Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
TL Teknologi AS
Juridisk navn:  Tl Teknologi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32234999
Ingvald Ludvigsens gate 23 Ingvald Ludvigsens Gate 23 Fax: 32831492
3027 Drammen 3027 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 931917188
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/3/1982 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: siv ing torbjørn larsen as ingeniør- og agenturfirma
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Anita Dahl
Utvikling:
Omsetning  
  
80.97%
Resultat  
  
196.31%
Egenkapital  
  
4.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.496.000 13.536.000 13.354.000 13.662.000 8.301.000
Resultat: 4.181.000 1.411.000 1.071.000 1.484.000 353.000
Egenkapital: 2.314.000 2.204.000 2.603.000 2.568.000 2.025.000
Regnskap for  TL Teknologi AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.496.000 13.536.000 13.354.000 13.662.000 8.301.000
Driftskostnader -20.096.000 -12.266.000 -12.249.000 -12.241.000 -8.045.000
Driftsresultat 4.400.000 1.270.000 1.105.000 1.422.000 256.000
Finansinntekter 69.000 377.000 97.000 112.000 166.000
Finanskostnader -287.000 -236.000 -131.000 -49.000 -69.000
Finans -218.000 141.000 -34.000 63.000 97.000
Resultat før skatt 4.181.000 1.411.000 1.071.000 1.484.000 353.000
Skattekostnad -921.000 -311.000 -236.000 -342.000 -85.000
Årsresultat 3.260.000 1.101.000 835.000 1.143.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 81.000 103.000 28.000 45.000
Sum omløpsmidler 8.073.000 7.133.000 5.542.000 5.812.000 4.183.000
Sum eiendeler 8.126.000 7.214.000 5.645.000 5.840.000 4.228.000
Sum opptjent egenkapital 2.064.000 1.954.000 2.353.000 2.318.000 1.775.000
Sum egenkapital 2.314.000 2.204.000 2.603.000 2.568.000 2.025.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.812.000 5.009.000 3.041.000 3.272.000 2.203.000
Sum gjeld og egenkapital 8.126.000 7.215.000 5.644.000 5.840.000 4.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.496.000 13.522.000 13.354.000 13.475.000 8.225.000
Andre inntekter 14.000 0 187.000 76.000
Driftsinntekter 24.496.000 13.536.000 13.354.000 13.662.000 8.301.000
Varekostnad -16.001.000 -8.367.000 -7.705.000 -7.871.000 -4.260.000
Lønninger -3.145.000 -2.950.000 -3.599.000 -3.480.000 -2.941.000
Avskrivning -28.000 -31.000 -31.000 -18.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -922.000 -918.000 -914.000 -872.000 -815.000
Driftskostnader -20.096.000 -12.266.000 -12.249.000 -12.241.000 -8.045.000
Driftsresultat 4.400.000 1.270.000 1.105.000 1.422.000 256.000
Finansinntekter 69.000 377.000 97.000 112.000 166.000
Finanskostnader -287.000 -236.000 -131.000 -49.000 -69.000
Finans -218.000 141.000 -34.000 63.000 97.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.500.000 -800.000 -600.000 -150.000
Årsresultat 3.260.000 1.101.000 835.000 1.143.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 5.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 41.000 61.000 81.000 0 6.000
Driftsløsøre 12.000 20.000 12.000 22.000 34.000
Sum varige driftsmidler 53.000 81.000 93.000 22.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 81.000 103.000 28.000 45.000
Varebeholdning 457.000 278.000 208.000 175.000 96.000
Kundefordringer 4.704.000 3.894.000 1.711.000 2.948.000 2.531.000
Andre fordringer 333.000 2.093.000 94.000 58.000 367.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.579.000 868.000 3.529.000 2.631.000 1.064.000
Sum omløpsmidler 8.073.000 7.133.000 5.542.000 5.812.000 4.183.000
Sum eiendeler 8.126.000 7.214.000 5.645.000 5.840.000 4.228.000
Sum opptjent egenkapital 2.064.000 1.954.000 2.353.000 2.318.000 1.775.000
Sum egenkapital 2.314.000 2.204.000 2.603.000 2.568.000 2.025.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 917.000 1.049.000 234.000 742.000 375.000
Betalbar skatt 923.000 299.000 240.000 342.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 1.288.000 786.000 964.000 737.000 694.000
Utbytte -1.200.000 -1.500.000 -800.000 -600.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 533.000 1.375.000 803.000 850.000 904.000
Sum kortsiktig gjeld 5.812.000 5.009.000 3.041.000 3.272.000 2.203.000
Sum gjeld og egenkapital 8.126.000 7.215.000 5.644.000 5.840.000 4.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.261.000 2.124.000 2.501.000 2.540.000 1.980.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.8 1.7 1.9
Soliditet 28.5 30.5 46.1 4 47.9
Resultatgrad 18.0 9.4 8.3 10.4 3.1
Rentedekningsgrad 15.3 5.4 8.4 2 3.7
Gjeldsgrad 2.5 2.3 1.2 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 55.0 22.8 21.3 26.3 1
Signatur
11.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2021
Prokura
Wik Tore
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex