Time And Date AS
Juridisk navn:  Time And Date AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51632700
Kanalsletta 4 Kanalsletta 4 Fax: 51632711
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988375713
Aksjekapital: 671.464 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 6/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.98%
Resultat  
  
7.47%
Egenkapital  
  
62.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.931.000 45.486.000 40.502.000 37.317.000 25.022.000
Resultat: 26.394.000 24.559.000 19.043.000 16.169.000 6.341.000
Egenkapital: 55.160.000 33.844.000 17.331.000 12.235.000 9.263.000
Regnskap for  Time And Date AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.931.000 45.486.000 40.502.000 37.317.000 25.022.000
Driftskostnader -22.832.000 -22.302.000 -21.250.000 -21.406.000 -18.752.000
Driftsresultat 23.100.000 23.183.000 19.252.000 15.910.000 6.270.000
Finansinntekter 3.646.000 1.476.000 -42.000 368.000 134.000
Finanskostnader -351.000 -101.000 -168.000 -109.000 -63.000
Finans 3.295.000 1.375.000 -210.000 259.000 71.000
Resultat før skatt 26.394.000 24.559.000 19.043.000 16.169.000 6.341.000
Skattekostnad -5.078.000 -5.046.000 -3.948.000 -3.198.000 -1.573.000
Årsresultat 21.316.000 19.514.000 15.096.000 12.972.000 4.768.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.082.000 1.287.000 511.000 567.000 443.000
Sum omløpsmidler 62.855.000 44.728.000 34.331.000 28.329.000 16.493.000
Sum eiendeler 63.937.000 46.015.000 34.842.000 28.896.000 16.936.000
Sum opptjent egenkapital 35.158.000 33.743.000 17.229.000 12.134.000 9.162.000
Sum egenkapital 55.160.000 33.844.000 17.331.000 12.235.000 9.263.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 10.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 8.777.000 12.170.000 17.511.000 16.651.000 7.664.000
Sum gjeld og egenkapital 63.937.000 46.016.000 34.842.000 28.897.000 16.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.931.000 45.486.000 40.502.000 37.317.000 25.022.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 45.931.000 45.486.000 40.502.000 37.317.000 25.022.000
Varekostnad -118.000 -136.000 -39.000 -81.000 -134.000
Lønninger -17.566.000 -16.651.000 -16.896.000 -17.476.000 -15.397.000
Avskrivning -268.000 -213.000 -151.000 -145.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.880.000 -5.302.000 -4.164.000 -3.704.000 -3.074.000
Driftskostnader -22.832.000 -22.302.000 -21.250.000 -21.406.000 -18.752.000
Driftsresultat 23.100.000 23.183.000 19.252.000 15.910.000 6.270.000
Finansinntekter 3.646.000 1.476.000 -42.000 368.000 134.000
Finanskostnader -351.000 -101.000 -168.000 -109.000 -63.000
Finans 3.295.000 1.375.000 -210.000 259.000 71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -3.000.000
Årsresultat 21.316.000 19.514.000 15.096.000 12.972.000 4.768.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 10.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.081.000 1.287.000 501.000 567.000 443.000
Sum varige driftsmidler 1.081.000 1.287.000 501.000 567.000 443.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.082.000 1.287.000 511.000 567.000 443.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.065.000 7.023.000 5.230.000 5.390.000 2.492.000
Andre fordringer 815.000 1.543.000 407.000 551.000 362.000
Sum investeringer 38.722.000 19.522.000 12.730.000 6.919.000 2.684.000
Kasse, bank 16.253.000 16.641.000 15.964.000 15.469.000 10.955.000
Sum omløpsmidler 62.855.000 44.728.000 34.331.000 28.329.000 16.493.000
Sum eiendeler 63.937.000 46.015.000 34.842.000 28.896.000 16.936.000
Sum opptjent egenkapital 35.158.000 33.743.000 17.229.000 12.134.000 9.162.000
Sum egenkapital 55.160.000 33.844.000 17.331.000 12.235.000 9.263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 10.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 10.000 8.000
Leverandørgjeld 238.000 749.000 94.000 130.000 210.000
Betalbar skatt 4.866.000 5.035.000 3.968.000 3.195.000 1.581.000
Skyldig offentlige avgifter 1.980.000 1.838.000 1.909.000 1.733.000 1.493.000
Utbytte -3.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.693.000 1.548.000 1.539.000 1.593.000 1.380.000
Sum kortsiktig gjeld 8.777.000 12.170.000 17.511.000 16.651.000 7.664.000
Sum gjeld og egenkapital 63.937.000 46.016.000 34.842.000 28.897.000 16.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.078.000 32.558.000 16.820.000 11.678.000 8.829.000
Likviditetsgrad 1 7.2 3.7 2 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 7.2 3.7 2 1.7 2.2
Soliditet 86.3 73.5 49.7 42.3 54.7
Resultatgrad 50.3 5 47.5 42.6 25.1
Rentedekningsgrad 65.8 229.5 114.6 1 99.5
Gjeldsgrad 0.2 0.4 1 1.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 41.8 53.6 55.1 56.3 37.8
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex