Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tm Samdrift DA
Juridisk navn:  Tm Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53487681
Landavegen 128 Landavegen 128 Fax:
5464 Dimmelsvik 5464 Dimmelsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 987003928
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/2004 1
Foretakstype: DA
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.85%
Resultat  
  
-179.85%
Egenkapital  
  
-13.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.184.000 13.031.000 12.766.000 12.080.000 9.380.000
Resultat: -214.000 268.000 599.000 533.000 273.000
Egenkapital: 1.345.000 1.559.000 1.292.000 282.000 -1.316.000
Regnskap for  Tm Samdrift DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.184.000 13.031.000 12.766.000 12.080.000 9.380.000
Driftskostnader -13.972.000 -12.359.000 -11.916.000 -11.111.000 -8.933.000
Driftsresultat 212.000 673.000 850.000 969.000 447.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -426.000 -405.000 -251.000 -436.000 -175.000
Finans -426.000 -405.000 -251.000 -436.000 -175.000
Resultat før skatt -214.000 268.000 599.000 533.000 273.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -214.000 268.000 599.000 533.000 273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.777.000 1.811.000 1.462.000 1.621.000 1.275.000
Sum omløpsmidler 9.370.000 7.993.000 8.442.000 5.586.000 5.351.000
Sum eiendeler 11.147.000 9.804.000 9.904.000 7.207.000 6.626.000
Sum opptjent egenkapital 1.345.000 1.559.000 1.292.000 282.000 -1.316.000
Sum egenkapital 1.345.000 1.559.000 1.292.000 282.000 -1.316.000
Sum langsiktig gjeld 233.000 277.000 316.000 362.000 746.000
Sum kortsiktig gjeld 9.568.000 7.968.000 8.296.000 6.563.000 7.196.000
Sum gjeld og egenkapital 11.146.000 9.804.000 9.904.000 7.207.000 6.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.863.000 10.636.000 11.268.000 10.722.000 7.997.000
Andre inntekter 2.321.000 2.395.000 1.498.000 1.358.000 1.384.000
Driftsinntekter 14.184.000 13.031.000 12.766.000 12.080.000 9.380.000
Varekostnad -7.921.000 -6.240.000 -6.341.000 -6.421.000 -4.744.000
Lønninger -164.000 -172.000 -109.000 -106.000 0
Avskrivning -292.000 -343.000 -217.000 -206.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.595.000 -5.604.000 -5.249.000 -4.378.000 -4.011.000
Driftskostnader -13.972.000 -12.359.000 -11.916.000 -11.111.000 -8.933.000
Driftsresultat 212.000 673.000 850.000 969.000 447.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -426.000 -405.000 -251.000 -436.000 -175.000
Finans -426.000 -405.000 -251.000 -436.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -214.000 268.000 599.000 533.000 273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 464.000 488.000 514.000 544.000 259.000
Maskiner anlegg 1.277.000 1.254.000 803.000 890.000 846.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.741.000 1.742.000 1.316.000 1.434.000 1.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 69.000 146.000 187.000 169.000
Sum anleggsmidler 1.777.000 1.811.000 1.462.000 1.621.000 1.275.000
Varebeholdning 7.534.000 6.717.000 6.358.000 4.850.000 4.451.000
Kundefordringer 983.000 564.000 1.311.000 459.000 413.000
Andre fordringer 849.000 712.000 771.000 268.000 469.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 0 3.000 10.000 18.000
Sum omløpsmidler 9.370.000 7.993.000 8.442.000 5.586.000 5.351.000
Sum eiendeler 11.147.000 9.804.000 9.904.000 7.207.000 6.626.000
Sum opptjent egenkapital 1.345.000 1.559.000 1.292.000 282.000 -1.316.000
Sum egenkapital 1.345.000 1.559.000 1.292.000 282.000 -1.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.214.000 2.421.000 2.416.000 1.801.000 1.895.000
Sum langsiktig gjeld 233.000 277.000 316.000 362.000 746.000
Leverandørgjeld 6.335.000 5.515.000 5.868.000 4.368.000 4.788.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 1.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 29.000 11.000 392.000 513.000
Sum kortsiktig gjeld 9.568.000 7.968.000 8.296.000 6.563.000 7.196.000
Sum gjeld og egenkapital 11.146.000 9.804.000 9.904.000 7.207.000 6.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -198.000 25.000 146.000 -977.000 -1.845.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Soliditet 12.1 15.9 1 3.9 -19.9
Resultatgrad 1.5 5.2 6.7 8 4.8
Rentedekningsgrad 0.5 1.7 3.4 2.2 2.6
Gjeldsgrad 7.3 5.3 6.7 24.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 6.9 8.6 13.4 6.7
Signatur
18.04.2012
DELTAKARANE KVAR FOR SEG.
Prokurister
18.04.2012
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex