Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torger Skaug Spesialtransport AS
Juridisk navn:  Torger Skaug Spesialtransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hensmoveien 42 Hensmoveien 42 Fax:
3516 Hønefoss 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 870959702
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/2/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.24%
Resultat  
  
-23.85%
Egenkapital  
  
6.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.003.000 27.046.000 21.024.000 19.548.000 18.304.000
Resultat: 974.000 1.279.000 391.000 3.487.000 1.958.000
Egenkapital: 6.036.000 5.674.000 5.050.000 5.126.000 3.490.000
Regnskap for  Torger Skaug Spesialtransport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.003.000 27.046.000 21.024.000 19.548.000 18.304.000
Driftskostnader -27.722.000 -25.490.000 -20.392.000 -15.779.000 -15.993.000
Driftsresultat 1.281.000 1.556.000 632.000 3.769.000 2.311.000
Finansinntekter 90.000 45.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -397.000 -322.000 -242.000 -284.000 -354.000
Finans -307.000 -277.000 -240.000 -282.000 -353.000
Resultat før skatt 974.000 1.279.000 391.000 3.487.000 1.958.000
Skattekostnad -211.000 -305.000 -167.000 -851.000 -388.000
Årsresultat 762.000 974.000 224.000 2.636.000 1.571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.568.000 9.424.000 7.068.000 8.155.000 7.760.000
Sum omløpsmidler 10.104.000 8.149.000 6.718.000 9.626.000 4.146.000
Sum eiendeler 19.672.000 17.573.000 13.786.000 17.781.000 11.906.000
Sum opptjent egenkapital 5.936.000 5.574.000 4.950.000 5.026.000 3.390.000
Sum egenkapital 6.036.000 5.674.000 5.050.000 5.126.000 3.490.000
Sum langsiktig gjeld 8.531.000 6.559.000 4.608.000 6.782.000 6.292.000
Sum kortsiktig gjeld 5.105.000 5.340.000 4.128.000 5.873.000 2.124.000
Sum gjeld og egenkapital 19.672.000 17.573.000 13.786.000 17.781.000 11.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.427.000 26.491.000 20.754.000 19.497.000 17.829.000
Andre inntekter 577.000 555.000 270.000 51.000 475.000
Driftsinntekter 29.003.000 27.046.000 21.024.000 19.548.000 18.304.000
Varekostnad -4.732.000 -3.711.000 -4.135.000 -1.890.000 -3.298.000
Lønninger -9.076.000 -8.496.000 -5.829.000 -5.266.000 -4.276.000
Avskrivning -2.978.000 -2.906.000 -2.815.000 -2.544.000 -2.456.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.936.000 -10.377.000 -7.613.000 -6.079.000 -5.963.000
Driftskostnader -27.722.000 -25.490.000 -20.392.000 -15.779.000 -15.993.000
Driftsresultat 1.281.000 1.556.000 632.000 3.769.000 2.311.000
Finansinntekter 90.000 45.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -397.000 -322.000 -242.000 -284.000 -354.000
Finans -307.000 -277.000 -240.000 -282.000 -353.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -700.000 0
Årsresultat 762.000 974.000 224.000 2.636.000 1.571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.662.000 7.132.000 7.003.000 8.155.000 7.760.000
Sum varige driftsmidler 7.662.000 7.132.000 7.003.000 8.155.000 7.760.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.907.000 2.292.000 65.000 0 0
Sum anleggsmidler 9.568.000 9.424.000 7.068.000 8.155.000 7.760.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.239.000 5.914.000 4.785.000 5.472.000 1.740.000
Andre fordringer 399.000 567.000 599.000 673.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.465.000 1.667.000 1.335.000 3.481.000 2.378.000
Sum omløpsmidler 10.104.000 8.149.000 6.718.000 9.626.000 4.146.000
Sum eiendeler 19.672.000 17.573.000 13.786.000 17.781.000 11.906.000
Sum opptjent egenkapital 5.936.000 5.574.000 4.950.000 5.026.000 3.390.000
Sum egenkapital 6.036.000 5.674.000 5.050.000 5.126.000 3.490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.531.000 6.559.000 4.608.000 6.782.000 6.292.000
Leverandørgjeld 941.000 3.250.000 1.263.000 851.000 464.000
Betalbar skatt 211.000 305.000 167.000 851.000 388.000
Skyldig offentlige avgifter 2.693.000 725.000 1.388.000 907.000 768.000
Utbytte 0 0 -700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.260.000 1.060.000 1.310.000 3.264.000 504.000
Sum kortsiktig gjeld 5.105.000 5.340.000 4.128.000 5.873.000 2.124.000
Sum gjeld og egenkapital 19.672.000 17.573.000 13.786.000 17.781.000 11.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.999.000 2.809.000 2.590.000 3.753.000 2.022.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 1.6 1.6 2
Likviditetsgrad 2 2.0 1.5 1.6 1.6 2
Soliditet 30.7 32.3 36.6 28.8 29.3
Resultatgrad 4.4 5.8 3 19.3 12.6
Rentedekningsgrad 3.2 4.8 2.6 13.3 6.5
Gjeldsgrad 2.3 2.1 1.7 2.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 7.0 9.1 4.6 21.2 19.4
Signatur
16.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2022
Prokura
Hermansen Støen Tommy
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex