Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Torgunrud AS
Juridisk navn:  Torgunrud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61167045
Torgunrud Torgunrud Fax: 61167045
2847 Kolbu 2847 Kolbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 992569581
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/14/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.87%
Resultat  
  
59.77%
Egenkapital  
  
-2.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.247.000 4.418.000 4.025.000 4.366.000 3.910.000
Resultat: 278.000 174.000 204.000 503.000 163.000
Egenkapital: 1.403.000 1.436.000 1.501.000 1.529.000 1.430.000
Regnskap for  Torgunrud AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.247.000 4.418.000 4.025.000 4.366.000 3.910.000
Driftskostnader -3.882.000 -4.161.000 -3.745.000 -3.787.000 -3.671.000
Driftsresultat 365.000 257.000 280.000 580.000 239.000
Finansinntekter 5.000 48.000 48.000 56.000 52.000
Finanskostnader -92.000 -132.000 -124.000 -133.000 -128.000
Finans -87.000 -84.000 -76.000 -77.000 -76.000
Resultat før skatt 278.000 174.000 204.000 503.000 163.000
Skattekostnad -61.000 -38.000 -32.000 -104.000 -24.000
Årsresultat 217.000 136.000 172.000 399.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.484.000 3.924.000 4.396.000 4.836.000 5.303.000
Sum omløpsmidler 1.690.000 1.304.000 1.067.000 2.637.000 2.236.000
Sum eiendeler 5.174.000 5.228.000 5.463.000 7.473.000 7.539.000
Sum opptjent egenkapital 393.000 426.000 491.000 519.000 420.000
Sum egenkapital 1.403.000 1.436.000 1.501.000 1.529.000 1.430.000
Sum langsiktig gjeld 2.917.000 3.309.000 3.659.000 4.001.000 4.276.000
Sum kortsiktig gjeld 854.000 483.000 303.000 1.963.000 1.833.000
Sum gjeld og egenkapital 5.174.000 5.228.000 5.463.000 7.493.000 7.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.016.000 4.349.000 3.907.000 4.248.000 3.792.000
Andre inntekter 231.000 69.000 118.000 118.000 118.000
Driftsinntekter 4.247.000 4.418.000 4.025.000 4.366.000 3.910.000
Varekostnad -2.553.000 -2.618.000 -2.332.000 -2.415.000 -2.385.000
Lønninger -395.000 -372.000 -313.000 -295.000 -344.000
Avskrivning -484.000 -472.000 -466.000 -465.000 -440.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -450.000 -699.000 -642.000 -612.000 -502.000
Driftskostnader -3.882.000 -4.161.000 -3.745.000 -3.787.000 -3.671.000
Driftsresultat 365.000 257.000 280.000 580.000 239.000
Finansinntekter 5.000 48.000 48.000 56.000 52.000
Finanskostnader -92.000 -132.000 -124.000 -133.000 -128.000
Finans -87.000 -84.000 -76.000 -77.000 -76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -200.000 -200.000 -300.000 0
Årsresultat 217.000 136.000 172.000 399.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.242.000 2.505.000 2.768.000 3.031.000 3.294.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 857.000 1.033.000 1.242.000 1.419.000 1.621.000
Sum varige driftsmidler 3.098.000 3.538.000 4.009.000 4.451.000 4.915.000
Sum finansielle anleggsmidler 386.000 386.000 386.000 385.000 388.000
Sum anleggsmidler 3.484.000 3.924.000 4.396.000 4.836.000 5.303.000
Varebeholdning 176.000 63.000 63.000 1.253.000 1.437.000
Kundefordringer 394.000 630.000 228.000 282.000 161.000
Andre fordringer 18.000 18.000 61.000 363.000 420.000
Sum investeringer 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 1.090.000 581.000 704.000 727.000 207.000
Sum omløpsmidler 1.690.000 1.304.000 1.067.000 2.637.000 2.236.000
Sum eiendeler 5.174.000 5.228.000 5.463.000 7.473.000 7.539.000
Sum opptjent egenkapital 393.000 426.000 491.000 519.000 420.000
Sum egenkapital 1.403.000 1.436.000 1.501.000 1.529.000 1.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 77.000 117.000 153.000 132.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.917.000 3.309.000 3.659.000 4.001.000 4.276.000
Leverandørgjeld 196.000 101.000 26.000 1.571.000 1.825.000
Betalbar skatt 120.000 78.000 69.000 84.000 0
Skyldig offentlige avgifter 281.000 95.000 0 0 0
Utbytte -250.000 -200.000 -200.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 854.000 483.000 303.000 1.963.000 1.833.000
Sum gjeld og egenkapital 5.174.000 5.228.000 5.463.000 7.493.000 7.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 836.000 821.000 764.000 674.000 403.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.7 3.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 2.6 3.3 0.7 0.4
Soliditet 27.1 27.5 27.5 20.4 1
Resultatgrad 8.6 5.8 7 13.3 6.1
Rentedekningsgrad 4.0 1.9 2.3 4.4 1.9
Gjeldsgrad 2.7 2.6 2.6 3.9 4.3
Total kapitalrentabilitet 7.2 5.8 6 8.5 3.9
Signatur
26.07.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex