Tore Olsen Salg AS
Juridisk navn:  Tore Olsen Salg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37164540
Østre Grenstøl 113 Østre Grenstøl 113 Fax: 37164541
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 847406712
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.25%
Resultat  
  
236.84%
Egenkapital  
  
-0.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.985.000 10.537.000 10.962.000 11.731.000 12.049.000
Resultat: 768.000 228.000 594.000 406.000 622.000
Egenkapital: 13.273.000 13.277.000 13.272.000 13.313.000 13.242.000
Regnskap for  Tore Olsen Salg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.985.000 10.537.000 10.962.000 11.731.000 12.049.000
Driftskostnader -10.356.000 -10.438.000 -10.525.000 -11.457.000 -11.565.000
Driftsresultat 629.000 100.000 437.000 273.000 485.000
Finansinntekter 151.000 140.000 169.000 143.000 148.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -12.000 -10.000 -11.000
Finans 138.000 128.000 157.000 133.000 137.000
Resultat før skatt 768.000 228.000 594.000 406.000 622.000
Skattekostnad -169.000 -50.000 -131.000 -98.000 -153.000
Årsresultat 599.000 178.000 463.000 308.000 469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.073.000 4.978.000 1.585.000 2.064.000 76.000
Sum omløpsmidler 11.052.000 9.618.000 13.933.000 12.603.000 15.117.000
Sum eiendeler 15.125.000 14.596.000 15.518.000 14.667.000 15.193.000
Sum opptjent egenkapital 12.273.000 12.277.000 12.272.000 12.313.000 12.242.000
Sum egenkapital 13.273.000 13.277.000 13.272.000 13.313.000 13.242.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.852.000 1.318.000 2.246.000 1.355.000 1.951.000
Sum gjeld og egenkapital 15.125.000 14.595.000 15.518.000 14.668.000 15.193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.985.000 10.537.000 10.962.000 11.620.000 12.049.000
Andre inntekter 0 111.000 0
Driftsinntekter 10.985.000 10.537.000 10.962.000 11.731.000 12.049.000
Varekostnad -7.090.000 -7.474.000 -7.347.000 -8.272.000 -8.651.000
Lønninger -2.036.000 -1.896.000 -1.979.000 -1.669.000 -1.683.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.224.000 -1.062.000 -1.193.000 -1.516.000 -1.231.000
Driftskostnader -10.356.000 -10.438.000 -10.525.000 -11.457.000 -11.565.000
Driftsresultat 629.000 100.000 437.000 273.000 485.000
Finansinntekter 151.000 140.000 169.000 143.000 148.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -12.000 -10.000 -11.000
Finans 138.000 128.000 157.000 133.000 137.000
Konsernbidrag -603.000 -172.000 -504.000 -238.000 -377.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 599.000 178.000 463.000 308.000 469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 59.000 60.000 49.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 19.000 25.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 19.000 25.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 4.900.000 1.500.000 2.015.000 0
Sum anleggsmidler 4.073.000 4.978.000 1.585.000 2.064.000 76.000
Varebeholdning 6.075.000 5.991.000 4.703.000 2.966.000 3.099.000
Kundefordringer 1.337.000 1.123.000 1.848.000 1.498.000 1.632.000
Andre fordringer 26.000 93.000 4.000 5.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.614.000 2.411.000 7.378.000 8.133.000 10.378.000
Sum omløpsmidler 11.052.000 9.618.000 13.933.000 12.603.000 15.117.000
Sum eiendeler 15.125.000 14.596.000 15.518.000 14.667.000 15.193.000
Sum opptjent egenkapital 12.273.000 12.277.000 12.272.000 12.313.000 12.242.000
Sum egenkapital 13.273.000 13.277.000 13.272.000 13.313.000 13.242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 739.000 880.000 1.086.000 721.000 925.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 79.000 98.000 160.000 347.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 986.000 359.000 1.061.000 474.000 679.000
Sum kortsiktig gjeld 1.852.000 1.318.000 2.246.000 1.355.000 1.951.000
Sum gjeld og egenkapital 15.125.000 14.595.000 15.518.000 14.668.000 15.193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.200.000 8.300.000 11.687.000 11.248.000 13.166.000
Likviditetsgrad 1 6.0 7.3 6.2 9.3 7.7
Likviditetsgrad 2 2.7 2.8 4.1 7.1 6.2
Soliditet 87.8 91.0 85.5 90.8 87.2
Resultatgrad 5.7 0.9 4 2.3 4
Rentedekningsgrad 48.4 8.3 36.4 27.3 44.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.2 1.6 3.9 2.8 4.2
Signatur
29.08.2016
STYREFORMANN.
Prokurister
29.08.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex