Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Thorud Management AS
Juridisk navn:  Thorud Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67581999
Nedre Goslia 16 Nedre Goslia 16 Fax: 67572142
1350 Lommedalen 1350 Lommedalen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987459964
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stubmo Økonomi Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.5%
Resultat  
  
1242.86%
Egenkapital  
  
528.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 562.000 621.000 537.000 365.000 653.000
Resultat: 94.000 7.000 -45.000 -67.000 -70.000
Egenkapital: 88.000 14.000 9.000 46.000 82.000
Regnskap for  Thorud Management AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 562.000 621.000 537.000 365.000 653.000
Driftskostnader -450.000 -596.000 -565.000 -412.000 -704.000
Driftsresultat 111.000 25.000 -28.000 -46.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -18.000 -17.000 -20.000 -18.000
Finans -17.000 -18.000 -17.000 -20.000 -18.000
Resultat før skatt 94.000 7.000 -45.000 -67.000 -70.000
Skattekostnad -21.000 -2.000 8.000 30.000 0
Årsresultat 73.000 5.000 -37.000 -36.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 315.000 407.000 423.000 508.000 529.000
Sum omløpsmidler 46.000 15.000 80.000 36.000 49.000
Sum eiendeler 361.000 422.000 503.000 544.000 578.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -90.000 -95.000 -58.000 -22.000
Sum egenkapital 88.000 14.000 9.000 46.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 262.000 298.000 330.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 145.000 196.000 168.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 361.000 421.000 503.000 544.000 578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 562.000 621.000 537.000 365.000 653.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 562.000 621.000 537.000 365.000 653.000
Varekostnad -3.000 -6.000 -5.000 -6.000 -7.000
Lønninger -225.000 -366.000 -320.000 -229.000 -457.000
Avskrivning -71.000 -89.000 -93.000 -52.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -151.000 -135.000 -147.000 -125.000 -183.000
Driftskostnader -450.000 -596.000 -565.000 -412.000 -704.000
Driftsresultat 111.000 25.000 -28.000 -46.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -18.000 -17.000 -20.000 -18.000
Finans -17.000 -18.000 -17.000 -20.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 5.000 -37.000 -36.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 49.000 51.000 43.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 286.000 357.000 372.000 465.000 517.000
Sum varige driftsmidler 286.000 357.000 372.000 465.000 517.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 315.000 407.000 423.000 508.000 529.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 0 60.000 16.000 23.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 15.000 20.000 20.000 26.000
Sum omløpsmidler 46.000 15.000 80.000 36.000 49.000
Sum eiendeler 361.000 422.000 503.000 544.000 578.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -90.000 -95.000 -58.000 -22.000
Sum egenkapital 88.000 14.000 9.000 46.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 262.000 298.000 330.000 367.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 18.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 145.000 196.000 150.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 145.000 196.000 168.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 361.000 421.000 503.000 544.000 578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -130.000 -116.000 -132.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.1 0.4 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.1 0.4 0.2 0.4
Soliditet 24.4 3.3 1.8 8.5 14.2
Resultatgrad 19.8 4 -5.2 -12.6 -7.8
Rentedekningsgrad 6.5 1.4 -1.6 -2.3 -2.8
Gjeldsgrad 3.1 29.1 54.9 10.8 6
Total kapitalrentabilitet 30.7 5.9 -5.6 -8.5 -8.8
Signatur
23.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex