Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tks Bygg Entreprenør As
Juridisk navn:  Tks Bygg Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33451860
Skolmar 11 Skolmar 11 Fax: 33451861
3232 Sandefjord 3232 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 971077921
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 87
Etableringsdato: 6/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Orion Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.52%
Resultat  
  
112.23%
Egenkapital  
  
6.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 150.674.000 159.476.000 115.210.000 94.742.000 88.258.000
Resultat: 988.000 -8.081.000 2.441.000 4.852.000 2.945.000
Egenkapital: 13.258.000 12.490.000 18.793.000 16.889.000 13.125.000
Regnskap for  Tks Bygg Entreprenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 150.674.000 159.476.000 115.210.000 94.742.000 88.258.000
Driftskostnader -148.901.000 -167.208.000 -112.813.000 -89.982.000 -85.473.000
Driftsresultat 1.773.000 -7.732.000 2.396.000 4.758.000 2.785.000
Finansinntekter 3.000 70.000 360.000 332.000 255.000
Finanskostnader -788.000 -419.000 -316.000 -238.000 -96.000
Finans -785.000 -349.000 44.000 94.000 159.000
Resultat før skatt 988.000 -8.081.000 2.441.000 4.852.000 2.945.000
Skattekostnad -219.000 1.778.000 -537.000 -1.088.000 -725.000
Årsresultat 769.000 -6.303.000 1.904.000 3.764.000 2.219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.817.000 16.146.000 16.337.000 14.209.000 13.965.000
Sum omløpsmidler 42.939.000 37.734.000 42.356.000 28.207.000 21.664.000
Sum eiendeler 65.756.000 53.880.000 58.693.000 42.416.000 35.629.000
Sum opptjent egenkapital 11.212.000 10.443.000 16.746.000 14.842.000 11.078.000
Sum egenkapital 13.258.000 12.490.000 18.793.000 16.889.000 13.125.000
Sum langsiktig gjeld 8.629.000 7.290.000 5.422.000 4.424.000 2.561.000
Sum kortsiktig gjeld 43.868.000 34.101.000 34.479.000 21.102.000 19.943.000
Sum gjeld og egenkapital 65.756.000 53.881.000 58.694.000 42.415.000 35.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.431.000 159.035.000 115.090.000 94.622.000 88.138.000
Andre inntekter 243.000 442.000 120.000 120.000 120.000
Driftsinntekter 150.674.000 159.476.000 115.210.000 94.742.000 88.258.000
Varekostnad -82.271.000 -109.769.000 -66.674.000 -47.966.000 -47.724.000
Lønninger -50.865.000 -44.380.000 -34.170.000 -31.590.000 -28.735.000
Avskrivning -2.468.000 -1.789.000 -1.307.000 -2.165.000 -1.134.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.297.000 -11.270.000 -10.662.000 -8.261.000 -7.880.000
Driftskostnader -148.901.000 -167.208.000 -112.813.000 -89.982.000 -85.473.000
Driftsresultat 1.773.000 -7.732.000 2.396.000 4.758.000 2.785.000
Finansinntekter 3.000 70.000 360.000 332.000 255.000
Finanskostnader -788.000 -419.000 -316.000 -238.000 -96.000
Finans -785.000 -349.000 44.000 94.000 159.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 769.000 -6.303.000 1.904.000 3.764.000 2.219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 199.000 418.000 0 0 263.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 4.412.000 3.030.000 3.169.000 2.527.000 3.651.000
Driftsløsøre 7.155.000 5.339.000 3.558.000 1.914.000 1.631.000
Sum varige driftsmidler 11.567.000 8.368.000 6.727.000 4.440.000 5.283.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.051.000 7.360.000 9.610.000 9.769.000 8.420.000
Sum anleggsmidler 22.817.000 16.146.000 16.337.000 14.209.000 13.965.000
Varebeholdning 100.000 8.352.000 2.506.000 2.506.000 100.000
Kundefordringer 7.452.000 12.474.000 27.012.000 22.134.000 17.559.000
Andre fordringer 2.389.000 1.841.000 1.375.000 796.000 374.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.917.000 11.524.000 7.839.000 1.016.000 1.053.000
Sum omløpsmidler 42.939.000 37.734.000 42.356.000 28.207.000 21.664.000
Sum eiendeler 65.756.000 53.880.000 58.693.000 42.416.000 35.629.000
Sum opptjent egenkapital 11.212.000 10.443.000 16.746.000 14.842.000 11.078.000
Sum egenkapital 13.258.000 12.490.000 18.793.000 16.889.000 13.125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.288.000 751.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.985.000 0 1.489.000 0
Sum langsiktig gjeld 8.629.000 7.290.000 5.422.000 4.424.000 2.561.000
Leverandørgjeld 20.601.000 17.299.000 23.140.000 11.550.000 12.613.000
Betalbar skatt 0 75.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.898.000 8.363.000 5.258.000 3.808.000 3.090.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.384.000 8.439.000 6.082.000 4.180.000 4.241.000
Sum kortsiktig gjeld 43.868.000 34.101.000 34.479.000 21.102.000 19.943.000
Sum gjeld og egenkapital 65.756.000 53.881.000 58.694.000 42.415.000 35.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -929.000 3.633.000 7.877.000 7.105.000 1.721.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.2 1.2 1.1
Soliditet 20.2 23.2 3 39.8 36.8
Resultatgrad 1.2 -4.8 2.1 5 3.2
Rentedekningsgrad 2.3 -18.5 7.6 2 2
Gjeldsgrad 4.0 3.3 2.1 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 -14.2 4.7 1 8.5
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP. DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex