Tolmer AS
Juridisk navn:  Tolmer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69364460
Løenveien 4 Løenveien 4 Fax: 69360895
1653 Sellebakk 1653 Sellebakk
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 981017765
Aksjekapital: 103.846 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/23/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Addero As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.86%
Resultat  
  
137%
Egenkapital  
  
83.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 63.997.000 51.256.000 48.202.000 44.944.000 41.050.000
Resultat: 7.577.000 3.197.000 1.668.000 1.120.000 184.000
Egenkapital: 10.341.000 5.632.000 4.239.000 3.439.000 2.578.000
Regnskap for  Tolmer AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 63.997.000 51.256.000 48.202.000 44.944.000 41.050.000
Driftskostnader -56.338.000 -47.733.000 -46.045.000 -43.395.000 -40.347.000
Driftsresultat 7.658.000 3.523.000 2.156.000 1.549.000 704.000
Finansinntekter 398.000 443.000 82.000 81.000 45.000
Finanskostnader -479.000 -770.000 -570.000 -510.000 -565.000
Finans -81.000 -327.000 -488.000 -429.000 -520.000
Resultat før skatt 7.577.000 3.197.000 1.668.000 1.120.000 184.000
Skattekostnad -1.668.000 -704.000 -368.000 -259.000 -45.000
Årsresultat 5.909.000 2.493.000 1.300.000 861.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 765.000 965.000 1.329.000 801.000 446.000
Sum omløpsmidler 24.826.000 15.527.000 15.183.000 14.000.000 13.165.000
Sum eiendeler 25.591.000 16.492.000 16.512.000 14.801.000 13.611.000
Sum opptjent egenkapital 8.019.000 3.310.000 1.917.000 1.117.000 256.000
Sum egenkapital 10.341.000 5.632.000 4.239.000 3.439.000 2.578.000
Sum langsiktig gjeld 149.000 317.000 468.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.102.000 10.543.000 11.804.000 11.362.000 11.033.000
Sum gjeld og egenkapital 25.592.000 16.492.000 16.511.000 14.801.000 13.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.859.000 51.122.000 47.183.000 44.075.000 40.323.000
Andre inntekter 137.000 134.000 1.019.000 868.000 727.000
Driftsinntekter 63.997.000 51.256.000 48.202.000 44.944.000 41.050.000
Varekostnad -32.320.000 -26.505.000 -25.102.000 -24.564.000 -22.363.000
Lønninger -8.938.000 -7.999.000 -9.055.000 -8.284.000 -7.528.000
Avskrivning -425.000 -649.000 -634.000 -309.000 -204.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.655.000 -12.580.000 -11.254.000 -10.238.000 -10.252.000
Driftskostnader -56.338.000 -47.733.000 -46.045.000 -43.395.000 -40.347.000
Driftsresultat 7.658.000 3.523.000 2.156.000 1.549.000 704.000
Finansinntekter 398.000 443.000 82.000 81.000 45.000
Finanskostnader -479.000 -770.000 -570.000 -510.000 -565.000
Finans -81.000 -327.000 -488.000 -429.000 -520.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.909.000 2.493.000 1.300.000 861.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 60.000 135.000 210.000 285.000
Sum Immatrielle midler 158.000 196.000 215.000 246.000 324.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 607.000 769.000 1.114.000 556.000 122.000
Sum varige driftsmidler 607.000 769.000 1.114.000 556.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 765.000 965.000 1.329.000 801.000 446.000
Varebeholdning 5.523.000 5.254.000 6.020.000 6.223.000 5.906.000
Kundefordringer 16.717.000 8.851.000 8.569.000 7.216.000 6.682.000
Andre fordringer 156.000 744.000 239.000 253.000 279.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.431.000 677.000 355.000 307.000 298.000
Sum omløpsmidler 24.826.000 15.527.000 15.183.000 14.000.000 13.165.000
Sum eiendeler 25.591.000 16.492.000 16.512.000 14.801.000 13.611.000
Sum opptjent egenkapital 8.019.000 3.310.000 1.917.000 1.117.000 256.000
Sum egenkapital 10.341.000 5.632.000 4.239.000 3.439.000 2.578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 340.000 2.489.000 5.942.000 5.096.000 4.229.000
Sum langsiktig gjeld 149.000 317.000 468.000 0 0
Leverandørgjeld 6.455.000 4.113.000 2.330.000 3.403.000 4.206.000
Betalbar skatt 1.690.000 760.000 417.000 273.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 3.631.000 2.305.000 2.177.000 1.818.000 1.781.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.986.000 876.000 939.000 773.000 739.000
Sum kortsiktig gjeld 15.102.000 10.543.000 11.804.000 11.362.000 11.033.000
Sum gjeld og egenkapital 25.592.000 16.492.000 16.511.000 14.801.000 13.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.724.000 4.984.000 3.379.000 2.638.000 2.132.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.0 0.8 0.7 0.7
Soliditet 40.4 34.1 25.7 23.2 18.9
Resultatgrad 12.0 6.9 4.5 3.4 1.7
Rentedekningsgrad 16.0 4.6 3.8 3 1.2
Gjeldsgrad 1.5 1.9 2.9 3.3 4.3
Total kapitalrentabilitet 31.5 24.0 13.6 1 5.5
Signatur
03.06.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.06.2022
Prokura hver for seg
Nøklestad Jostein Gunnar
Prokura hver for seg
Nøklestad Olav Harald
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex