Tormod Bratlie Malerforretning AS
Juridisk navn:  Tormod Bratlie Malerforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22230241
Skjoldveien 47 Skjoldveien 47 Fax:
0881 Oslo 881 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 931895877
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1982 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.76%
Resultat  
  
-202.38%
Egenkapital  
  
-45.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 639.000 1.716.000 1.410.000 2.037.000 1.109.000
Resultat: -43.000 42.000 61.000 17.000 -159.000
Egenkapital: 51.000 93.000 51.000 -10.000 -27.000
Regnskap for  Tormod Bratlie Malerforretning AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 639.000 1.716.000 1.410.000 2.037.000 1.109.000
Driftskostnader -683.000 -1.675.000 -1.351.000 -2.020.000 -1.269.000
Driftsresultat -43.000 41.000 60.000 17.000 -159.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt -43.000 42.000 61.000 17.000 -159.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -43.000 42.000 61.000 17.000 -159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 27.000 33.000 42.000 0
Sum omløpsmidler 30.000 176.000 96.000 255.000 216.000
Sum eiendeler 138.000 203.000 129.000 297.000 216.000
Sum opptjent egenkapital -249.000 -207.000 -249.000 -310.000 -327.000
Sum egenkapital 51.000 93.000 51.000 -10.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 -32.000 -22.000 183.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 142.000 99.000 124.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 203.000 128.000 297.000 216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 579.000 1.685.000 1.382.000 2.006.000 1.078.000
Andre inntekter 60.000 31.000 29.000 31.000 31.000
Driftsinntekter 639.000 1.716.000 1.410.000 2.037.000 1.109.000
Varekostnad -294.000 -888.000 -747.000 -1.328.000 -530.000
Lønninger -201.000 -544.000 -399.000 -495.000 -567.000
Avskrivning -4.000 -6.000 -10.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -184.000 -237.000 -195.000 -192.000 -172.000
Driftskostnader -683.000 -1.675.000 -1.351.000 -2.020.000 -1.269.000
Driftsresultat -43.000 41.000 60.000 17.000 -159.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -43.000 42.000 61.000 17.000 -159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 23.000 27.000 33.000 42.000 0
Sum varige driftsmidler 23.000 27.000 33.000 42.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 85.000 0 0
Sum anleggsmidler 108.000 27.000 33.000 42.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 26.000 15.000 15.000 0 0
Andre fordringer 2.000 93.000 181.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.000 161.000 81.000 162.000 36.000
Sum omløpsmidler 30.000 176.000 96.000 255.000 216.000
Sum eiendeler 138.000 203.000 129.000 297.000 216.000
Sum opptjent egenkapital -249.000 -207.000 -249.000 -310.000 -327.000
Sum egenkapital 51.000 93.000 51.000 -10.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 53.000 -32.000 -22.000 183.000 2.000
Leverandørgjeld 11.000 12.000 12.000 13.000 127.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 45.000 66.000 63.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 57.000 43.000 45.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 142.000 99.000 124.000 241.000
Sum gjeld og egenkapital 139.000 203.000 128.000 297.000 216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 34.000 -3.000 131.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.0 2.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.0 2.1 0.9
Soliditet 36.7 45.8 39.8 -3.4 -12.5
Resultatgrad -6.7 2.4 4.3 0.8 -14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.2 1.5 -30.7
Total kapitalrentabilitet -30.2 20.7 47.7 5.7 -73.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex