Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tore Brenden AS
Juridisk navn:  Tore Brenden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61312600
Glassverkveien 25 Glassverkveien 25 Fax: 61312950
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 951079480
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 2/11/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartnere As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.46%
Resultat  
  
240.59%
Egenkapital  
  
3.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.682.000 44.442.000 44.158.000 44.053.000 41.886.000
Resultat: 1.032.000 303.000 495.000 883.000 1.338.000
Egenkapital: 6.264.000 6.061.000 5.825.000 5.449.000 4.782.000
Regnskap for  Tore Brenden AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.682.000 44.442.000 44.158.000 44.053.000 41.886.000
Driftskostnader -39.523.000 -44.044.000 -43.583.000 -43.082.000 -40.514.000
Driftsresultat 1.158.000 397.000 574.000 971.000 1.374.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -128.000 -97.000 -83.000 -91.000 -37.000
Finans -126.000 -94.000 -80.000 -88.000 -35.000
Resultat før skatt 1.032.000 303.000 495.000 883.000 1.338.000
Skattekostnad -229.000 -67.000 -119.000 -217.000 -338.000
Årsresultat 803.000 236.000 376.000 666.000 1.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.825.000 9.349.000 8.693.000 8.475.000 8.941.000
Sum omløpsmidler 4.558.000 5.055.000 3.569.000 4.747.000 3.008.000
Sum eiendeler 13.383.000 14.404.000 12.262.000 13.222.000 11.949.000
Sum opptjent egenkapital 6.164.000 5.961.000 5.725.000 5.349.000 4.682.000
Sum egenkapital 6.264.000 6.061.000 5.825.000 5.449.000 4.782.000
Sum langsiktig gjeld 4.306.000 4.966.000 4.191.000 4.289.000 4.339.000
Sum kortsiktig gjeld 2.813.000 3.377.000 2.246.000 3.484.000 2.827.000
Sum gjeld og egenkapital 13.383.000 14.404.000 12.262.000 13.222.000 11.948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.900.000 43.652.000 43.362.000 43.342.000 41.043.000
Andre inntekter 782.000 790.000 796.000 711.000 843.000
Driftsinntekter 40.682.000 44.442.000 44.158.000 44.053.000 41.886.000
Varekostnad -31.228.000 -35.401.000 -35.360.000 -35.145.000 -33.243.000
Lønninger -5.309.000 -5.247.000 -5.195.000 -5.061.000 -4.817.000
Avskrivning -792.000 -711.000 -631.000 -594.000 -610.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.320.000 -2.616.000 -2.651.000 -2.640.000 -2.316.000
Driftskostnader -39.523.000 -44.044.000 -43.583.000 -43.082.000 -40.514.000
Driftsresultat 1.158.000 397.000 574.000 971.000 1.374.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -128.000 -97.000 -83.000 -91.000 -37.000
Finans -126.000 -94.000 -80.000 -88.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat 803.000 236.000 376.000 666.000 1.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 120.000 80.000 72.000 69.000 21.000
Fast eiendom 6.147.000 6.438.000 6.745.000 6.972.000 7.240.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.483.000 2.756.000 1.800.000 1.359.000 1.605.000
Sum varige driftsmidler 8.630.000 9.195.000 8.546.000 8.331.000 8.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Sum anleggsmidler 8.825.000 9.349.000 8.693.000 8.475.000 8.941.000
Varebeholdning 1.153.000 1.358.000 987.000 1.299.000 1.090.000
Kundefordringer 39.000 45.000 62.000 61.000 297.000
Andre fordringer 377.000 762.000 366.000 366.000 114.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.989.000 2.890.000 2.153.000 3.020.000 1.507.000
Sum omløpsmidler 4.558.000 5.055.000 3.569.000 4.747.000 3.008.000
Sum eiendeler 13.383.000 14.404.000 12.262.000 13.222.000 11.949.000
Sum opptjent egenkapital 6.164.000 5.961.000 5.725.000 5.349.000 4.682.000
Sum egenkapital 6.264.000 6.061.000 5.825.000 5.449.000 4.782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.306.000 4.966.000 4.191.000 4.289.000 4.339.000
Leverandørgjeld 424.000 2.137.000 442.000 1.743.000 1.004.000
Betalbar skatt 270.000 75.000 122.000 265.000 345.000
Skyldig offentlige avgifter 438.000 104.000 582.000 415.000 450.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.082.000 1.061.000 1.100.000 1.060.000 1.029.000
Sum kortsiktig gjeld 2.813.000 3.377.000 2.246.000 3.484.000 2.827.000
Sum gjeld og egenkapital 13.383.000 14.404.000 12.262.000 13.222.000 11.948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.745.000 1.678.000 1.323.000 1.263.000 181.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.6 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1 0.7
Soliditet 46.8 42.1 47.5 41.2 4
Resultatgrad 2.8 0.9 1.3 2.2 3.3
Rentedekningsgrad 9.0 4.1 6.9 10.7 37.1
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.1 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.7 2.8 4.7 7.4 11.5
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex