Torderød Skole Adventistkirkens Grunnskole
Juridisk navn:  Torderød Skole Adventistkirkens Grunnskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69276022
Folke Bernadottes Gate 8 Folke Bernadottes Gate 8 Fax: 69273638
1511 Moss 1511 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 976202651
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 8/1/1981 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
42.3%
Resultat  
  
730.77%
Egenkapital  
  
316.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.720.000 15.966.000 13.070.000 11.220.000 11.552.000
Resultat: 3.240.000 390.000 -407.000 -42.000 -275.000
Egenkapital: 4.263.000 1.023.000 633.000 1.040.000 1.082.000
Regnskap for  Torderød Skole Adventistkirkens Grunnskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.720.000 15.966.000 13.070.000 11.220.000 11.552.000
Driftskostnader -19.491.000 -15.576.000 -13.480.000 -11.270.000 -11.850.000
Driftsresultat 3.229.000 390.000 -409.000 -50.000 -298.000
Finansinntekter 12.000 7.000 4.000 8.000 23.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -1.000 -1.000 0
Finans 10.000 -1.000 3.000 7.000 23.000
Resultat før skatt 3.240.000 390.000 -407.000 -42.000 -275.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.240.000 390.000 -407.000 -42.000 -275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.080.000 1.482.000 614.000 608.000 434.000
Sum omløpsmidler 3.863.000 3.072.000 3.244.000 2.854.000 2.532.000
Sum eiendeler 7.943.000 4.554.000 3.858.000 3.462.000 2.966.000
Sum opptjent egenkapital 4.263.000 1.023.000 633.000 1.040.000 1.082.000
Sum egenkapital 4.263.000 1.023.000 633.000 1.040.000 1.082.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.680.000 3.531.000 3.225.000 2.422.000 1.883.000
Sum gjeld og egenkapital 7.943.000 4.554.000 3.858.000 3.462.000 2.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 22.720.000 15.966.000 13.070.000 11.220.000 11.552.000
Driftsinntekter 22.720.000 15.966.000 13.070.000 11.220.000 11.552.000
Varekostnad -453.000 -313.000 -410.000 -225.000 -275.000
Lønninger -13.770.000 -11.752.000 -10.079.000 -8.797.000 -9.763.000
Avskrivning -235.000 -154.000 -112.000 -108.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.033.000 -3.357.000 -2.879.000 -2.140.000 -1.674.000
Driftskostnader -19.491.000 -15.576.000 -13.480.000 -11.270.000 -11.850.000
Driftsresultat 3.229.000 390.000 -409.000 -50.000 -298.000
Finansinntekter 12.000 7.000 4.000 8.000 23.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -1.000 -1.000 0
Finans 10.000 -1.000 3.000 7.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.240.000 390.000 -407.000 -42.000 -275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.080.000 1.482.000 614.000 608.000 434.000
Sum varige driftsmidler 4.080.000 1.482.000 614.000 608.000 434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.080.000 1.482.000 614.000 608.000 434.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.316.000 1.123.000 2.212.000 48.000 983.000
Andre fordringer 545.000 461.000 365.000 294.000 232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.002.000 1.488.000 667.000 2.511.000 1.318.000
Sum omløpsmidler 3.863.000 3.072.000 3.244.000 2.854.000 2.532.000
Sum eiendeler 7.943.000 4.554.000 3.858.000 3.462.000 2.966.000
Sum opptjent egenkapital 4.263.000 1.023.000 633.000 1.040.000 1.082.000
Sum egenkapital 4.263.000 1.023.000 633.000 1.040.000 1.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.562.000 1.591.000 1.524.000 1.059.000 460.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 891.000 824.000 692.000 556.000 613.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.227.000 1.116.000 1.009.000 806.000 811.000
Sum kortsiktig gjeld 3.680.000 3.531.000 3.225.000 2.422.000 1.883.000
Sum gjeld og egenkapital 7.943.000 4.554.000 3.858.000 3.462.000 2.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 183.000 -459.000 19.000 432.000 649.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1 1.2 1.4
Soliditet 53.7 22.5 16.4 3 36.5
Resultatgrad 14.2 2.4 -3.1 -0.4 -2.6
Rentedekningsgrad 1614.5 48.8
Gjeldsgrad 0.9 3.5 5.1 2.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 40.8 8.7 -10.5 -1.2 -9.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex