Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tonjer Link AS
Juridisk navn:  Tonjer Link AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52700011
c/o Magnar Kvalevåg Steinsneshaugen 8 c/o Magnar Kvalevåg Steinsneshaugen 8 Fax: 52700010
5516 Haugesund 5516 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 983742092
Aksjekapital: 294.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-230%
Egenkapital  
  
-17.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 56.000 12.000 5.000 55.000
Resultat: -26.000 20.000 -9.000 -43.000 -33.000
Egenkapital: 120.000 146.000 126.000 135.000 178.000
Regnskap for  Tonjer Link AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 56.000 12.000 5.000 55.000
Driftskostnader -26.000 -36.000 -21.000 -49.000 -88.000
Driftsresultat -26.000 20.000 -9.000 -43.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -26.000 20.000 -9.000 -43.000 -33.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 20.000 -9.000 -43.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 82.000 82.000 82.000 50.000
Sum omløpsmidler 38.000 72.000 44.000 53.000 130.000
Sum eiendeler 120.000 154.000 126.000 135.000 180.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -148.000 -168.000 -159.000 -116.000
Sum egenkapital 120.000 146.000 126.000 135.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 120.000 154.000 126.000 135.000 180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 56.000 12.000 5.000 55.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 56.000 12.000 5.000 55.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -36.000 -21.000 -49.000 -87.000
Driftskostnader -26.000 -36.000 -21.000 -49.000 -88.000
Driftsresultat -26.000 20.000 -9.000 -43.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 20.000 -9.000 -43.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 82.000 82.000 82.000 82.000 50.000
Sum anleggsmidler 82.000 82.000 82.000 82.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 8.000 8.000 8.000
Andre fordringer 7.000 1.000 3.000 6.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 71.000 33.000 38.000 121.000
Sum omløpsmidler 38.000 72.000 44.000 53.000 130.000
Sum eiendeler 120.000 154.000 126.000 135.000 180.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -148.000 -168.000 -159.000 -116.000
Sum egenkapital 120.000 146.000 126.000 135.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 8.000 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 120.000 154.000 126.000 135.000 180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000 64.000 44.000 53.000 128.000
Likviditetsgrad 1 9 6
Likviditetsgrad 2 0 9 0 0 6
Soliditet 1 94.8 1 1 98.9
Resultatgrad 35.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -21.7 1 -7.1 -31.9 -18.3
Signatur
28.11.2012
STYRETS I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex