Torleif Larsen Transport AS
Juridisk navn:  Torleif Larsen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46890906
Skoledalen 6 Skoledalen 6 Fax:
3482 Tofte 3482 Tofte
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 938396892
Aksjekapital: 104.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Regnskapsfører: Brage Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.52%
Resultat  
  
57.02%
Egenkapital  
  
21.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.624.000 9.480.000 8.467.000 8.631.000 8.378.000
Resultat: 380.000 242.000 430.000 -257.000 502.000
Egenkapital: 2.154.000 1.773.000 1.531.000 1.101.000 1.358.000
Regnskap for  Torleif Larsen Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.624.000 9.480.000 8.467.000 8.631.000 8.378.000
Driftskostnader -9.244.000 -9.240.000 -8.041.000 -8.891.000 -7.878.000
Driftsresultat 380.000 240.000 427.000 -259.000 501.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 1.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 380.000 242.000 430.000 -257.000 502.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 380.000 242.000 430.000 -257.000 502.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.000 426.000 615.000 871.000 549.000
Sum omløpsmidler 4.204.000 3.932.000 3.679.000 3.047.000 3.993.000
Sum eiendeler 4.488.000 4.358.000 4.294.000 3.918.000 4.542.000
Sum opptjent egenkapital 2.050.000 1.669.000 1.427.000 997.000 1.254.000
Sum egenkapital 2.154.000 1.773.000 1.531.000 1.101.000 1.358.000
Sum langsiktig gjeld 1.579.000 1.789.000 1.931.000 2.146.000 2.146.000
Sum kortsiktig gjeld 755.000 795.000 833.000 671.000 1.039.000
Sum gjeld og egenkapital 4.488.000 4.357.000 4.295.000 3.918.000 4.543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.285.000 9.480.000 8.107.000 8.410.000 7.840.000
Andre inntekter 339.000 361.000 221.000 537.000
Driftsinntekter 9.624.000 9.480.000 8.467.000 8.631.000 8.378.000
Varekostnad -1.000 -4.000 0 -42.000
Lønninger -2.353.000 -2.112.000 -2.176.000 -2.208.000 -2.372.000
Avskrivning -164.000 -189.000 -263.000 -247.000 -232.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.726.000 -6.939.000 -5.598.000 -6.436.000 -5.232.000
Driftskostnader -9.244.000 -9.240.000 -8.041.000 -8.891.000 -7.878.000
Driftsresultat 380.000 240.000 427.000 -259.000 501.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 1.000 3.000 3.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 380.000 242.000 430.000 -257.000 502.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 284.000 426.000 615.000 871.000 549.000
Sum varige driftsmidler 284.000 426.000 615.000 871.000 549.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 284.000 426.000 615.000 871.000 549.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 305.000 402.000 684.000 515.000 673.000
Andre fordringer 404.000 204.000 386.000 230.000 287.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.495.000 3.325.000 2.610.000 2.303.000 3.033.000
Sum omløpsmidler 4.204.000 3.932.000 3.679.000 3.047.000 3.993.000
Sum eiendeler 4.488.000 4.358.000 4.294.000 3.918.000 4.542.000
Sum opptjent egenkapital 2.050.000 1.669.000 1.427.000 997.000 1.254.000
Sum egenkapital 2.154.000 1.773.000 1.531.000 1.101.000 1.358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.579.000 1.789.000 1.931.000 2.146.000 2.146.000
Leverandørgjeld 270.000 297.000 331.000 307.000 512.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 251.000 276.000 240.000 144.000 302.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 223.000 262.000 221.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 755.000 795.000 833.000 671.000 1.039.000
Sum gjeld og egenkapital 4.488.000 4.357.000 4.295.000 3.918.000 4.543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.449.000 3.137.000 2.846.000 2.376.000 2.954.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4.9 4.4 4.5 3.8
Likviditetsgrad 2 5.6 4.9 4.4 4.5 3.8
Soliditet 48.0 40.7 35.6 28.1 29.9
Resultatgrad 3.9 2.5 5 6
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 1.1 1.5 1.8 2.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 8.5 5.6 1 -6.5 11.1
Signatur
24.10.2011
SIGNATUR IKKE TILDELT
Prokurister
24.10.2011
Prokura hver for seg:
Toril Larsen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex