Tormod Bratlie Malerforretning AS
Juridisk navn:  Tormod Bratlie Malerforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22230241
Skjoldveien 47 Skjoldveien 47 Fax: 22230241
0881 Oslo 881 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 931895877
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1982 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.7%
Resultat  
  
-31.15%
Egenkapital  
  
82.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.716.000 1.410.000 2.037.000 1.109.000 2.123.000
Resultat: 42.000 61.000 17.000 -159.000 -20.000
Egenkapital: 93.000 51.000 -10.000 -27.000 132.000
Regnskap for  Tormod Bratlie Malerforretning AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.716.000 1.410.000 2.037.000 1.109.000 2.123.000
Driftskostnader -1.675.000 -1.351.000 -2.020.000 -1.269.000 -2.142.000
Driftsresultat 41.000 60.000 17.000 -159.000 -20.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 42.000 61.000 17.000 -159.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 42.000 61.000 17.000 -159.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 33.000 42.000 0 0
Sum omløpsmidler 176.000 96.000 255.000 216.000 728.000
Sum eiendeler 203.000 129.000 297.000 216.000 728.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 -249.000 -310.000 -327.000 -168.000
Sum egenkapital 93.000 51.000 -10.000 -27.000 132.000
Sum langsiktig gjeld -32.000 -22.000 183.000 2.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 99.000 124.000 241.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 128.000 297.000 216.000 728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.685.000 1.382.000 2.006.000 1.078.000 2.102.000
Andre inntekter 31.000 29.000 31.000 31.000 21.000
Driftsinntekter 1.716.000 1.410.000 2.037.000 1.109.000 2.123.000
Varekostnad -888.000 -747.000 -1.328.000 -530.000 -1.294.000
Lønninger -544.000 -399.000 -495.000 -567.000 -690.000
Avskrivning -6.000 -10.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -237.000 -195.000 -192.000 -172.000 -158.000
Driftskostnader -1.675.000 -1.351.000 -2.020.000 -1.269.000 -2.142.000
Driftsresultat 41.000 60.000 17.000 -159.000 -20.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -20.000
Årsresultat 42.000 61.000 17.000 -159.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 33.000 42.000 0 0
Sum varige driftsmidler 27.000 33.000 42.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 33.000 42.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 15.000 0 0 0
Andre fordringer 93.000 181.000 595.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 161.000 81.000 162.000 36.000 133.000
Sum omløpsmidler 176.000 96.000 255.000 216.000 728.000
Sum eiendeler 203.000 129.000 297.000 216.000 728.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 -249.000 -310.000 -327.000 -168.000
Sum egenkapital 93.000 51.000 -10.000 -27.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -32.000 -22.000 183.000 2.000 111.000
Leverandørgjeld 12.000 12.000 13.000 127.000 353.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 45.000 66.000 63.000 71.000
Utbytte 0 0 -20.000
Annen kortsiktig gjeld 57.000 43.000 45.000 52.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 99.000 124.000 241.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 128.000 297.000 216.000 728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 -3.000 131.000 -25.000 243.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 2.1 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 2.1 0.9 1.5
Soliditet 45.8 39.8 -3.4 -12.5 18.1
Resultatgrad 2.4 4.3 0.8 -14.3 -0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.5 -30.7 4.5
Total kapitalrentabilitet 20.7 47.7 5.7 -73.6 -2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex