Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tofte Bensin Og Service AS
Juridisk navn:  Tofte Bensin Og Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32794244
Østre Strandvei 1 Østre Strandvei 1 Fax: 32794206
3482 Tofte 3482 Tofte
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 955657144
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.41%
Resultat  
  
-38.06%
Egenkapital  
  
5.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.104.000 1.078.000 1.086.000 1.037.000 1.247.000
Resultat: -584.000 -423.000 -219.000 96.000 49.000
Egenkapital: 1.801.000 1.708.000 1.426.000 1.611.000 1.544.000
Regnskap for  Tofte Bensin Og Service AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.104.000 1.078.000 1.086.000 1.037.000 1.247.000
Driftskostnader -1.672.000 -1.481.000 -1.305.000 -942.000 -1.199.000
Driftsresultat -568.000 -403.000 -219.000 95.000 49.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -16.000 -20.000 -1.000 0 0
Finans -16.000 -20.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -584.000 -423.000 -219.000 96.000 49.000
Skattekostnad 149.000 155.000 7.000 -28.000 0
Årsresultat -435.000 -268.000 -211.000 67.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.769.000 1.794.000 1.451.000 867.000 925.000
Sum omløpsmidler 1.031.000 1.191.000 769.000 1.360.000 1.304.000
Sum eiendeler 2.800.000 2.985.000 2.220.000 2.227.000 2.229.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 1.032.000 1.300.000 1.511.000 1.444.000
Sum egenkapital 1.801.000 1.708.000 1.426.000 1.611.000 1.544.000
Sum langsiktig gjeld 775.000 986.000 374.000 374.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 293.000 420.000 241.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 2.800.000 2.987.000 2.220.000 2.226.000 2.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 771.000 705.000 661.000 815.000 807.000
Andre inntekter 333.000 372.000 425.000 222.000 440.000
Driftsinntekter 1.104.000 1.078.000 1.086.000 1.037.000 1.247.000
Varekostnad -81.000 -69.000 -114.000 -42.000 -62.000
Lønninger -834.000 -815.000 -783.000 -444.000 -752.000
Avskrivning -167.000 -134.000 -55.000 -59.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -590.000 -463.000 -353.000 -397.000 -324.000
Driftskostnader -1.672.000 -1.481.000 -1.305.000 -942.000 -1.199.000
Driftsresultat -568.000 -403.000 -219.000 95.000 49.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -16.000 -20.000 -1.000 0 0
Finans -16.000 -20.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 783.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -435.000 -268.000 -211.000 67.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 581.000 623.000 664.000 706.000 748.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 1.000
Driftsløsøre 1.047.000 1.172.000 504.000 61.000 77.000
Sum varige driftsmidler 1.628.000 1.794.000 1.168.000 767.000 825.000
Sum finansielle anleggsmidler 141.000 0 283.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 1.769.000 1.794.000 1.451.000 867.000 925.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 59.000 68.000 38.000 15.000 154.000
Andre fordringer 129.000 27.000 59.000 1.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 392.000 434.000 557.000 336.000
Sum omløpsmidler 1.031.000 1.191.000 769.000 1.360.000 1.304.000
Sum eiendeler 2.800.000 2.985.000 2.220.000 2.227.000 2.229.000
Sum opptjent egenkapital 597.000 1.032.000 1.300.000 1.511.000 1.444.000
Sum egenkapital 1.801.000 1.708.000 1.426.000 1.611.000 1.544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 19.000
Sum langsiktig gjeld 775.000 986.000 374.000 374.000 374.000
Leverandørgjeld 43.000 78.000 225.000 11.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 28.000 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 89.000 56.000 58.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 125.000 138.000 144.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 293.000 420.000 241.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 2.800.000 2.987.000 2.220.000 2.226.000 2.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 807.000 898.000 349.000 1.119.000 992.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.1 1.8 5.6 4.2
Likviditetsgrad 2 4.6 4.1 1.8 5.6 4.2
Soliditet 64.3 57.2 64.2 72.4 69.2
Resultatgrad -51.4 -37.4 -20.2 9.2 3.9
Rentedekningsgrad -35.5 -20.1
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -20.3 -13.5 -9.8 4.3 2.2
Signatur
07.12.2021
STYRETS LEDER ALENE, STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex