Tomta Ii AS
Juridisk navn:  Tomta Ii AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 109 Runnibakken 10 Fax:
2151 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 945502185
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.42%
Resultat  
  
-33.92%
Egenkapital  
  
-3.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.984.000 1.830.000 1.796.000 1.790.000 1.697.000
Resultat: 1.835.000 2.777.000 1.021.000 1.143.000 1.267.000
Egenkapital: 2.619.000 2.710.000 2.104.000 6.107.000 6.329.000
Regnskap for  Tomta Ii AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.984.000 1.830.000 1.796.000 1.790.000 1.697.000
Driftskostnader -1.250.000 -733.000 -646.000 -568.000 -431.000
Driftsresultat 734.000 1.097.000 1.150.000 1.221.000 1.266.000
Finansinntekter 1.548.000 2.002.000 0 0 41.000
Finanskostnader -447.000 -322.000 -129.000 -78.000 -39.000
Finans 1.101.000 1.680.000 -129.000 -78.000 2.000
Resultat før skatt 1.835.000 2.777.000 1.021.000 1.143.000 1.267.000
Skattekostnad -383.000 -171.000 -225.000 -265.000 -304.000
Årsresultat 1.452.000 2.606.000 797.000 878.000 963.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.394.000 16.835.000 10.355.000 10.562.000 8.511.000
Sum omløpsmidler 1.768.000 2.106.000 129.000 209.000 824.000
Sum eiendeler 23.162.000 18.941.000 10.484.000 10.771.000 9.335.000
Sum opptjent egenkapital 2.519.000 2.610.000 2.004.000 6.007.000 6.229.000
Sum egenkapital 2.619.000 2.710.000 2.104.000 6.107.000 6.329.000
Sum langsiktig gjeld 6.777.000 6.805.000 2.437.000 2.547.000 922.000
Sum kortsiktig gjeld 13.767.000 9.426.000 5.943.000 2.116.000 2.084.000
Sum gjeld og egenkapital 23.163.000 18.941.000 10.484.000 10.770.000 9.335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.984.000 1.830.000 1.796.000 1.790.000 1.697.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.984.000 1.830.000 1.796.000 1.790.000 1.697.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -521.000 -352.000 -251.000 -229.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -729.000 -381.000 -395.000 -339.000 -215.000
Driftskostnader -1.250.000 -733.000 -646.000 -568.000 -431.000
Driftsresultat 734.000 1.097.000 1.150.000 1.221.000 1.266.000
Finansinntekter 1.548.000 2.002.000 0 0 41.000
Finanskostnader -447.000 -322.000 -129.000 -78.000 -39.000
Finans 1.101.000 1.680.000 -129.000 -78.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.543.000 -2.000.000 -4.800.000 -1.100.000 -2.500.000
Årsresultat 1.452.000 2.606.000 797.000 878.000 963.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 94.000 49.000 9.000
Fast eiendom 18.053.000 13.390.000 6.920.000 7.171.000 5.160.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.053.000 13.390.000 6.920.000 7.171.000 5.160.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000
Sum anleggsmidler 21.394.000 16.835.000 10.355.000 10.562.000 8.511.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 20.000 20.000 17.000 20.000 524.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 205.000 86.000 112.000 189.000 216.000
Sum omløpsmidler 1.768.000 2.106.000 129.000 209.000 824.000
Sum eiendeler 23.162.000 18.941.000 10.484.000 10.771.000 9.335.000
Sum opptjent egenkapital 2.519.000 2.610.000 2.004.000 6.007.000 6.229.000
Sum egenkapital 2.619.000 2.710.000 2.104.000 6.107.000 6.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 112.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.069.000 5.907.000 1.280.000 750.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.777.000 6.805.000 2.437.000 2.547.000 922.000
Leverandørgjeld 0 0 7.000
Betalbar skatt 168.000 181.000 269.000 305.000 346.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -1.543.000 -2.000.000 -4.800.000 -1.100.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 987.000 1.338.000 393.000 62.000 731.000
Sum kortsiktig gjeld 13.767.000 9.426.000 5.943.000 2.116.000 2.084.000
Sum gjeld og egenkapital 23.163.000 18.941.000 10.484.000 10.770.000 9.335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.999.000 -7.320.000 -5.814.000 -1.907.000 -1.260.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0 0.1 0.4
Soliditet 11.3 14.3 20.1 56.7 67.8
Resultatgrad 37.0 59.9 6 68.2 74.6
Rentedekningsgrad 1.6 3.4 8.9 15.7 32.5
Gjeldsgrad 7.8 6.0 4 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.9 16.4 1 11.3 1
Signatur
07.06.2006
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex