Tomma Laks AS
Juridisk navn:  Tomma Laks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75091900
Postboks 34 Fax: 75056903
8764 Lovund 8723 Husby
Fylke: Kommune:
Nordland Nesna
Org.nr: 864596592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 6/20/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.81%
Resultat  
  
40.82%
Egenkapital  
  
17.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 128.733.000 119.410.000 213.863.000 13.181.000 193.321.000
Resultat: 55.143.000 39.158.000 100.258.000 -3.491.000 84.604.000
Egenkapital: 153.226.000 130.227.000 119.782.000 83.257.000 85.792.000
Regnskap for  Tomma Laks AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 128.733.000 119.410.000 213.863.000 13.181.000 193.321.000
Driftskostnader -75.876.000 -80.781.000 -114.060.000 -16.182.000 -107.693.000
Driftsresultat 52.858.000 38.629.000 99.803.000 -3.001.000 85.628.000
Finansinntekter 2.769.000 1.142.000 1.210.000 720.000 538.000
Finanskostnader -484.000 -613.000 -756.000 -1.210.000 -1.562.000
Finans 2.285.000 529.000 454.000 -490.000 -1.024.000
Resultat før skatt 55.143.000 39.158.000 100.258.000 -3.491.000 84.604.000
Skattekostnad -12.143.000 -8.714.000 -23.732.000 1.004.000 -22.524.000
Årsresultat 42.999.000 30.444.000 76.525.000 -2.487.000 62.081.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.513.000 61.350.000 61.527.000 54.805.000 43.377.000
Sum omløpsmidler 158.010.000 140.337.000 157.155.000 93.309.000 137.913.000
Sum eiendeler 215.523.000 201.687.000 218.682.000 148.114.000 181.290.000
Sum opptjent egenkapital 153.126.000 130.127.000 119.682.000 83.157.000 85.692.000
Sum egenkapital 153.226.000 130.227.000 119.782.000 83.257.000 85.792.000
Sum langsiktig gjeld 12.480.000 25.706.000 31.345.000 31.514.000 30.560.000
Sum kortsiktig gjeld 49.817.000 45.755.000 67.554.000 33.343.000 64.938.000
Sum gjeld og egenkapital 215.523.000 201.688.000 218.681.000 148.114.000 181.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 128.180.000 116.901.000 212.836.000 11.837.000 193.321.000
Andre inntekter 553.000 2.509.000 1.027.000 1.344.000 0
Driftsinntekter 128.733.000 119.410.000 213.863.000 13.181.000 193.321.000
Varekostnad -54.909.000 -48.952.000 -85.983.000 7.842.000 -94.031.000
Lønninger -7.301.000 -14.350.000 -12.953.000 -10.190.000 -3.487.000
Avskrivning -7.356.000 -7.525.000 -6.624.000 -6.876.000 -5.848.000
Nedskrivning -106.000 -2.323.000 -252.000 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -75.876.000 -80.781.000 -114.060.000 -16.182.000 -107.693.000
Driftsresultat 52.858.000 38.629.000 99.803.000 -3.001.000 85.628.000
Finansinntekter 2.769.000 1.142.000 1.210.000 720.000 538.000
Finanskostnader -484.000 -613.000 -756.000 -1.210.000 -1.562.000
Finans 2.285.000 529.000 454.000 -490.000 -1.024.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -40.000.000 0 -30.000.000
Årsresultat 42.999.000 30.444.000 76.525.000 -2.487.000 62.081.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.840.000 11.840.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Fast eiendom 1.704.000 1.945.000 2.874.000 3.369.000 3.310.000
Maskiner anlegg 23.788.000 25.566.000 32.965.000 36.375.000 27.656.000
Driftsløsøre 15.000 29.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 39.752.000 43.070.000 48.386.000 43.465.000 35.026.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.921.000 6.441.000 5.141.000 3.341.000 351.000
Sum anleggsmidler 57.513.000 61.350.000 61.527.000 54.805.000 43.377.000
Varebeholdning 25.226.000 29.330.000 29.524.000 70.320.000 12.370.000
Kundefordringer 12.368.000 9.894.000 3.160.000 21.183.000 2.425.000
Andre fordringer 1.070.000 3.137.000 5.437.000 1.435.000 4.500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 119.345.000 97.974.000 119.034.000 371.000 118.618.000
Sum omløpsmidler 158.010.000 140.337.000 157.155.000 93.309.000 137.913.000
Sum eiendeler 215.523.000 201.687.000 218.682.000 148.114.000 181.290.000
Sum opptjent egenkapital 153.126.000 130.127.000 119.682.000 83.157.000 85.692.000
Sum egenkapital 153.226.000 130.227.000 119.782.000 83.257.000 85.792.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.762.000 6.441.000 7.688.000 3.103.000 4.107.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 9.104.000 0
Sum langsiktig gjeld 12.480.000 25.706.000 31.345.000 31.514.000 30.560.000
Leverandørgjeld 7.796.000 11.195.000 3.305.000 19.530.000 1.714.000
Betalbar skatt 12.823.000 9.961.000 19.147.000 0 27.346.000
Skyldig offentlige avgifter 4.522.000 513.000 398.000 501.000 3.895.000
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -40.000.000 0 -30.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.676.000 4.085.000 4.705.000 4.209.000 1.983.000
Sum kortsiktig gjeld 49.817.000 45.755.000 67.554.000 33.343.000 64.938.000
Sum gjeld og egenkapital 215.523.000 201.688.000 218.681.000 148.114.000 181.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.193.000 94.582.000 89.601.000 59.966.000 72.975.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.1 2.3 2.8 2.1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.4 1.9 0.7 2.0
Soliditet 71.1 64.6 54.8 56.2 47.3
Resultatgrad 41.1 32.3 46.7 -22.8 44.3
Rentedekningsgrad 109.2 6 1 -2.5 55.2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.8 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 25.8 19.7 46.2 -1.5 47.5
Signatur
10.08.2020
STYREFORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex