To-Tech.No AS
Juridisk navn:  To-Tech.No AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 83850562
Bjerkehageveien 31 Bjerkehageveien 31 Fax: 83850562
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 987781424
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/1/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
43.24%
Resultat  
  
216.53%
Egenkapital  
  
67.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.541.000 1.774.000 1.318.000 1.363.000 1.091.000
Resultat: 282.000 -242.000 16.000 41.000 90.000
Egenkapital: -134.000 -416.000 -174.000 -191.000 -232.000
Regnskap for  To-Tech.No AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.541.000 1.774.000 1.318.000 1.363.000 1.091.000
Driftskostnader -2.259.000 -2.016.000 -1.302.000 -1.322.000 -1.001.000
Driftsresultat 282.000 -241.000 17.000 41.000 91.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 282.000 -242.000 16.000 41.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 282.000 -242.000 16.000 41.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 359.000 55.000 46.000 86.000 49.000
Sum eiendeler 359.000 55.000 46.000 86.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -234.000 -516.000 -274.000 -291.000 -332.000
Sum egenkapital -134.000 -416.000 -174.000 -191.000 -232.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 493.000 471.000 220.000 276.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 359.000 55.000 46.000 85.000 48.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.511.000 1.774.000 1.318.000 1.363.000 1.091.000
Andre inntekter 30.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.541.000 1.774.000 1.318.000 1.363.000 1.091.000
Varekostnad -415.000 -294.000 -240.000 -225.000 -217.000
Lønninger -1.181.000 -1.230.000 -708.000 -723.000 -555.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -663.000 -492.000 -354.000 -374.000 -229.000
Driftskostnader -2.259.000 -2.016.000 -1.302.000 -1.322.000 -1.001.000
Driftsresultat 282.000 -241.000 17.000 41.000 91.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 282.000 -242.000 16.000 41.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 76.000 6.000 27.000 53.000 41.000
Andre fordringer 62.000 10.000 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 39.000 12.000 32.000 7.000
Sum omløpsmidler 359.000 55.000 46.000 86.000 49.000
Sum eiendeler 359.000 55.000 46.000 86.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -234.000 -516.000 -274.000 -291.000 -332.000
Sum egenkapital -134.000 -416.000 -174.000 -191.000 -232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 41.000 0 30.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 7.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 301.000 180.000 108.000 118.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 245.000 112.000 128.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 493.000 471.000 220.000 276.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 359.000 55.000 46.000 85.000 48.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -134.000 -416.000 -174.000 -190.000 -231.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1 0.2 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0.2 0.3 0.2
Soliditet -37.3 -756.4 -378.3 -224.7 -483.3
Resultatgrad 11.1 -13.6 1.3 3 8.3
Rentedekningsgrad 282.0 1 9
Gjeldsgrad -3.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.2
Total kapitalrentabilitet 78.8 -438.2 3 48.2 189.6
Signatur
08.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
JANNE SKOG RUSTAD
Prokurister
08.11.2011
Styrets medlemmer hver for seg.
Janne Skog Rustad
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex