Tjenester A Til Å As
Juridisk navn:  Tjenester A Til Å As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46860932
Mellebyveien 270 Mellebyveien 270 Fax:
1719 Greåker 1719 Greåker
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 998379113
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/8/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.8%
Resultat  
  
30.43%
Egenkapital  
  
42.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.480.000 1.737.000 1.336.000 1.641.000 1.782.000
Resultat: 210.000 161.000 126.000 -676.000 -188.000
Egenkapital: -212.000 -367.000 -508.000 -635.000 41.000
Regnskap for  Tjenester A Til Å As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.480.000 1.737.000 1.336.000 1.641.000 1.782.000
Driftskostnader -1.229.000 -1.520.000 -1.138.000 -2.243.000 -1.863.000
Driftsresultat 251.000 217.000 197.000 -603.000 -80.000
Finansinntekter 0 7.000 0
Finanskostnader -41.000 -55.000 -71.000 -80.000 -108.000
Finans -41.000 -55.000 -71.000 -73.000 -108.000
Resultat før skatt 210.000 161.000 126.000 -676.000 -188.000
Skattekostnad -55.000 -20.000 0 0 -2.000
Årsresultat 155.000 141.000 126.000 -676.000 -190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 196.000 325.000 444.000 535.000 672.000
Sum omløpsmidler 410.000 336.000 239.000 391.000 1.469.000
Sum eiendeler 606.000 661.000 683.000 926.000 2.141.000
Sum opptjent egenkapital -242.000 -397.000 -538.000 -665.000 11.000
Sum egenkapital -212.000 -367.000 -508.000 -635.000 41.000
Sum langsiktig gjeld 656.000 861.000 1.083.000 1.292.000 1.957.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000 166.000 108.000 269.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 607.000 660.000 683.000 926.000 2.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.439.000 1.713.000 1.330.000 1.625.000 1.689.000
Andre inntekter 41.000 24.000 6.000 16.000 93.000
Driftsinntekter 1.480.000 1.737.000 1.336.000 1.641.000 1.782.000
Varekostnad -396.000 -334.000 -254.000 -313.000 -24.000
Lønninger -97.000 -251.000 -50.000 -358.000 -298.000
Avskrivning -128.000 -155.000 -145.000 -136.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -608.000 -780.000 -689.000 -1.436.000 -1.342.000
Driftskostnader -1.229.000 -1.520.000 -1.138.000 -2.243.000 -1.863.000
Driftsresultat 251.000 217.000 197.000 -603.000 -80.000
Finansinntekter 0 7.000 0
Finanskostnader -41.000 -55.000 -71.000 -80.000 -108.000
Finans -41.000 -55.000 -71.000 -73.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 155.000 141.000 126.000 -676.000 -190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 190.000 293.000 357.000 391.000 469.000
Driftsløsøre 6.000 31.000 86.000 144.000 202.000
Sum varige driftsmidler 196.000 325.000 444.000 535.000 672.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 196.000 325.000 444.000 535.000 672.000
Varebeholdning 79.000 23.000 32.000 60.000 0
Kundefordringer 27.000 149.000 50.000 146.000 220.000
Andre fordringer 57.000 21.000 31.000 183.000 1.243.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 247.000 143.000 126.000 2.000 6.000
Sum omløpsmidler 410.000 336.000 239.000 391.000 1.469.000
Sum eiendeler 606.000 661.000 683.000 926.000 2.141.000
Sum opptjent egenkapital -242.000 -397.000 -538.000 -665.000 11.000
Sum egenkapital -212.000 -367.000 -508.000 -635.000 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 150.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 656.000 861.000 1.083.000 1.292.000 1.957.000
Leverandørgjeld 97.000 92.000 48.000 50.000 59.000
Betalbar skatt 55.000 20.000 0 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 25.000 14.000 35.000 24.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 29.000 46.000 35.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000 166.000 108.000 269.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 607.000 660.000 683.000 926.000 2.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 247.000 170.000 131.000 122.000 1.326.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.0 2.2 1.5 10.3
Likviditetsgrad 2 2.0 1.9 1.9 1.2 10.3
Soliditet -34.9 -55.6 -74.4 -68.6 1.9
Resultatgrad 17.0 12.5 14.7 -36.7 -4.5
Rentedekningsgrad 6.1 3.9 2.8 -7.5 -0.7
Gjeldsgrad -3.9 -2.8 -2.3 -2.5 51.2
Total kapitalrentabilitet 41.4 32.9 28.8 -64.4 -3.7
Signatur
04.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex