Toresen Sport AS
Juridisk navn:  Toresen Sport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61160389
Lenagata 36 Lenagata 36 Fax: 61160122
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 864519482
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/2/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sport Holding Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.51%
Resultat  
  
44.72%
Egenkapital  
  
4.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.051.000 15.678.000 15.494.000 14.701.000 15.944.000
Resultat: 3.045.000 2.104.000 1.211.000 1.695.000 1.650.000
Egenkapital: 8.791.000 8.448.000 7.309.000 6.895.000 6.102.000
Regnskap for  Toresen Sport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.051.000 15.678.000 15.494.000 14.701.000 15.944.000
Driftskostnader -16.083.000 -13.665.000 -14.346.000 -13.047.000 -14.335.000
Driftsresultat 2.967.000 2.012.000 1.148.000 1.654.000 1.609.000
Finansinntekter 78.000 93.000 64.000 41.000 42.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 77.000 92.000 63.000 41.000 41.000
Resultat før skatt 3.045.000 2.104.000 1.211.000 1.695.000 1.650.000
Skattekostnad -701.000 -465.000 -297.000 -402.000 -427.000
Årsresultat 2.344.000 1.639.000 914.000 1.293.000 1.224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 66.000 98.000 137.000 56.000
Sum omløpsmidler 13.802.000 11.738.000 11.459.000 8.988.000 8.459.000
Sum eiendeler 13.835.000 11.804.000 11.557.000 9.125.000 8.515.000
Sum opptjent egenkapital 7.791.000 7.448.000 6.309.000 5.895.000 5.102.000
Sum egenkapital 8.791.000 8.448.000 7.309.000 6.895.000 6.102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.044.000 3.356.000 4.248.000 2.230.000 2.413.000
Sum gjeld og egenkapital 13.835.000 11.804.000 11.557.000 9.125.000 8.515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.954.000 15.200.000 15.455.000 14.698.000 15.940.000
Andre inntekter 96.000 478.000 38.000 3.000 4.000
Driftsinntekter 19.051.000 15.678.000 15.494.000 14.701.000 15.944.000
Varekostnad -11.526.000 -9.140.000 -9.535.000 -8.485.000 -9.357.000
Lønninger -2.916.000 -2.872.000 -2.549.000 -2.452.000 -2.718.000
Avskrivning -32.000 -32.000 -39.000 -24.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.609.000 -1.621.000 -2.223.000 -2.086.000 -2.233.000
Driftskostnader -16.083.000 -13.665.000 -14.346.000 -13.047.000 -14.335.000
Driftsresultat 2.967.000 2.012.000 1.148.000 1.654.000 1.609.000
Finansinntekter 78.000 93.000 64.000 41.000 42.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000
Finans 77.000 92.000 63.000 41.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 2.344.000 1.639.000 914.000 1.293.000 1.224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 66.000 98.000 137.000 56.000
Sum varige driftsmidler 33.000 66.000 98.000 137.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 66.000 98.000 137.000 56.000
Varebeholdning 3.437.000 3.898.000 3.133.000 3.550.000 3.500.000
Kundefordringer 266.000 193.000 708.000 50.000 57.000
Andre fordringer 44.000 451.000 512.000 814.000 786.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.055.000 7.195.000 7.106.000 4.574.000 4.117.000
Sum omløpsmidler 13.802.000 11.738.000 11.459.000 8.988.000 8.459.000
Sum eiendeler 13.835.000 11.804.000 11.557.000 9.125.000 8.515.000
Sum opptjent egenkapital 7.791.000 7.448.000 6.309.000 5.895.000 5.102.000
Sum egenkapital 8.791.000 8.448.000 7.309.000 6.895.000 6.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 590.000 1.339.000 2.304.000 497.000 619.000
Betalbar skatt 701.000 465.000 297.000 402.000 411.000
Skyldig offentlige avgifter 570.000 443.000 168.000 458.000 407.000
Utbytte -2.000.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.183.000 608.000 979.000 374.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 5.044.000 3.356.000 4.248.000 2.230.000 2.413.000
Sum gjeld og egenkapital 13.835.000 11.804.000 11.557.000 9.125.000 8.515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.758.000 8.382.000 7.211.000 6.758.000 6.046.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.5 2 4 3.5
Likviditetsgrad 2 2.1 2.3 2 2.4 2.1
Soliditet 63.5 71.6 63.2 75.6 71.7
Resultatgrad 15.6 12.8 7.4 11.3 10.1
Rentedekningsgrad 2.967.0 2 1 1
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.6 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 22.0 17.8 10.5 18.6 19.4
Signatur
16.02.2021
STYRETS FORMANN ELLER DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex