Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tonnes Snekkeri AS
Juridisk navn:  Tonnes Snekkeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91693804
Fax: 75091975
8750 Tonnes 8750 Tonnes
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 843517072
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Total-Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.35%
Resultat  
  
90.55%
Egenkapital  
  
-6.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.789.000 8.342.000 6.665.000 4.195.000 3.061.000
Resultat: -53.000 -561.000 -135.000 -87.000 -207.000
Egenkapital: 810.000 863.000 1.424.000 1.559.000 1.646.000
Regnskap for  Tonnes Snekkeri AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.789.000 8.342.000 6.665.000 4.195.000 3.061.000
Driftskostnader -9.842.000 -8.905.000 -6.796.000 -4.294.000 -3.271.000
Driftsresultat -52.000 -563.000 -132.000 -99.000 -211.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000 14.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -6.000 -2.000 -2.000
Finans -2.000 3.000 -4.000 12.000 4.000
Resultat før skatt -53.000 -561.000 -135.000 -87.000 -207.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -561.000 -135.000 -87.000 -207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 227.000 316.000 -457.000 740.000 923.000
Sum omløpsmidler 2.523.000 2.565.000 5.066.000 2.737.000 2.452.000
Sum eiendeler 2.750.000 2.881.000 4.609.000 3.477.000 3.375.000
Sum opptjent egenkapital 710.000 763.000 1.324.000 1.459.000 1.545.000
Sum egenkapital 810.000 863.000 1.424.000 1.559.000 1.646.000
Sum langsiktig gjeld 120.000 1.034.000 120.000 120.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 1.820.000 983.000 3.065.000 1.798.000 1.609.000
Sum gjeld og egenkapital 2.750.000 2.880.000 4.609.000 3.477.000 3.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.767.000 8.340.000 6.633.000 3.930.000 3.052.000
Andre inntekter 22.000 2.000 32.000 265.000 9.000
Driftsinntekter 9.789.000 8.342.000 6.665.000 4.195.000 3.061.000
Varekostnad -8.920.000 -7.459.000 -5.270.000 -2.666.000 -1.582.000
Lønninger -240.000 -582.000 -326.000 -533.000 -581.000
Avskrivning -89.000 -170.000 -197.000 -208.000 -225.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -593.000 -694.000 -1.003.000 -887.000 -883.000
Driftskostnader -9.842.000 -8.905.000 -6.796.000 -4.294.000 -3.271.000
Driftsresultat -52.000 -563.000 -132.000 -99.000 -211.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000 14.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -6.000 -2.000 -2.000
Finans -2.000 3.000 -4.000 12.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -561.000 -135.000 -87.000 -207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 209.000 280.000 396.000 531.000 678.000
Maskiner anlegg 8.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 32.000 79.000 140.000 201.000
Sum varige driftsmidler 224.000 313.000 475.000 671.000 879.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 -932.000 68.000 44.000
Sum anleggsmidler 227.000 316.000 -457.000 740.000 923.000
Varebeholdning 570.000 727.000 548.000 433.000 609.000
Kundefordringer 495.000 688.000 3.885.000 1.537.000 450.000
Andre fordringer 49.000 66.000 62.000 3.000 124.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.409.000 1.084.000 571.000 764.000 1.270.000
Sum omløpsmidler 2.523.000 2.565.000 5.066.000 2.737.000 2.452.000
Sum eiendeler 2.750.000 2.881.000 4.609.000 3.477.000 3.375.000
Sum opptjent egenkapital 710.000 763.000 1.324.000 1.459.000 1.545.000
Sum egenkapital 810.000 863.000 1.424.000 1.559.000 1.646.000
Sum avsetninger til forpliktelser 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 120.000 1.034.000 120.000 120.000 120.000
Leverandørgjeld 461.000 350.000 344.000 415.000 -37.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 187.000 376.000 101.000 123.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.297.000 446.000 2.345.000 1.283.000 1.524.000
Sum kortsiktig gjeld 1.820.000 983.000 3.065.000 1.798.000 1.609.000
Sum gjeld og egenkapital 2.750.000 2.880.000 4.609.000 3.477.000 3.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 703.000 1.582.000 2.001.000 939.000 843.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.6 1.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.9 1.5 1.3 1.1
Soliditet 29.5 3 30.9 44.8 48.8
Resultatgrad -0.5 -6.7 -2.4 -6.9
Rentedekningsgrad -17.3 -281.5 -49.5 -105.5
Gjeldsgrad 2.4 2.3 2.2 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -1.9 -19.4 -2.8 -2.4 -6.1
Signatur
11.10.2011
STYRET.
Prokurister
11.10.2011
Prokura hver for seg:
Olga Kristine Arntzen
Karl Harry Arntzen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex