Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torgnett AS
Juridisk navn:  Torgnett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22161285
c/o Arild Skjeven Rugdefaret 12 c/o Arild Skjeven Rugdefaret 12 Fax:
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 981886976
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.77%
Resultat  
  
13.3%
Egenkapital  
  
-28.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.244.000 18.443.000 20.512.000 21.099.000 20.779.000
Resultat: -202.000 -233.000 390.000 275.000 1.330.000
Egenkapital: 421.000 585.000 817.000 540.000 713.000
Regnskap for  Torgnett AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.244.000 18.443.000 20.512.000 21.099.000 20.779.000
Driftskostnader -14.448.000 -18.692.000 -20.125.000 -20.815.000 -19.436.000
Driftsresultat -205.000 -248.000 387.000 284.000 1.343.000
Finansinntekter 4.000 37.000 28.000 27.000 23.000
Finanskostnader -1.000 -22.000 -24.000 -35.000 -36.000
Finans 3.000 15.000 4.000 -8.000 -13.000
Resultat før skatt -202.000 -233.000 390.000 275.000 1.330.000
Skattekostnad 38.000 0 -113.000 -148.000 -333.000
Årsresultat -164.000 -233.000 277.000 127.000 997.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 28.000 146.000 277.000
Sum omløpsmidler 1.983.000 2.334.000 4.524.000 5.208.000 6.313.000
Sum eiendeler 1.983.000 2.334.000 4.552.000 5.354.000 6.590.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 434.000 667.000 389.000 562.000
Sum egenkapital 421.000 585.000 817.000 540.000 713.000
Sum langsiktig gjeld 0 52.000 203.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 1.562.000 1.749.000 3.683.000 4.611.000 5.527.000
Sum gjeld og egenkapital 1.983.000 2.334.000 4.553.000 5.354.000 6.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.634.000 16.022.000 17.872.000 18.171.000 17.952.000
Andre inntekter 1.610.000 2.421.000 2.640.000 2.928.000 2.827.000
Driftsinntekter 14.244.000 18.443.000 20.512.000 21.099.000 20.779.000
Varekostnad -7.023.000 -8.883.000 -9.883.000 -9.509.000 -9.098.000
Lønninger -3.808.000 -4.776.000 -4.614.000 -5.512.000 -5.467.000
Avskrivning -28.000 -118.000 -120.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.617.000 -5.005.000 -5.510.000 -5.674.000 -4.779.000
Driftskostnader -14.448.000 -18.692.000 -20.125.000 -20.815.000 -19.436.000
Driftsresultat -205.000 -248.000 387.000 284.000 1.343.000
Finansinntekter 4.000 37.000 28.000 27.000 23.000
Finanskostnader -1.000 -22.000 -24.000 -35.000 -36.000
Finans 3.000 15.000 4.000 -8.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -850.000
Årsresultat -164.000 -233.000 277.000 127.000 997.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 28.000 146.000 267.000
Sum varige driftsmidler 0 28.000 146.000 267.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 0 28.000 146.000 277.000
Varebeholdning 314.000 1.030.000 846.000 990.000 961.000
Kundefordringer 54.000 213.000 227.000 561.000 2.508.000
Andre fordringer 235.000 360.000 2.371.000 2.178.000 901.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.381.000 731.000 1.081.000 1.479.000 1.943.000
Sum omløpsmidler 1.983.000 2.334.000 4.524.000 5.208.000 6.313.000
Sum eiendeler 1.983.000 2.334.000 4.552.000 5.354.000 6.590.000
Sum opptjent egenkapital 270.000 434.000 667.000 389.000 562.000
Sum egenkapital 421.000 585.000 817.000 540.000 713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 52.000 203.000 349.000
Leverandørgjeld 647.000 618.000 1.650.000 1.167.000 425.000
Betalbar skatt 0 113.000 151.000 330.000
Skyldig offentlige avgifter 184.000 250.000 351.000 692.000 918.000
Utbytte 0 0 -300.000 -850.000
Annen kortsiktig gjeld 731.000 881.000 1.569.000 2.300.000 3.004.000
Sum kortsiktig gjeld 1.562.000 1.749.000 3.683.000 4.611.000 5.527.000
Sum gjeld og egenkapital 1.983.000 2.334.000 4.553.000 5.354.000 6.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 421.000 585.000 841.000 597.000 786.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 1 0.9 1
Soliditet 21.2 25.1 17.9 10.1 10.8
Resultatgrad -1.4 -1.3 1.9 1.3 6.5
Rentedekningsgrad -205.0 -11.3 16.1 8.1 37.3
Gjeldsgrad 3.7 3 4.6 8.9 8.2
Total kapitalrentabilitet -10.1 9.1 5.8 20.7
Signatur
22.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex