000 627.000 283.000
Driftsinntekter 1.120.000 1.245.000 1.121.000 1.304.000 934.000
Varekostnad -515.000 -658.000 -509.000 -743.000 -532.000
Lønninger -172.000 -165.000 -149.000 -156.000 -170.000
Avskrivning -125.000 -97.000 -49.000 -112.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -432.000 -405.000 -438.000 -503.000 -584.000
Driftskostnader -1.244.000 -1.325.000 -1.145.000 -1.514.000 -1.451.000
Driftsresultat -125.000 -79.000 -25.000 -210.000 -516.000
Finansinntekter 931.000 478.000 619.000 169.000 400.000
Finanskostnader 0 -3.000 -20.000 -5.000 0
Finans 931.000 475.000 599.000 164.000 400.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -100.000 -300.000 0 -1.000.000
Årsresultat 806.000 396.000 574.000 -46.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.537.000 3.491.000 3.456.000 3.456.000 3.456.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 843.000 1.014.000 254.000 277.000 369.000
Sum varige driftsmidler 4.380.000 4.506.000 3.710.000 3.733.000 3.825.000
Sum finansielle anleggsmidler 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000
Sum anleggsmidler 5.290.000 5.415.000 4.620.000 4.643.000 4.735.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 95.000 116.000 142.000 132.000 71.000
Andre fordringer 0 108.000 1.800.000 2.381.000 2.381.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.480.000 632.000 1.533.000 570.000 1.180.000
Sum omløpsmidler 3.376.000 2.656.000 3.475.000 3.083.000 3.632.000
Sum eiendeler 8.666.000 8.071.000 8.095.000 7.726.000 8.367.000
Sum opptjent egenkapital 8.110.000 7.604.000 7.308.000 7.035.000 7.081.000
Sum egenkapital 8.210.000 7.704.000 7.408.000 7.135.000 7.181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 59.000 109.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 2.000 23.000 9.000 58.000
Utbytte -300.000 -100.000 -300.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 120.000 365.000 364.000 524.000 1.019.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 367.000 687.000 592.000 1.186.000
Sum gjeld og egenkapital 8.666.000 8.071.000 8.095.000 7.727.000 8.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.920.000 2.289.000 2.788.000 2.491.000 2.446.000
Likviditetsgrad 1 7.4 7.2 5.1 5.2 3.1
Likviditetsgrad 2 7.4 7.2 5.1 5.2 3.1
Soliditet 94.7 95.5 91.5 92.3 85.8
Resultatgrad -11.2 -6.3 -2.2 -16.1 -55.2
Rentedekningsgrad -26.3 -1.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.3 4.9 7.3 -0.5 -1.4
Signatur
21.06.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
21.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex