Tore Olsen Holding AS
Juridisk navn:  Tore Olsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sliperikleiva 20 Sliperikleiva 20 Fax:
4909 Songe 4909 Songe
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 981251245
Aksjekapital: 735.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.48%
Resultat  
  
-51.51%
Egenkapital  
  
12.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 300.000 451.000 0 0 0
Resultat: 145.000 299.000 4.659.000 205.000 237.000
Egenkapital: 53.736.000 47.911.000 19.873.000 16.441.000 17.284.000
Regnskap for  Tore Olsen Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 300.000 451.000 0 0 0
Driftskostnader -470.000 -511.000 -113.000 -80.000 -156.000
Driftsresultat -170.000 -61.000 -113.000 -80.000 -156.000
Finansinntekter 328.000 373.000 4.786.000 285.000 394.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -15.000 0 -1.000
Finans 315.000 359.000 4.771.000 285.000 393.000
Resultat før skatt 145.000 299.000 4.659.000 205.000 237.000
Skattekostnad -32.000 -66.000 -27.000 -47.000 -57.000
Årsresultat 113.000 232.000 4.631.000 158.000 180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.508.000 28.519.000 6.938.000 7.931.000 8.286.000
Sum omløpsmidler 14.837.000 22.396.000 13.345.000 8.798.000 9.209.000
Sum eiendeler 56.345.000 50.915.000 20.283.000 16.729.000 17.495.000
Sum opptjent egenkapital 48.652.000 46.803.000 19.273.000 15.841.000 16.684.000
Sum egenkapital 53.736.000 47.911.000 19.873.000 16.441.000 17.284.000
Sum langsiktig gjeld 457.000 596.000 0 132.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 2.152.000 2.408.000 411.000 156.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 56.345.000 50.915.000 20.284.000 16.729.000 17.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 300.000 451.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 300.000 451.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -3.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -467.000 -508.000 -113.000 -80.000 -156.000
Driftskostnader -470.000 -511.000 -113.000 -80.000 -156.000
Driftsresultat -170.000 -61.000 -113.000 -80.000 -156.000
Finansinntekter 328.000 373.000 4.786.000 285.000 394.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -15.000 0 -1.000
Finans 315.000 359.000 4.771.000 285.000 393.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -2.000.000 0 0 0
Årsresultat 113.000 232.000 4.631.000 158.000 180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 11.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 11.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 41.501.000 28.508.000 6.938.000 7.931.000 8.286.000
Sum anleggsmidler 41.508.000 28.519.000 6.938.000 7.931.000 8.286.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 9.000 9.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.829.000 22.388.000 13.345.000 8.798.000 9.209.000
Sum omløpsmidler 14.837.000 22.396.000 13.345.000 8.798.000 9.209.000
Sum eiendeler 56.345.000 50.915.000 20.283.000 16.729.000 17.495.000
Sum opptjent egenkapital 48.652.000 46.803.000 19.273.000 15.841.000 16.684.000
Sum egenkapital 53.736.000 47.911.000 19.873.000 16.441.000 17.284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 457.000 596.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 457.000 596.000 0 132.000 18.000
Leverandørgjeld 56.000 0 0 20.000
Betalbar skatt 0 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -300.000 -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.852.000 352.000 411.000 141.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 2.152.000 2.408.000 411.000 156.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 56.345.000 50.915.000 20.284.000 16.729.000 17.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.685.000 19.988.000 12.934.000 8.642.000 9.016.000
Likviditetsgrad 1 6.9 9.3 32.5 56.4 47.7
Likviditetsgrad 2 6.9 9.3 32.5 56.4 47.7
Soliditet 95.4 94.1 9 98.3 98.8
Resultatgrad -56.7 -13.5
Rentedekningsgrad -13.1 -4.4 -7.5
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.6 2 1.2 1.4
Signatur
04.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex