Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
To-Foto AS
Juridisk navn:  To-Foto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77040600
Postboks 76 Sjøgata 3 Fax: 77040625
9481 Harstad 9405 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 919995785
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/18/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Altipluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.06%
Resultat  
  
-142.81%
Egenkapital  
  
-3.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.904.000 6.058.000 6.342.000 7.027.000 6.040.000
Resultat: -280.000 654.000 1.662.000 1.228.000 1.088.000
Egenkapital: 5.673.000 5.893.000 5.385.000 4.312.000 3.585.000
Regnskap for  To-Foto AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.904.000 6.058.000 6.342.000 7.027.000 6.040.000
Driftskostnader -3.203.000 -5.439.000 -4.694.000 -5.809.000 -4.852.000
Driftsresultat -299.000 619.000 1.647.000 1.217.000 1.188.000
Finansinntekter 23.000 41.000 15.000 11.000 9.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 -1.000 -108.000
Finans 19.000 37.000 15.000 10.000 -99.000
Resultat før skatt -280.000 654.000 1.662.000 1.228.000 1.088.000
Skattekostnad 60.000 -147.000 -390.000 -301.000 -278.000
Årsresultat -220.000 508.000 1.273.000 927.000 811.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 469.000 153.000 162.000 200.000
Sum omløpsmidler 5.589.000 6.120.000 6.224.000 5.165.000 4.213.000
Sum eiendeler 5.924.000 6.589.000 6.377.000 5.327.000 4.413.000
Sum opptjent egenkapital 5.493.000 5.713.000 5.205.000 4.132.000 3.405.000
Sum egenkapital 5.673.000 5.893.000 5.385.000 4.312.000 3.585.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 252.000 696.000 993.000 1.015.000 827.000
Sum gjeld og egenkapital 5.925.000 6.589.000 6.378.000 5.327.000 4.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.632.000 6.049.000 6.330.000 7.017.000 6.032.000
Andre inntekter 272.000 8.000 12.000 10.000 8.000
Driftsinntekter 2.904.000 6.058.000 6.342.000 7.027.000 6.040.000
Varekostnad -1.418.000 -2.519.000 -2.028.000 -3.017.000 -2.141.000
Lønninger -785.000 -1.861.000 -1.546.000 -1.651.000 -1.608.000
Avskrivning -95.000 -60.000 -54.000 -60.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -905.000 -999.000 -1.066.000 -1.081.000 -1.042.000
Driftskostnader -3.203.000 -5.439.000 -4.694.000 -5.809.000 -4.852.000
Driftsresultat -299.000 619.000 1.647.000 1.217.000 1.188.000
Finansinntekter 23.000 41.000 15.000 11.000 9.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 0 -1.000 -108.000
Finans 19.000 37.000 15.000 10.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0
Årsresultat -220.000 508.000 1.273.000 927.000 811.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 47.000 85.000 112.000 99.000 77.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 28.000 49.000 11.000 0 0
Driftsløsøre 256.000 331.000 26.000 59.000 119.000
Sum varige driftsmidler 285.000 380.000 37.000 59.000 119.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 335.000 469.000 153.000 162.000 200.000
Varebeholdning 2.804.000 2.966.000 2.998.000 2.733.000 2.895.000
Kundefordringer 26.000 483.000 265.000 445.000 178.000
Andre fordringer 223.000 81.000 55.000 62.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.535.000 2.590.000 2.906.000 1.925.000 1.077.000
Sum omløpsmidler 5.589.000 6.120.000 6.224.000 5.165.000 4.213.000
Sum eiendeler 5.924.000 6.589.000 6.377.000 5.327.000 4.413.000
Sum opptjent egenkapital 5.493.000 5.713.000 5.205.000 4.132.000 3.405.000
Sum egenkapital 5.673.000 5.893.000 5.385.000 4.312.000 3.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 95.000 146.000 24.000 67.000 194.000
Betalbar skatt 119.000 402.000 324.000 270.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 214.000 181.000 230.000 88.000
Utbytte 0 -200.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 216.000 185.000 395.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 696.000 993.000 1.015.000 827.000
Sum gjeld og egenkapital 5.925.000 6.589.000 6.378.000 5.327.000 4.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.337.000 5.424.000 5.231.000 4.150.000 3.386.000
Likviditetsgrad 1 22.2 8.8 6.3 5.1 5.1
Likviditetsgrad 2 11.1 4.5 3.2 2.4 1.6
Soliditet 95.7 89.4 84.4 80.9 81.3
Resultatgrad -10.3 10.2 2 17.3 19.7
Rentedekningsgrad -74.8 154.8 1 1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -4.7 1 26.1 23.1 27.1
Signatur
06.10.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex