Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tiller-Vimek AS
Juridisk navn:  Tiller-Vimek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61297350
Postboks 1 Fax: 61297351
2648 Sør-Fron 2647 Sør-Fron
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Fron
Org.nr: 980043959
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 7/7/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
8.9%
Resultat  
  
65.01%
Egenkapital  
  
15.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 91.772.000 84.271.000 57.509.000 64.116.000 64.094.000
Resultat: 8.577.000 5.198.000 3.034.000 4.530.000 5.435.000
Egenkapital: 5.128.000 4.436.000 3.682.000 3.682.000 3.690.000
Regnskap for  Tiller-Vimek AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 91.772.000 84.271.000 57.509.000 64.116.000 64.094.000
Driftskostnader -83.230.000 -79.085.000 -54.524.000 -59.631.000 -58.682.000
Driftsresultat 8.543.000 5.187.000 2.985.000 4.485.000 5.413.000
Finansinntekter 43.000 44.000 76.000 54.000 38.000
Finanskostnader -9.000 -33.000 -28.000 -9.000 -16.000
Finans 34.000 11.000 48.000 45.000 22.000
Resultat før skatt 8.577.000 5.198.000 3.034.000 4.530.000 5.435.000
Skattekostnad -1.886.000 -1.144.000 -666.000 -1.039.000 -1.339.000
Årsresultat 6.692.000 4.054.000 2.368.000 3.492.000 4.095.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.705.000 1.755.000 1.726.000 1.550.000 448.000
Sum omløpsmidler 31.190.000 20.142.000 16.096.000 15.386.000 17.445.000
Sum eiendeler 32.895.000 21.897.000 17.822.000 16.936.000 17.893.000
Sum opptjent egenkapital 4.778.000 4.086.000 3.332.000 3.332.000 3.340.000
Sum egenkapital 5.128.000 4.436.000 3.682.000 3.682.000 3.690.000
Sum langsiktig gjeld 1.434.000 2.039.000 1.254.000 1.130.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 26.333.000 15.422.000 12.885.000 12.124.000 13.694.000
Sum gjeld og egenkapital 32.895.000 21.897.000 17.821.000 16.936.000 17.893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.727.000 84.250.000 57.138.000 63.605.000 64.032.000
Andre inntekter 46.000 22.000 371.000 511.000 63.000
Driftsinntekter 91.772.000 84.271.000 57.509.000 64.116.000 64.094.000
Varekostnad -54.347.000 -50.836.000 -27.641.000 -37.978.000 -38.143.000
Lønninger -19.523.000 -18.612.000 -19.150.000 -15.081.000 -14.188.000
Avskrivning -498.000 -532.000 -503.000 -276.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.862.000 -9.105.000 -7.230.000 -6.296.000 -6.101.000
Driftskostnader -83.230.000 -79.085.000 -54.524.000 -59.631.000 -58.682.000
Driftsresultat 8.543.000 5.187.000 2.985.000 4.485.000 5.413.000
Finansinntekter 43.000 44.000 76.000 54.000 38.000
Finanskostnader -9.000 -33.000 -28.000 -9.000 -16.000
Finans 34.000 11.000 48.000 45.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -3.300.000 -2.367.000 -3.500.000 -3.500.000
Årsresultat 6.692.000 4.054.000 2.368.000 3.492.000 4.095.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 7.000 13.000 19.000
Maskiner anlegg 0 571.000 625.000 236.000
Driftsløsøre 1.627.000 1.755.000 1.147.000 912.000 193.000
Sum varige driftsmidler 1.627.000 1.755.000 1.726.000 1.550.000 448.000
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.705.000 1.755.000 1.726.000 1.550.000 448.000
Varebeholdning 475.000 570.000 407.000 149.000 123.000
Kundefordringer 16.355.000 18.506.000 11.027.000 8.544.000 12.724.000
Andre fordringer 543.000 353.000 551.000 499.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.818.000 713.000 4.110.000 6.195.000 4.417.000
Sum omløpsmidler 31.190.000 20.142.000 16.096.000 15.386.000 17.445.000
Sum eiendeler 32.895.000 21.897.000 17.822.000 16.936.000 17.893.000
Sum opptjent egenkapital 4.778.000 4.086.000 3.332.000 3.332.000 3.340.000
Sum egenkapital 5.128.000 4.436.000 3.682.000 3.682.000 3.690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.378.000 1.727.000 698.000 1.130.000 460.000
Gjeld til kredittinstitutt 140.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.434.000 2.039.000 1.254.000 1.130.000 509.000
Leverandørgjeld 10.162.000 4.095.000 2.889.000 4.070.000 4.770.000
Betalbar skatt 2.235.000 115.000 1.097.000 369.000 899.000
Skyldig offentlige avgifter 3.108.000 2.847.000 3.125.000 1.718.000 1.796.000
Utbytte -6.000.000 -3.300.000 -2.367.000 -3.500.000 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 4.828.000 4.925.000 3.407.000 2.467.000 2.730.000
Sum kortsiktig gjeld 26.333.000 15.422.000 12.885.000 12.124.000 13.694.000
Sum gjeld og egenkapital 32.895.000 21.897.000 17.821.000 16.936.000 17.893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.857.000 4.720.000 3.211.000 3.262.000 3.751.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
Soliditet 15.6 20.3 20.7 21.7 20.6
Resultatgrad 9.3 6.2 5.2 7 8.4
Rentedekningsgrad 949.2 157.2 106.6 498.3 338.3
Gjeldsgrad 5.4 3.9 3.8 3.6 3.8
Total kapitalrentabilitet 26.1 23.9 17.2 26.8 30.5
Signatur
29.04.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex