Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tilbygg & Renovering As
Juridisk navn:  Tilbygg & Renovering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77846700
Langnesveien 481 Langnesveien 481 Fax:
9309 Finnsnes 9309 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 916744382
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/4/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: H.d. Eidissen Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.43%
Resultat  
  
125.84%
Egenkapital  
  
15.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.069.000 3.270.000 2.426.000 3.093.000 823.000
Resultat: 146.000 -565.000 -172.000 -182.000 47.000
Egenkapital: -626.000 -740.000 -298.000 -65.000 65.000
Regnskap for  Tilbygg & Renovering As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.069.000 3.270.000 2.426.000 3.093.000 823.000
Driftskostnader -3.886.000 -3.788.000 -2.569.000 -3.264.000 -776.000
Driftsresultat 182.000 -519.000 -143.000 -171.000 46.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -46.000 -29.000 -12.000 0
Finans -37.000 -46.000 -29.000 -12.000 0
Resultat før skatt 146.000 -565.000 -172.000 -182.000 47.000
Skattekostnad -32.000 123.000 -4.000 53.000 -12.000
Årsresultat 114.000 -442.000 -176.000 -130.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 237.000 323.000 211.000 218.000 79.000
Sum omløpsmidler 534.000 313.000 334.000 377.000 223.000
Sum eiendeler 771.000 636.000 545.000 595.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -656.000 -770.000 -328.000 -95.000 35.000
Sum egenkapital -626.000 -740.000 -298.000 -65.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 123.000 163.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.313.000 1.253.000 679.000 660.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 770.000 636.000 544.000 595.000 302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.069.000 3.270.000 2.426.000 3.093.000 823.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.069.000 3.270.000 2.426.000 3.093.000 823.000
Varekostnad -1.645.000 -1.827.000 -892.000 -1.808.000 -561.000
Lønninger -1.383.000 -1.113.000 -977.000 -851.000 -73.000
Avskrivning -54.000 -50.000 -41.000 -28.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -804.000 -798.000 -659.000 -577.000 -126.000
Driftskostnader -3.886.000 -3.788.000 -2.569.000 -3.264.000 -776.000
Driftsresultat 182.000 -519.000 -143.000 -171.000 46.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -46.000 -29.000 -12.000 0
Finans -37.000 -46.000 -29.000 -12.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 114.000 -442.000 -176.000 -130.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 182.000 228.000 74.000 41.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 9.000 13.000 17.000 0
Driftsløsøre 50.000 86.000 123.000 160.000 79.000
Sum varige driftsmidler 54.000 95.000 136.000 177.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 237.000 323.000 211.000 218.000 79.000
Varebeholdning 75.000 40.000 115.000 74.000 0
Kundefordringer 305.000 167.000 186.000 252.000 0
Andre fordringer 26.000 0 23.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 107.000 11.000 36.000 223.000
Sum omløpsmidler 534.000 313.000 334.000 377.000 223.000
Sum eiendeler 771.000 636.000 545.000 595.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -656.000 -770.000 -328.000 -95.000 35.000
Sum egenkapital -626.000 -740.000 -298.000 -65.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 83.000 123.000 163.000 0 1.000
Leverandørgjeld 661.000 844.000 424.000 448.000 141.000
Betalbar skatt 0 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 380.000 159.000 159.000 114.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 250.000 96.000 98.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.313.000 1.253.000 679.000 660.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 770.000 636.000 544.000 595.000 302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -779.000 -940.000 -345.000 -283.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.5 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.9
Soliditet -81.3 -116.4 -54.8 -10.9 21.5
Resultatgrad 4.5 -15.9 -5.9 -5.5 5.6
Rentedekningsgrad 4.8 -11.3 -4.9 -14.3
Gjeldsgrad -2.2 -1.9 -2.8 -10.2 3.6
Total kapitalrentabilitet 23.8 -81.6 -26.3 -28.7 15.2
Signatur
15.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex