Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tom Holmen AS
Juridisk navn:  Tom Holmen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66809624
Haugastølveien 1D Haugastølveien 1D Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 981883284
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ado Revisjon AS
Regnskapsfører: Ansema As
Utvikling:
Omsetning  
  
60.69%
Resultat  
  
459.49%
Egenkapital  
  
133.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.398.000 870.000 500.000 677.000 665.000
Resultat: 852.000 -237.000 65.000 -443.000 -420.000
Egenkapital: 1.492.000 640.000 877.000 1.312.000 1.755.000
Regnskap for  Tom Holmen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.398.000 870.000 500.000 677.000 665.000
Driftskostnader -1.103.000 -1.278.000 -1.291.000 -1.049.000 -1.032.000
Driftsresultat 295.000 -408.000 -791.000 -372.000 -367.000
Finansinntekter 682.000 369.000 1.004.000 60.000 79.000
Finanskostnader -124.000 -199.000 -148.000 -131.000 -133.000
Finans 558.000 170.000 856.000 -71.000 -54.000
Resultat før skatt 852.000 -237.000 65.000 -443.000 -420.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 852.000 -237.000 65.000 -443.000 -420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.295.000 7.331.000 7.381.000 7.541.000 9.288.000
Sum omløpsmidler 665.000 1.109.000 742.000 757.000 789.000
Sum eiendeler 7.960.000 8.440.000 8.123.000 8.298.000 10.077.000
Sum opptjent egenkapital 1.192.000 340.000 577.000 1.012.000 1.455.000
Sum egenkapital 1.492.000 640.000 877.000 1.312.000 1.755.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.468.000 7.800.000 7.246.000 6.986.000 8.323.000
Sum gjeld og egenkapital 7.960.000 8.440.000 8.123.000 8.298.000 10.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.398.000 870.000 500.000 677.000 665.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.398.000 870.000 500.000 677.000 665.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -561.000 -736.000 -899.000 -681.000 -651.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -542.000 -542.000 -392.000 -368.000 -381.000
Driftskostnader -1.103.000 -1.278.000 -1.291.000 -1.049.000 -1.032.000
Driftsresultat 295.000 -408.000 -791.000 -372.000 -367.000
Finansinntekter 682.000 369.000 1.004.000 60.000 79.000
Finanskostnader -124.000 -199.000 -148.000 -131.000 -133.000
Finans 558.000 170.000 856.000 -71.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -900.000
Årsresultat 852.000 -237.000 65.000 -443.000 -420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.295.000 7.331.000 7.381.000 7.541.000 9.288.000
Sum anleggsmidler 7.295.000 7.331.000 7.381.000 7.541.000 9.288.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 276.000 0 125.000 234.000
Andre fordringer 635.000 565.000 520.000 581.000 441.000
Sum investeringer 4.000 4.000 4.000 4.000
Kasse, bank 30.000 263.000 218.000 47.000 110.000
Sum omløpsmidler 665.000 1.109.000 742.000 757.000 789.000
Sum eiendeler 7.960.000 8.440.000 8.123.000 8.298.000 10.077.000
Sum opptjent egenkapital 1.192.000 340.000 577.000 1.012.000 1.455.000
Sum egenkapital 1.492.000 640.000 877.000 1.312.000 1.755.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 109.000 9.000 26.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 89.000 127.000 44.000 109.000
Utbytte 0 0 0 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 6.382.000 7.602.000 7.111.000 6.916.000 7.275.000
Sum kortsiktig gjeld 6.468.000 7.800.000 7.246.000 6.986.000 8.323.000
Sum gjeld og egenkapital 7.960.000 8.440.000 8.123.000 8.298.000 10.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.803.000 -6.691.000 -6.504.000 -6.229.000 -7.534.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 18.7 7.6 10.8 15.8 17.4
Resultatgrad 21.1 -46.9 -158.2 -54.9 -55.2
Rentedekningsgrad 2.4 -2.1 -5.3 -2.8 -2.8
Gjeldsgrad 4.3 12.2 8.3 5.3 4.7
Total kapitalrentabilitet 12.3 -0.5 2.6 -3.8 -2.9
Signatur
24.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex