Toothfairy AS
Juridisk navn:  Toothfairy AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91332223
Eyvind Lyches Vei 13A Eyvind Lyches Vei 13A Fax:
1338 Sandvika 1338 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 988445738
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/26/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Imente Juss & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
51.84%
Resultat  
  
1756.86%
Egenkapital  
  
23.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.701.000 3.096.000 4.769.000 3.679.000 4.014.000
Resultat: 845.000 -51.000 244.000 -108.000 -111.000
Egenkapital: -2.339.000 -3.047.000 -2.996.000 -3.240.000 -3.132.000
Regnskap for  Toothfairy AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.701.000 3.096.000 4.769.000 3.679.000 4.014.000
Driftskostnader -3.852.000 -3.137.000 -4.518.000 -3.772.000 -4.085.000
Driftsresultat 849.000 -42.000 252.000 -92.000 -71.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -11.000 -19.000 -42.000
Finans -4.000 -9.000 -8.000 -16.000 -41.000
Resultat før skatt 845.000 -51.000 244.000 -108.000 -111.000
Skattekostnad -136.000 0 0 0
Årsresultat 708.000 -51.000 244.000 -108.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 56.000 67.000 0 0
Sum omløpsmidler 867.000 220.000 185.000 1.325.000 414.000
Sum eiendeler 912.000 276.000 252.000 1.325.000 414.000
Sum opptjent egenkapital -2.439.000 -3.147.000 -3.096.000 -3.340.000 -3.232.000
Sum egenkapital -2.339.000 -3.047.000 -2.996.000 -3.240.000 -3.132.000
Sum langsiktig gjeld 2.622.000 2.613.000 2.778.000 2.144.000 2.101.000
Sum kortsiktig gjeld 629.000 711.000 470.000 2.421.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 912.000 277.000 252.000 1.325.000 413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.780.000 2.890.000 4.768.000 3.599.000 2.965.000
Andre inntekter 921.000 206.000 1.000 80.000 1.048.000
Driftsinntekter 4.701.000 3.096.000 4.769.000 3.679.000 4.014.000
Varekostnad -2.658.000 -1.891.000 -3.209.000 -2.387.000 0
Lønninger -454.000 -391.000 -503.000 -555.000 -190.000
Avskrivning -11.000 -11.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -729.000 -844.000 -801.000 -830.000 -3.895.000
Driftskostnader -3.852.000 -3.137.000 -4.518.000 -3.772.000 -4.085.000
Driftsresultat 849.000 -42.000 252.000 -92.000 -71.000
Finansinntekter 3.000 2.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -11.000 -19.000 -42.000
Finans -4.000 -9.000 -8.000 -16.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 708.000 -51.000 244.000 -108.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.000 17.000 28.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 39.000 39.000 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 56.000 67.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 247.000 83.000 93.000 481.000 185.000
Andre fordringer 218.000 113.000 87.000 202.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 401.000 24.000 6.000 641.000 120.000
Sum omløpsmidler 867.000 220.000 185.000 1.325.000 414.000
Sum eiendeler 912.000 276.000 252.000 1.325.000 414.000
Sum opptjent egenkapital -2.439.000 -3.147.000 -3.096.000 -3.340.000 -3.232.000
Sum egenkapital -2.339.000 -3.047.000 -2.996.000 -3.240.000 -3.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.622.000 2.613.000 2.778.000 2.144.000 2.101.000
Leverandørgjeld 69.000 285.000 101.000 344.000 431.000
Betalbar skatt 136.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 44.000 31.000 46.000 46.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 394.000 381.000 339.000 2.031.000 967.000
Sum kortsiktig gjeld 629.000 711.000 470.000 2.421.000 1.444.000
Sum gjeld og egenkapital 912.000 277.000 252.000 1.325.000 413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 238.000 -491.000 -285.000 -1.096.000 -1.030.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.3 0.4 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.4 0.3 0.4 0.5 0.3
Soliditet -256.5 -1.100.0 -1188.9 -244.5 -758.4
Resultatgrad 18.1 -1.4 5.3 -2.5 -1.8
Rentedekningsgrad 121.3 -3.8 22.9 -4.8 -1.7
Gjeldsgrad -1.4 -1.1 -1.1 -1.4 -1.1
Total kapitalrentabilitet 93.4 -14.4 101.2 -6.7 -16.9
Signatur
14.07.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex