Tisla As
Juridisk navn:  Tisla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32147439
Slevikveien 12 Slevikveien 12 Fax: 32147444
3535 Krøderen 3535 Krøderen
Fylke: Kommune:
Viken Krødsherad
Org.nr: 970973982
Aksjekapital: 550.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agenda Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.32%
Resultat  
  
2400%
Egenkapital  
  
16.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2016 2015 2014
Omsetning: 457.000 383.000 118.000 175.000 783.000
Resultat: 138.000 -6.000 -155.000 -231.000 10.000
Egenkapital: 768.000 660.000 375.000 529.000 719.000
Regnskap for  Tisla As
Resultat 2019 2018 2016 2015 2014
Driftsinntekter 457.000 383.000 118.000 175.000 783.000
Driftskostnader -254.000 -316.000 -265.000 -330.000 -687.000
Driftsresultat 203.000 67.000 -147.000 -155.000 96.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0 0
Finanskostnader -73.000 -73.000 -7.000 -77.000 -87.000
Finans -65.000 -73.000 -7.000 -77.000 -87.000
Resultat før skatt 138.000 -6.000 -155.000 -231.000 10.000
Skattekostnad -30.000 3.000 0 42.000 -8.000
Årsresultat 108.000 -3.000 -155.000 -190.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.777.000 1.707.000 1.956.000 2.075.000 2.205.000
Sum omløpsmidler 320.000 327.000 99.000 83.000 275.000
Sum eiendeler 2.097.000 2.034.000 2.055.000 2.158.000 2.480.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 110.000 -175.000 -21.000 169.000
Sum egenkapital 768.000 660.000 375.000 529.000 719.000
Sum langsiktig gjeld 1.110.000 1.178.000 1.312.000 1.394.000 1.554.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 197.000 368.000 235.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 2.098.000 2.035.000 2.055.000 2.158.000 2.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 0 0 0 0
Andre inntekter 391.000 383.000 118.000 175.000 783.000
Driftsinntekter 457.000 383.000 118.000 175.000 783.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -110.000
Avskrivning -111.000 -121.000 -150.000 -130.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -195.000 -115.000 -200.000 -443.000
Driftskostnader -254.000 -316.000 -265.000 -330.000 -687.000
Driftsresultat 203.000 67.000 -147.000 -155.000 96.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0 0
Finanskostnader -73.000 -73.000 -7.000 -77.000 -87.000
Finans -65.000 -73.000 -7.000 -77.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 108.000 -3.000 -155.000 -190.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.616.000 1.727.000 1.950.000 2.061.000 2.173.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre -20.000 -20.000 6.000 14.000 32.000
Sum varige driftsmidler 1.596.000 1.707.000 1.956.000 2.075.000 2.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 181.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.777.000 1.707.000 1.956.000 2.075.000 2.205.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 195.000 -109.000 0 150.000
Andre fordringer 33.000 33.000 0 18.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 100.000 208.000 65.000 91.000
Sum omløpsmidler 320.000 327.000 99.000 83.000 275.000
Sum eiendeler 2.097.000 2.034.000 2.055.000 2.158.000 2.480.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 110.000 -175.000 -21.000 169.000
Sum egenkapital 768.000 660.000 375.000 529.000 719.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 30.000 0 0 42.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.110.000 1.178.000 1.312.000 1.394.000 1.554.000
Leverandørgjeld 101.000 40.000 0 12.000 23.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 5.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 157.000 368.000 217.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 197.000 368.000 235.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 2.098.000 2.035.000 2.055.000 2.158.000 2.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 130.000 -269.000 -152.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 0.3 0.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 0.3 0.4 1.4
Soliditet 36.6 32.4 18.2 24.5 29.0
Resultatgrad 44.4 17.5 -124.6 -88.6 12.3
Rentedekningsgrad 2.8 0.9 -2.0 1.1
Gjeldsgrad 1.7 2.1 4.5 3.1 2.4
Total kapitalrentabilitet 10.1 3.3 -7.2 -7.2 3.9
Signatur
11.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex