Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Top Water Flow As
Juridisk navn:  Top Water Flow As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62520888
Stensrudvegen 5B Stensrudvegen 5B Fax: 62520889
2335 Stange 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 974390663
Aksjekapital: 1.537.280 NOK
Etableringsdato: 3/20/1995
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
62.74%
Egenkapital  
  
-7.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.000 0 1.738.000 21.000 636.000
Resultat: -155.000 -416.000 1.186.000 -169.000 141.000
Egenkapital: 1.968.000 2.122.000 2.538.000 1.352.000 1.521.000
Regnskap for  Top Water Flow As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.000 1.738.000 21.000 636.000
Driftskostnader -167.000 -415.000 -552.000 -145.000 -489.000
Driftsresultat -149.000 -415.000 1.186.000 -124.000 147.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 0 -45.000 -7.000
Finans -6.000 -1.000 0 -45.000 -7.000
Resultat før skatt -155.000 -416.000 1.186.000 -169.000 141.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -155.000 -416.000 1.186.000 -169.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.018.000 9.265.000 6.719.000 4.385.000 2.969.000
Sum omløpsmidler 241.000 17.000 417.000 4.000 17.000
Sum eiendeler 10.259.000 9.282.000 7.136.000 4.389.000 2.986.000
Sum opptjent egenkapital 430.000 585.000 1.001.000 -185.000 -16.000
Sum egenkapital 1.968.000 2.122.000 2.538.000 1.352.000 1.521.000
Sum langsiktig gjeld 8.135.000 7.003.000 4.536.000 2.236.000 1.150.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 156.000 62.000 801.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 10.258.000 9.281.000 7.136.000 4.389.000 2.986.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 1.738.000 21.000 96.000
Andre inntekter 0 0 540.000
Driftsinntekter 18.000 1.738.000 21.000 636.000
Varekostnad -4.000 -19.000 -15.000 -54.000 -167.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -396.000 -537.000 -91.000 -322.000
Driftskostnader -167.000 -415.000 -552.000 -145.000 -489.000
Driftsresultat -149.000 -415.000 1.186.000 -124.000 147.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 0 -45.000 -7.000
Finans -6.000 -1.000 0 -45.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -155.000 -416.000 1.186.000 -169.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.689.000 4.558.000 4.471.000 4.345.000 2.568.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.329.000 4.707.000 2.248.000 40.000 401.000
Sum anleggsmidler 10.018.000 9.265.000 6.719.000 4.385.000 2.969.000
Varebeholdning 217.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 17.000 14.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 3.000 417.000 4.000 17.000
Sum omløpsmidler 241.000 17.000 417.000 4.000 17.000
Sum eiendeler 10.259.000 9.282.000 7.136.000 4.389.000 2.986.000
Sum opptjent egenkapital 430.000 585.000 1.001.000 -185.000 -16.000
Sum egenkapital 1.968.000 2.122.000 2.538.000 1.352.000 1.521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.135.000 7.003.000 4.536.000 2.236.000 1.150.000
Leverandørgjeld -2.000 -50.000 -1.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -29.000 -11.000 -23.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 156.000 141.000 812.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 156.000 62.000 801.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 10.258.000 9.281.000 7.136.000 4.389.000 2.986.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 -139.000 355.000 -797.000 -298.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.1 6.7 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 6.7 0 0.1
Soliditet 19.2 22.9 35.6 30.8 50.9
Resultatgrad -827.8 68.2 -590.5 23.1
Rentedekningsgrad -24.8 -415.0 -2.8 2
Gjeldsgrad 4.2 3.4 1.8 2.2 1
Total kapitalrentabilitet -1.5 -4.5 16.6 -2.8 4.9
Signatur
04.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.06.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex