Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tnt Norge AS
Juridisk navn:  Tnt Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81000810
Postboks 343 Leiraveien 13A Fax: 67119566
2001 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 938073678
Aksjekapital: 4.074.400 NOK
Antall ansatte: 132
Etableringsdato: 6/28/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.1%
Resultat  
  
-58.67%
Egenkapital  
  
11.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 158.076.000 330.030.000 343.941.000 294.955.000 470.855.000
Resultat: 7.003.000 16.944.000 25.724.000 -24.925.000 12.413.000
Egenkapital: 60.173.000 53.793.000 39.662.000 19.088.000 37.359.000
Regnskap for  Tnt Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 158.076.000 330.030.000 343.941.000 294.955.000 470.855.000
Driftskostnader -154.840.000 -318.278.000 -322.316.000 -324.023.000 -461.385.000
Driftsresultat 3.236.000 11.752.000 21.625.000 -29.068.000 9.470.000
Finansinntekter 5.649.000 6.276.000 5.792.000 5.347.000 7.583.000
Finanskostnader -1.882.000 -1.084.000 -1.693.000 -1.204.000 -4.640.000
Finans 3.767.000 5.192.000 4.099.000 4.143.000 2.943.000
Resultat før skatt 7.003.000 16.944.000 25.724.000 -24.925.000 12.413.000
Skattekostnad -623.000 -2.814.000 -4.841.000 6.673.000 -2.349.000
Årsresultat 6.380.000 14.130.000 20.883.000 -18.252.000 10.064.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.494.000 103.022.000 99.216.000 98.663.000 88.401.000
Sum omløpsmidler 130.958.000 115.618.000 91.940.000 62.104.000 90.454.000
Sum eiendeler 239.452.000 218.640.000 191.156.000 160.767.000 178.855.000
Sum opptjent egenkapital 53.185.000 46.805.000 32.674.000 12.100.000 18.312.000
Sum egenkapital 60.173.000 53.793.000 39.662.000 19.088.000 37.359.000
Sum langsiktig gjeld 78.500.000 78.500.000 78.500.000 78.500.000 78.500.000
Sum kortsiktig gjeld 100.779.000 86.347.000 72.994.000 63.179.000 62.996.000
Sum gjeld og egenkapital 239.452.000 218.640.000 191.156.000 160.767.000 178.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 158.076.000 330.030.000 343.941.000 294.955.000 470.855.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 158.076.000 330.030.000 343.941.000 294.955.000 470.855.000
Varekostnad -53.214.000 -202.510.000 -182.415.000 -174.273.000 -236.094.000
Lønninger -78.719.000 -80.561.000 -78.277.000 -73.003.000 -96.883.000
Avskrivning -1.164.000 -1.393.000 -1.333.000 -1.321.000 -1.676.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.743.000 -33.814.000 -60.291.000 -75.426.000 -126.732.000
Driftskostnader -154.840.000 -318.278.000 -322.316.000 -324.023.000 -461.385.000
Driftsresultat 3.236.000 11.752.000 21.625.000 -29.068.000 9.470.000
Finansinntekter 5.649.000 6.276.000 5.792.000 5.347.000 7.583.000
Finanskostnader -1.882.000 -1.084.000 -1.693.000 -1.204.000 -4.640.000
Finans 3.767.000 5.192.000 4.099.000 4.143.000 2.943.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.380.000 14.130.000 20.883.000 -18.252.000 10.064.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 975.000 1.682.000 2.134.000 7.216.000 671.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.512.000 3.545.000 3.495.000 1.871.000 2.355.000
Sum varige driftsmidler 5.512.000 3.545.000 3.495.000 1.871.000 2.355.000
Sum finansielle anleggsmidler 102.007.000 97.795.000 93.587.000 89.576.000 85.375.000
Sum anleggsmidler 108.494.000 103.022.000 99.216.000 98.663.000 88.401.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 46.592.000 40.287.000 42.429.000 41.730.000 39.726.000
Andre fordringer 83.917.000 75.331.000 49.493.000 20.374.000 50.728.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 449.000 0 18.000 0 0
Sum omløpsmidler 130.958.000 115.618.000 91.940.000 62.104.000 90.454.000
Sum eiendeler 239.452.000 218.640.000 191.156.000 160.767.000 178.855.000
Sum opptjent egenkapital 53.185.000 46.805.000 32.674.000 12.100.000 18.312.000
Sum egenkapital 60.173.000 53.793.000 39.662.000 19.088.000 37.359.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 222.000 0 110.000 412.000
Sum langsiktig gjeld 78.500.000 78.500.000 78.500.000 78.500.000 78.500.000
Leverandørgjeld 69.189.000 58.627.000 48.099.000 40.002.000 41.392.000
Betalbar skatt 2.403.000 0 -52.000 -78.000
Skyldig offentlige avgifter 12.176.000 4.671.000 3.346.000 3.123.000 2.863.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.414.000 20.424.000 21.549.000 19.996.000 18.407.000
Sum kortsiktig gjeld 100.779.000 86.347.000 72.994.000 63.179.000 62.996.000
Sum gjeld og egenkapital 239.452.000 218.640.000 191.156.000 160.767.000 178.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.179.000 29.271.000 18.946.000 -1.075.000 27.458.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1 1.4
Soliditet 25.1 24.6 20.7 11.9 20.9
Resultatgrad 2.0 3.6 6.3 -9.9 2
Rentedekningsgrad 1.7 10.8 12.8 -24.1 2
Gjeldsgrad 3.0 3.1 3.8 7.4 3.8
Total kapitalrentabilitet 3.7 8.2 14.3 -14.8 9.5
Signatur
12.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex