Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torgdagen I Bergen
Juridisk navn:  Torgdagen I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92463988
Postboks 315 Fax: 55151307
5343 Straume 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 982903874
Aksjekapital: 265.000 NOK
Etableringsdato: 12/11/2000
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
89.17%
Resultat  
  
-89.19%
Egenkapital  
  
3.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 227.000 120.000 312.000 220.000 321.000
Resultat: 12.000 111.000 57.000 220.000 81.000
Egenkapital: 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Regnskap for  Torgdagen I Bergen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 227.000 120.000 312.000 220.000 321.000
Driftskostnader -215.000 -8.000 -255.000 0 -240.000
Driftsresultat 12.000 111.000 57.000 220.000 81.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 12.000 111.000 57.000 220.000 81.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 12.000 111.000 57.000 220.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Sum eiendeler 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 0 209.000 0
Sum egenkapital 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000 120.000 214.000 124.000 130.000
Andre inntekter 99.000 97.000 191.000
Driftsinntekter 227.000 120.000 312.000 220.000 321.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -215.000 -8.000 -255.000 0 -240.000
Driftskostnader -215.000 -8.000 -255.000 0 -240.000
Driftsresultat 12.000 111.000 57.000 220.000 81.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 12.000 111.000 57.000 220.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Sum omløpsmidler 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Sum eiendeler 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 0 209.000 0
Sum egenkapital 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 388.000 376.000 265.000 209.000 275.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 5.3 92.5 18.3 1 25.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.1 29.5 21.5 105.3 29.5
Signatur
09.11.2020
SIGNATUR
VONKA ROLF
Prokurister
09.11.2020
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex