Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Topas AS
Juridisk navn:  Topas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97706861
Postboks 414 Svend Foyns Veg 19 Fax:
9991 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 984170386
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/28/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.11%
Resultat  
  
-132.96%
Egenkapital  
  
-11.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.841.000 15.059.000 12.923.000 13.118.000 12.698.000
Resultat: -686.000 2.081.000 1.811.000 2.679.000 1.366.000
Egenkapital: 12.080.000 13.634.000 12.013.000 10.601.000 8.496.000
Regnskap for  Topas AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.841.000 15.059.000 12.923.000 13.118.000 12.698.000
Driftskostnader -19.097.000 -12.563.000 -10.982.000 -10.313.000 -11.166.000
Driftsresultat -257.000 2.495.000 1.941.000 2.805.000 1.532.000
Finansinntekter 1.000 43.000 46.000 47.000 4.000
Finanskostnader -430.000 -457.000 -177.000 -172.000 -170.000
Finans -429.000 -414.000 -131.000 -125.000 -166.000
Resultat før skatt -686.000 2.081.000 1.811.000 2.679.000 1.366.000
Skattekostnad 151.000 -460.000 -399.000 -574.000 -308.000
Årsresultat -535.000 1.622.000 1.411.000 2.106.000 1.058.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.671.000 29.911.000 13.402.000 14.376.000 13.676.000
Sum omløpsmidler 5.817.000 6.715.000 6.820.000 5.702.000 3.929.000
Sum eiendeler 34.488.000 36.626.000 20.222.000 20.078.000 17.605.000
Sum opptjent egenkapital 11.880.000 13.434.000 11.813.000 10.401.000 8.296.000
Sum egenkapital 12.080.000 13.634.000 12.013.000 10.601.000 8.496.000
Sum langsiktig gjeld 18.868.000 19.876.000 5.864.000 6.862.000 6.640.000
Sum kortsiktig gjeld 3.540.000 3.116.000 2.345.000 2.614.000 2.469.000
Sum gjeld og egenkapital 34.488.000 36.626.000 20.222.000 20.077.000 17.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.706.000 14.997.000 12.859.000 13.038.000 12.620.000
Andre inntekter 134.000 62.000 65.000 80.000 79.000
Driftsinntekter 18.841.000 15.059.000 12.923.000 13.118.000 12.698.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -8.249.000 -6.680.000 -5.747.000 -5.661.000 -6.668.000
Avskrivning -1.212.000 -842.000 -505.000 -530.000 -513.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.636.000 -5.041.000 -4.730.000 -4.122.000 -3.985.000
Driftskostnader -19.097.000 -12.563.000 -10.982.000 -10.313.000 -11.166.000
Driftsresultat -257.000 2.495.000 1.941.000 2.805.000 1.532.000
Finansinntekter 1.000 43.000 46.000 47.000 4.000
Finanskostnader -430.000 -457.000 -177.000 -172.000 -170.000
Finans -429.000 -414.000 -131.000 -125.000 -166.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.020.000 0 0 0
Årsresultat -535.000 1.622.000 1.411.000 2.106.000 1.058.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.916.000 17.594.000 5.000.000 5.232.000 5.465.000
Fast eiendom 5.688.000 3.725.000 2.214.000 2.214.000 1.025.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.011.000 1.097.000 9.000 463.000 501.000
Sum varige driftsmidler 11.753.000 11.939.000 7.580.000 8.291.000 7.399.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 377.000 822.000 853.000 812.000
Sum anleggsmidler 28.671.000 29.911.000 13.402.000 14.376.000 13.676.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 1.000 0 3.000 0
Andre fordringer 270.000 133.000 311.000 311.000 253.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.546.000 6.581.000 6.509.000 5.388.000 3.676.000
Sum omløpsmidler 5.817.000 6.715.000 6.820.000 5.702.000 3.929.000
Sum eiendeler 34.488.000 36.626.000 20.222.000 20.078.000 17.605.000
Sum opptjent egenkapital 11.880.000 13.434.000 11.813.000 10.401.000 8.296.000
Sum egenkapital 12.080.000 13.634.000 12.013.000 10.601.000 8.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 598.000 950.000 902.000 937.000 984.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.868.000 19.876.000 5.864.000 6.862.000 6.640.000
Leverandørgjeld 194.000 45.000 87.000 77.000 276.000
Betalbar skatt 202.000 411.000 435.000 616.000 342.000
Skyldig offentlige avgifter 1.597.000 2.103.000 1.353.000 1.467.000 1.225.000
Utbytte -1.020.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 556.000 471.000 454.000 625.000
Sum kortsiktig gjeld 3.540.000 3.116.000 2.345.000 2.614.000 2.469.000
Sum gjeld og egenkapital 34.488.000 36.626.000 20.222.000 20.077.000 17.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.277.000 3.599.000 4.475.000 3.088.000 1.460.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.2 2.9 2.2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 2.2 2.9 2.2 1.6
Soliditet 35.0 37.2 59.4 52.8 48.3
Resultatgrad -1.4 16.6 1 21.4 12.1
Rentedekningsgrad -0.6 5.5 1 16.3 9
Gjeldsgrad 1.9 1.7 0.7 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet -0.7 6.9 9.8 14.2 8.7
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex