Tonjer Link AS
Juridisk navn:  Tonjer Link AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52700011
c/o Magnar Kvalevåg Steinsneshaugen 8 c/o Magnar Kvalevåg Steinsneshaugen 8 Fax: 52700010
5516 Haugesund 5516 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 983742092
Aksjekapital: 294.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
119.23%
Egenkapital  
  
4.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.000 0 56.000 12.000 5.000
Resultat: 5.000 -26.000 20.000 -9.000 -43.000
Egenkapital: 125.000 120.000 146.000 126.000 135.000
Regnskap for  Tonjer Link AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.000 0 56.000 12.000 5.000
Driftskostnader -23.000 -26.000 -36.000 -21.000 -49.000
Driftsresultat 5.000 -26.000 20.000 -9.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 5.000 -26.000 20.000 -9.000 -43.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -26.000 20.000 -9.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
Sum omløpsmidler 44.000 38.000 72.000 44.000 53.000
Sum eiendeler 126.000 120.000 154.000 126.000 135.000
Sum opptjent egenkapital -169.000 -174.000 -148.000 -168.000 -159.000
Sum egenkapital 125.000 120.000 146.000 126.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 8.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 127.000 120.000 154.000 126.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.000 0 56.000 12.000 5.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.000 0 56.000 12.000 5.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -26.000 -36.000 -21.000 -49.000
Driftskostnader -23.000 -26.000 -36.000 -21.000 -49.000
Driftsresultat 5.000 -26.000 20.000 -9.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -26.000 20.000 -9.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
Sum anleggsmidler 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 8.000 8.000
Andre fordringer 1.000 7.000 1.000 3.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 31.000 71.000 33.000 38.000
Sum omløpsmidler 44.000 38.000 72.000 44.000 53.000
Sum eiendeler 126.000 120.000 154.000 126.000 135.000
Sum opptjent egenkapital -169.000 -174.000 -148.000 -168.000 -159.000
Sum egenkapital 125.000 120.000 146.000 126.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 8.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 8.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 127.000 120.000 154.000 126.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 38.000 64.000 44.000 53.000
Likviditetsgrad 1 22.0 9
Likviditetsgrad 2 22.0 0 9 0 0
Soliditet 98.4 1 94.8 1 1
Resultatgrad 17.9 35.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.9 -21.7 1 -7.1 -31.9
Signatur
28.11.2012
STYRETS I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex